Iotop

From ICO wiki

Autor

Janar Viidermets
AK 31

Sissejuhatus

Administraatorid kogevad sageli olukordi, kus süsteem on väga aeglane ja ei saa aru mis seda põhjustab. Iotop on väljatöötatud programm, mis annab teavet ketta lugemise ja kirjutamise kiiruse kohta, swapi ning kogu ketta I/O iga protsessi kohta. Protsessi nimekirja uuendatakse vaikimisi üks kord sekundis. Iotopi saab käivitada ainult siis, kui arvutis töötav kerneli tuuma versioon on 2.6.20 või uuem ja Pythoni versioon on 2.5 või uuem. Iotop on litsenseeritud vastavalt GNU GPL. I/O kasutamise andmete formaat sarnaneb ”TOP” programmile.

Iotop14.png

Iotopi paigaldamine

Enne Iototp-i paigaldamist on vaja teada kas Python ≥ 2.5 ja Linuxi tuuma ≥ 2.6.20 on nõuetele vastavad

Pythoni puhul:

python -V

tuuma puhul:

uname -r

Iotop-i paigaldamiseks kasutame järgmist käsku Ubuntu:

sudo apt-get install iotop

Iotop-i paigaldamiseks kasutame järgmist käsku Fedora:

yum install iotop

Kui mingil põhjusel ei saa alla laadida, siis saab seda teha siit

Kasutamine

Iotop-i saab käivitada terminali aknas käsuga:

iotop

Iotop14.png

Kasutamise viisid

Iotop värskendab ajavahemiku saab ise määrata. Näiteks selle käsuga uuendab IOTOP ennast iga 0,5 sekundi järgi:

iotop -d 0,5 

Saab panna mitte-interaktiivsesse režiimi. -b --batch

iotop -b

Näitab ainult prosesse, mis kirjutavad ja loevad -o --only Kasutajate nimekirjade jälgimine (vaikimisi)

ioptop -U user

Abimaterjalid HELP

iotop -h
iotop --help

Näitab versiooni numbrit

iotop --version

Võtab kõik I/O protsessid ja kuvab koondaruande iga uuendamise intervali järel:

iotop -C

Io15.PNG

NÄITEKS

Selles näites -o näitab ainult protsesse, mis kirjutavad ja loevad kettalt. -b lülitab mitte-interaktiivne režiimi ja näitab I/O kasutamise aja jooksul.

iotop -o -b


Saame sellise tulemuse:

Iotop12.PNG

Kasutatud materjalid

Ametlik kodulehekülg

Projekti lehekülg

Ubuntu kodulehekülg

Kokkuvõte

Iotop programmi on väga vajalik just administraatoritele, sest programmi annab võimaluse jälgida süsteemi tegevust - kõvakettalt info lugemine ja kirjutamine. Samas võimaldab IO/TOP programm vajadusel ka jälgida kasutajate tegevust. Iotop programmi puudusena võib siiski nimetada olukorda, kui ei ole võimalik uuendada Python ja Linux’i tuuma, siis tuleb leida teisi sarnaseid lahendusi süsteemi jälgimiseks.