Info

From ICO wiki

Autor

Frederick Rjabinin A21

Ülevaade

Info käsklusel on umbes sama roll mis man käsklusel, aga tihti kuvab ta rohkem informatsiooni. Info failid on järjestatud hierarhiliselt ja võivad sisaldada menüüsid alamteemadele. Kui sisestada käsklus ilma argumentideta, siis käsklus kuvab ülataseme info faili (tavaliselt /usr/local/info/dir). Kui otsida midagi kindlat, leia alamteema, valides ülataseme info faili menüüst esimene teema, järgmine teema uuest, esimese teema poolt kindlaks määratud menüüst, jne. Esialgset kuva saab veel reguleerida -f ja -n võtmetega. Kui etteantud teemal pole info faili, aga on olemas manuaali lehekülg, siis kuvatakse see. Kui ei ole kumbagi, siis kuvatakse ülataseme info fail. [1]

Käsu formaat

info [võtmed] [teema]

Võtmete kirjeldused

-d kataloogid, --directory kataloogid 
 • Otsi kataloogidest, koolonitega eraldatud nimekirjast, info faile.
--dribble fail
 • Salvesta iga klahvivajutus failis, mida saab kasutada tulevases seansis --restore valikuga, et tagasi pöörduda samasse kohta infos.
-f fail, --file fail
 • Kuva kindel info fail.
-n node, --node node
 • Kuva kindel sektsioon info failis.
-o file, --output file
 • Kopeeri väljund faili, selle asemel et see ekraanil kuvada.
--help
 • Kuva lühidalt abi.
--restore file
 • Alustades, täida klahvivajutused failis.
--subnodes
 • Kuva alateemad.
--version
 • Kuva versioon.
--vi-keys
 • Kasuta vi'i ja less'i klahvi seoseid.
-O, --show-options, --usage
 • Mine käsurea valikute sektsiooni.


Info sisemised klahvifunktsioonid

Klahv Seletus
q Quit. Väljub info programmist.
h Help. Kuvab põhjaliku kokkuvõtte info klahvidest.
n Next node. Liigub järgmisesse sektsiooni.
p Previous node. Liigub eelmisesse sektsiooni.
u Up to parent node. Liigub tasandi üles.
l Last node visited. Liigub viimasesse külastatud sektsiooni.


Näited "info" kasutusest

info
 • Kuvab info ülataseme lehe.
info nano
 • Vaata nano sektsiooni.
info --subnodes -o all-vi-info.txt vi
 • Väljastab kogu informatsiooni vi käskluse kohta faili all-vi-info.txt.
info --show-options nano
 • Alusta nano käsurea valikute sektsioonis.

Kokkuvõte

Info käsklusel on umbes sama roll mis man käsklusel, aga tihti kuvab ta rohkem informatsiooni. Sobib hästi kasutamiseks juhul, kui on vaja mõne kindla käsu kohta täiendavat informatsiooni.

Kasutatud materjal

[1] http://www.computerhope.com/unix/info.htm

[2] http://www.linuxdevcenter.com/cmd/cmd.csp?path=i/info

[3] https://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/info-stnd/info-stnd.html

[4] http://www.troubleshooters.com/linux/info.htm