Logout

From ICO wiki

Autor

Laura Pirso A21

Esitamise kuupäev: 07.12.2016

Sissejuhatus

Logout on käsk Linuxi terminalis, logout käsu abil väljutakse sisselogitud linuxi shellist ehk kasutajast.

Eeldused

  • Linux operatsioonisüsteem.
  • Oskus kasutada käsurida.

Kasutamine

Olles sisselogitud kuhugi linuxi süsteemi, sisestades terminali käsureale käsu logout väljutakse kasutajast, millesse on antud hetkel logitud. Logout käsku saab kasutada ükskõik millise kasutaja alt, kui just ei ole seadistatud teisiti, seega erinevalt login käsust, et ole vaja juurkasutaja root õigusi. Utmp faili salvestatakse kõik kasutajad, kes on antud hetkel süsteemi sisseloginud- Wtmp fail salvestab kõik sisse ja väljalogimised. Logout kustutab utmp failis oleva kirje sisselogimise kohta.

Näide

Student kasutajast ubuntu serverist väljalogimine.

student@server:~$ logout

Kokkuvõte

Logout on käsk linuxi terminalis, mille abil saab sisseloginud kasutajast välja logida.

Viited

login(3) man-leht ubuntu 16.04