Diff

From EIK wiki

Võrdlemise tööriist - Diff

Autor

Elar Lang
AK32


Uuendab Priit Lilleleht a21

Diff

Tihti on vaja administraatoril saada ülevaade, millised on kahe faili erinevused (näiteks konfiguratsioonifailides).

diff fail1 fail2

Kasutusala näide

Hea tava näeb ette, et enne konfiguratsioonifailide muutmist tehakse sellest varukoopia. Apache httpd.conf konfiguratsioonifaili muutmine ubuntu näitel.

cp /etc/apache2/httpd.conf /etc/apache2/httpd.conf.backup

Pärast konfiguratsioonimuudatuste teostamist saab diff funktsionaalsust kasutades ülevaate muudatusetest

diff /etc/apache2/httpd.conf /etc/apache2/httpd.conf.backup
1c1
< ServerToken Full
---
> ServerToken Prod

Tulemusest näeme, et

  • 1c1 - erinevus on esimese rea esimesel tähel (column)
  • Väärtus algses failis (tähistatud "<"), mille vastu võrreldi: ServerToken Full
  • Väärtus teises failis (tähistatud ">"), millega võrreldi: ServerToken Prod