Df

From EIK wiki

df (abreviatuur ingliskeelsest sõnadepaarist disk free - ketas vaba)[1] on UNIX ja UNIX laadsetel operatsioonisüsteemidel leiduv programm, mille abil saab kuvada teavet kettakasutuse kohta. Käsklust on vaikimisi võimalik kasutada juur- ja tavakasutajana kuid tuleb arvestada erinevate lugemisõigustega selle kasutaja peal, kus käsklus käivitatakse.

Süntaks

df [VÕTI][FAIL]
-a, --all
Kuvab kõiki failisüsteeme, sh. selliseid, millede plokkide suurus on 0.
-B, --block-size=SUURUS
Konverteerib suuruseid SUURUSe järgi enne kui tulemust väljastada. Ehk '-BM' väljastab suurused megabaitides.
--total
Lisab väljastatud info lõppu summa rida.
-h, --human-readable
Väljasta vastus maakeeli (1k, 234M, 2G jne.)
-H, --si
Jällegi maakeeli, aga SI süsteemis (1024 asemel 1000)
-i, --inodes
Kasutab info kuvamisel plokkide asemel infosõlmi (Inode).
-k
ehk --block-size=1K
-l, --local
Kuvab ainult lokaalseid failisüsteeme.
--no-sync
Ei kutsu esile sync käsklust enne info pärimist.
--output[=VÄLJA_NIMEKIRI]
Väljastab vastuse ilusas tabelis, saab filtreerida VÄLJA_NIMEKIRI abil, saab ka ilma filtriteta läbi lasta. Lubatud väljade nimedeks on: source, fstype, itotal, iused, iavail, ipcent, size, used, avail, pcent, file ja target.
-P, --portability
POSIX formaadis väljastatud informatsioon.
--sync
Kutsub välja käskluse sync enne kui kasutus infot pärida.
-t, --type=TÜÜP
Filter mille abil saab kuvada ainult teatud TÜÜPi failisüsteeme.
-T, --print-type
Väljasta failisüsteemi tüübid.
-x, --exlude-type=TÜÜP
Filter, mille abil saab kuvada failisüsteeme, mis ei ole TÜÜP.
-v
Kuvab kogu informatsiooni valitud failisüsteemi kohta[2]. Linuxi all on see võti ignoreeritud.
--help
Kuvab kokkuvõtet olulisemaist aspektidest man page-st.
--version
Kuvab df versiooni ja väljub programmist.

Näiteid mõnest eelmainitud võtmest

NB! Käsklus ise on esile-tõstetud erineva värviga ja käskluse tulemus on kuvatud järgmistel ridadel, kui mõne rea ees on #-märk siis see märgib kommentaari ja ei kuulu käskluse väljastusse ja on lisatud ainult selgituseks, mida on üritatud käsklusega saavutada.

Kõik käsklused on sisestatud värskelt virtualboxi installitud Ubuntu Server 64-bit 14.04.1 millele on lisaks installeeritud pakett kubuntu-desktop. Allolevates koodiakendes on kuvatud nii käsklus kui ka selle tulemus.

df
# Käsklus ise.
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1    7608792 1566620  5632624 22% /
none          4    0     4  0% /sys/fs/cgroup
udev       240048    4  240044  1% /dev
tmpfs       50180   424   49756  1% /run
none        5120    0   5120  0% /run/lock
none       250892    0  250892  0% /run/shm
none       102400    0  102400  0% /run/user


df -all
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1    7608792 4747324  2451920 66% /
proc          0    0     0  - /proc
sysfs         0    0     0  - /sys
none          4    0     4  0% /sys/fs/cgroup
none          0    0     0  - /sys/fs/fuse/connections
none          0    0     0  - /sys/kernel/debug
none          0    0     0  - /sys/kernel/security
udev       235956    4  235952  1% /dev
devpts         0    0     0  - /dev/pts
tmpfs       50180   880   49300  2% /run
none        5120    0   5120  0% /run/lock
none       250880   144  250736  1% /run/shm
none       102400   20  102380  1% /run/user
none          0    0     0  - /sys/fs/pstore
systemd        0    0     0  - /sys/fs/cgroup/systemd


df -BM
# Kuvab plokke megabaidi ühikutega.
Filesystem   1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1     7431M 4637M   2395M 66% /
none         1M  0M    1M  0% /sys/fs/cgroup
udev        231M  1M   231M  1% /dev
tmpfs        50M  1M    49M  2% /run
none         5M  0M    5M  0% /run/lock
none        245M  1M   245M  1% /run/shm
none        100M  1M   100M  1% /run/user


df -H
# Ühikuteks kasutatud kibi-, mebi- ja gibibaidid.
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    7.8G 4.9G 2.6G 66% /
none      4.1k   0 4.1k  0% /sys/fs/cgroup
udev      242M 4.1k 242M  1% /dev
tmpfs      52M 902k  51M  2% /run
none      5.3M   0 5.3M  0% /run/lock
none      257M 148k 257M  1% /run/shm
none      105M  21k 105M  1% /run/user


df -h
# Ühikuteks kasutatud kilo-, mega- ja gigabaidid.
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    7.3G 4.6G 2.4G 66% /
none      4.0K   0 4.0K  0% /sys/fs/cgroup
udev      231M 4.0K 231M  1% /dev
tmpfs      50M 880K  49M  2% /run
none      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
none      245M 144K 245M  1% /run/shm
none      100M  20K 100M  1% /run/user


df -i
# Kuvab infosõlmi plokkide asemel.
Filesystem   Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1   491520 154810 336710  32% /
none      62720   2 62718  1% /sys/fs/cgroup
udev      58989  451 58538  1% /dev
tmpfs      62720  405 62315  1% /run
none      62720   3 62717  1% /run/lock
none      62720   5 62715  1% /run/shm
none      62720   19 62701  1% /run/user


df --output=source,avail
# Filtreerib väljastatud infot kuvades ainult allika (kettajao) ja saadaval olevat ruumi kettajaol kilobaitides.
Filesystem    Avail
/dev/sda1   2503920
none         4
udev      235952
tmpfs      49300
none       5120
none      250704
none      102380


df -h /home/lauri/Documents/
# Samuti on ka võimalik kiiresti teada saada kui palju ruumi teil mõnel kindlal kaustal on lubatud kasutada.
# NB! Hetkel on käskluses kasutatud autori virtuaalmasinas leiduva Ubuntu kasutaja lauri dokumentide kausta piilutud.
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    7.3G 4.5G 2.4G 66% /


df -T -P --total
# df käskluse puhul on võimalik ka kombineerida erinevaid võtmeid.
# Praeguste võtmete kombinatsiooni abil muudetakse väljastus POSIX süsteemidega ühildavaks, kuvatakse lisaks kettajao tüüp ning on lisatud summa rida lõppu.
Filesystem   Type   1024-blocks  Used Available Capacity Mounted on
/dev/sda1   ext4     7608792 4699788  2499456   66% /
none      tmpfs       4    0     4    0% /sys/fs/cgroup
udev      devtmpfs   235956    4  235952    1% /dev
tmpfs     tmpfs     50180   880   49300    2% /run
none      tmpfs      5120    0   5120    0% /run/lock
none      tmpfs     250880   176  250704    1% /run/shm
none      tmpfs     102400   20  102380    1% /run/user
total     -      8253332 4700868  3142916   60% -

Lisainfo

Lisainfot käskluse df kohta on võimalik leida järgmise kolme käsu abil:

df enda lühi abi

df --help

df kasutusjuhend

man df

df käskluse täielik dokumentatsioon[3]

info coreutils 'df invocation'

Kokkuvõte

df käsklus on hea ja kiire viis teada saada palju ruumi teie kettajagudel veel vaba on. Kindlasti leiab käsklus rohkem rakendust suuremates ja keerukamates süsteemides, kus leidub näiteks palju erinevaid kasutajaid, neile on rakendatud erinevad mahu piirangud, süsteemi külge on haagitud erinevad võrgu kaudu kätte saadavad kettajaod jne.

Autor

Lauri-Rihard Liba, A21 2014/2015.

Viited