Apt

From EIK wiki

Ajalugu

„Aegade alguses“ oli .tar.gz. Kasutajad pidid ise kompileerima igat programmi mida nad soovisid kasutada oma GNU/Linux süsteemis. Debiani loomisel peeti vajalikuks et süsteemis endas oleks olemas vahendid tarkvara pakettide haldamiseks. Sellise vahendi nimeks sai dpkg. Red Hati loojad otsustasid luua oma programmi, rpm paketihalduse süsteemi.

GNU/Linuxi loojate järgmine vajadus oli leida viis pakettide installimiseks, mis oleks kiire ja tõhus nii sõltuvuste automaatseks haldamiseks kui ka hoolitseks konfigureerimisfailide eest uuenduste ajal. Jällegi näitas siin teed Debian ja nii sündiski APT.


APT

APT (Advanced Packaging Tool) on pakihalduse süsteem, mis suudab lahendada sõltuvused, võimaldab otsida uut tarkvara, annab infot tarkvara pakettide kohta. Pakettide haldamiseks on kasutusel mitmed käsurea programmid. Neist enim kasutusel apt-get, apt-cache. Apti võib oma funktsionaalsuselt võrrelda dpkg-ga, põhiline erinevus seisneb apt-i suutlikkuses hallata ka kõiki seotud tarkvara pakette, samal ajal kui dpkg toimetab ainult konkreetse tarkvara paketi endaga.


Failid

 • /etc/apt/apt.conf

apti konfiguratsioonifail

 • /etc/apt/sources.list

varamute nimekiri, kust saab allalaadida sobivaid tarkvara pakette. source.list on võimalik lisada juurde soovi korral varamuid. Seda saab teha tekstiredaktori, näit. nano abil. Enne sellist tegevust on soovitav teha source.list -st koopia ja pärast muutmist ka apt-get update.

 • /var/cache/apt/archives/

kataloog, kus hoitakse allalaetud pakette

 • /var/lib/apt/lists/

koht kus on üldine info iga paketti kohta, mis on määratletud source.list -is


apt-get

apt-get võimaldab installeerida uusi tarkvara pakette, uuendada olemasolevaid, värskendada tarkvara nimekirja ja uuendada ka Ubuntu versiooni. Enim kasutatud apt-get käsud on apt-get install pakinimi, apt-get update, apt-get upgrade ja apt-get dist-upgrade. Apt-get käsku saab kasutada administraatori õigustes.


SÜNTAKS (ver.10.10)
   apt-get [-sqdyfmubV] [-o= config_string ] [-c= config_file ]
       [-t= target_release] {update | upgrade | dselect-upgrade |
       dist-upgrade |
       install pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ...
       | remove pkg... | purge pkg... |
       source pkg [ { =pkg_version_number | /target_release } ] ... |
       build-dep pkg... | check | clean | autoclean | autoremove |
       {-v | --version} | {-h | --help}}


 • Update- uuendab tarkvara nimekirja infot failis /etc/apt/sources.list.
 • Upgrade- kõigi installeritud pakettide versioonid uuendatakse
 • Install – installeeritakse pakett koos oma sõltuvustega
 • Dist-upgrade - op.süsteemi versiooni uuendus
 • Remove – pakett koos oma sõltuvustega eemaldatakse
 • Purge – sama mis remove, aga eemaldatakse ka paketi konfiguratsiooni fail
 • Check – diagnostiline vahend katkenud sõltuvuste kontrolliks
 • Clean ja autoclean –kustutab tarkvara instaleerimiseks kasutatud paketid
 • Autoremove – eemaldab automaatselt installitud paketid, mida rohkem ei vajata


Võtmed

-h abi

-d ainult allalaadida, ilma installeerimiseta

-f parandada sõltuvused

-m ignoreerida puuduvaid pakette

-s ainult simuleerida tegevust

-u näita uuendatud pakette

-v versioon

näiteid kasutusest

Hea ülevaade apt-get kasutamisest on teemas:tarkvarahaldus apt-get baasil

Toon lisaks veel mõne näite:


Mngit programmi installeerides on võimalik kokku hoida kettamahus, kui keelata ära soovitatavate (recommends) programmide installeerimine.

 apt-get --no-install-recommends install perl


 apt-get install nautilus gnome-panel-   

Sama käsuga paigaldab apt-get nautilus programmi ja eemaldadab (remove) gnome-paneli. Eemaldamist märgib "-" paketi taga.

 apt-get --reinstall install perl

Pakett Perl saab uuesti paigaldatud. (kui on tekkinud mingi probleem)

 apt-get -u upgrade

uuendatakse kõiki pakette viimasele versioonile. Võti -u tulemusena näidatakse nimekirja tarkvarast, mida uuendati.

 apt-get --purge remove gnome-panel nautilus+

Sarnaselt install käsuga, saab ka remove käsuga samaaegselt ühte paketti eemaldades teist paigaldada. Paigaldamise märgiks on "+" paketi lõpus. --purge tähendus on, et eemaldatakse ka pakettide conf failid.


apt-cache

Apt-cache võimaldab otsida ja genereerida erinevaid väljundeid pakettide andmetest.

SÜNTAKS (ver.10.10)
   apt-cache [-hvsn] [-o=config string] [-c=file] {[add file...] |
        [gencaches] | [showpkg pkg...] | [showsrc pkg...] | [stats] |
        [dump] | [dumpavail] | [unmet] | [search regex] |
        [show pkg...] | [depends pkg...] | [rdepends pkg...] |
        [pkgnames prefix] | [dotty pkg...] | [xvcg pkg...] |
        [policy pkgs...] | [madison pkgs...]} • Showpkg – info küsitud paki versiooni ja sõltuvuste kohta
 • Dump – tulemuseks nimekiri olemaolevatest pakkidest
 • Stats – kuvab erinevaid statistilisi aruandeid
 • Search – otsib etteantud nime järgi pakette
 • Depends – näitab paketi le vajalikke sõltuvusi
 • Rdepends – näitab paketti vajavaid sõltuvusi
 • Pkgnames – väljastab pakettide nimed, mis sisaldavad etteantud tähtede kombinatsiooniVõtmed:

-h abi

-v näitab programmi versiooni


näiteid kasutusest

 apt-cache stats

Näitab põhilisi andmeid paigaldatud pakettide kohta kogused, mahud jne.

 apt-cache depends openssh-server
 apt-cache rdepends openssh-server

Näitab paketi openssh-server sõltuvusi

 apt-cache show openssh-server | grep Version

Tulemuseks on rida paketi versiooninumbriga. Kui kasutada sama käsku ilma |grep Version -ita, on tulemuseks kogu info paketi kohta.

 apt-cache policy apache2

Näitab, kas programm on paigaldatud,versiooni jm.


apt-file

apt-file on kasutusel paketis olevate failid vaatamiseks ilma paketi installeerimise ja allalaadimiseta. Enne kasutamist on vaja apt-file installeerida.


 sudo apt-get istall apt-file
 sudo apt-file update

On võimalik otsida paketi nime seal sees oleva faili nime järgi

 apt-file search apache2.conf

Tulemuseks on nimekiri pakettidest, mis sisaldavad faili apache2.conf

 apt-file list apache2 | more

Tulemuseks on paketti kuuluvate failide nimekiri


Kokkuvõte

Apt on mugav ja kasutajasõbralik vahend tarkvara pakettide haldamiseks. Apt-get käsuga on lihtne pakette paigaldada ja eemaldada. Hea võimalus on kasutada võtit -s, et simuleerida olukorda enne reaalset tegevust. Apt-cache ja apt-file annavad piisavalt infot. Ja kui midagi läheb meelest on alati hea võimalus toksida sisse käsk:

man apt-get
man apt-cache

Kasutatud kirjandus

1. http://manpages.ubuntu.com/

2. http://www.linuxtopia.org/online_books/linux_system_administration/managing_debian_software_with_apt/ch1.en.html

3. http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/

4. http://www.thegeekstuff.com/2009/10/debian-ubuntu-install-upgrade-remove-packages-using-apt-get-apt-cache-apt-file-dpkg/

5. http://mirror1.atrpms.net/ccrma/man/man8/apt-cache.8.html

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool

Autor

Kaie Vares