Grep kasutamine

From EIK wiki

Autorid

Petri Hütt

Filip Fjodorov AK21 ver2.0

Sissejuhatus

Grep on üks enimkasutatavaid utiliite, kus saab väga efektiivselt kasutada regulaaravaldisi. [1] Grep on käsu rea teksti otsingu vahend mis oli originaalselt loodud Unixile. Selle nimi tuleneb ed käsust g/r/e/p (global / regular expression / print). Tema eesmärgiks on otsida täpselt seda mida tal palutakse olenevalt käsust. [2] grep, egrep, fgrep, rgrep - väljastab sisendisse antust kõik read, mis sisaldavad otsitud tekstifraasi või regulaaravaldist.

Lihtsamalt öeldes kasutatakse grep'i faili SISU järgi otsimiseks/vaatamiseks - "grep MIDA KUST"

Grep süntaks

grep [-võtmed] regexp [FAIL...]

Otsida tekstifaili(de)st read, mis rahuldavad antud regulaarset avaldist ("vastavad etteantud mustrile"). Vaikimisi on sisendiks standardsisend, väljundiks standardväljund. Regulaaravaldis on soovitav kirjutada ülakomade vahele, et segadust metamärkidega (näit. tärn) vältida. [3]

Võtmed

 • -i, --ignore-case - Otsing ei ole enam tähtede suhtes tõstutundlik.
 • -w, --word-regexp - Otsib täpselt seda sõna, mille otsingusse kirjutad.
 • -c, --count - Loeb ära, mitmes reas sinu otsitav sõna esines.
 • -n, --line-number - Lisab vastele ka rea numbri.
 • -r, --recursive - Uurib ka alamkatalooge.
 • -v, --invert-match - Vastupidine. Väljastab read, mis ei sisalda otsitut.
 • -l, --files-with-matches Näidata ainult nende failide nimed ühekordselt, milles leidub sobivaid ridu
 • -L, --files-without-match Näidata ainult nende failide nimed, milles ei leidu sobivaid ridu
 • -q, --quiet, --silent - tulemust ei väljastata, töötatakse välja ainult lõpetamiskood (0 - leidus, 1 - ei leidunud, 2 - viga)
 • -s, --no-messages Peida tõrketeateid puduvate või mitte loetavate failide kohta.
 • -color, -- märgib vastavad read värviga
 • -x, --line-regexp Näidata ainult need tulemused, mis täiesti identsed otsitava reale.
 • -H, --with-filename Printib iga sobivale reale failinimi. See on vaikimisi, kui otsinguks on mitu faili.
 • -h, --no-filename Peatab failinimede eesliide väljundisse. See on vaikimisi, kui otsida on ainult üks fail (või ainult standard sisend).

Näited

1. Trükitab rakendussõnumit, milles lühidalt võetakse kokku käsurea valikud ja veateate aadress, seejärel lahkub.

grep --help

2. Trükib grep versiooni number standardväljundvoogu. See versiooni number tuleks lisada kõigisse veaparandustesse raportisse.

grep --version

3.Kui tahad otsida sõna "root" failist /etc/passwd, siis kasuta käsku

grep root /etc/passwd

Tulemus: otsib sõna "root" failist /etc/passwd

4. Grep'i võib sundida ignoreerima suuri ja väikeseid tähti. Seega, kui me otsime sõna, kus on suured ja väikesed tähed (nt. Boo, bOO, BOO jne.), siis kasutame grep'i järel võtit -i

grep -i boo /etc/passwd

5. Kui sa otsid näiteks sõna "boo", siis tulemusena võid leida ka sõnad fooboo, boo123 vms. Kui aga tahad leida täpselt seda, mida otsingusse kirjutad, siis tuleb kasutada võtit -w

grep -w boo /etc/passwd

6. Kuid kui otsitavas failis olemas sõna "boo" koos kriipsuga, siis see langeb otsingu parameetrite alla. Näide: "boo-aa". Selleks, et tulemusena saada ainult sõna boo, vaja kasutada võtit -x

grep -x boo /etc/passwd

7. Kui tahad otsida kataloogist ning ka kõikidest alamkataloogidest, siis pead kasutama grep'i järel võtit -r

grep -r "192.168.1.5" /etc/

Tulemus: otsime fraasi "192.168.1.5" kataloogist /etc/ ning kõikidest selle alamkataloogidest.

8. Mitme erineva sõna otsimiseks kasutame egrep'i.

egrep "peeter|kala|root" /etc/passwd

Tulemus: ühe käsuga otsime kolme erinevat sõna

9. Kui huvitab, mitmes erinevas reas otsitav sõna esineb, siis kasutame võtit -c.

grep -c false /etc/passwd

10. Kui tahame aga näha numbriliselt, mitmendas reas sõna esineb siis kasutame võtit -n

grep -n false /etc/passwd

11. Võti –v muudab otsingu parameetreid nii, et ainult see üks sõna mida te ei taha eraldatakse nimekirjast.

grep -v peeter /etc/passwd

Tulemus: väljastab kõik read, välja arvatud rea, kus esines sõna "peeter"

12. Grep'i kasutatakse üsna tihti koos torudega. Mõned näited:

dmesg | egrep "(s|h)d[a-z]"

Tulemus: info kõvaketaste kohta

13.

cat /proc/cpuinfo | grep -i "Model"

Tulemus: väljastab info protsessori (CPU) kohta

14. Et tulemus eriti hästi silma paistaks, saame väljastada otsitava sõna värviliselt

grep --color peeter /etc/passwd

15. Otsida võib ka keerulisemaid teksti kombinatsioone. Alljärgnev käsk prindib välja kõik read mis algavad ’p’ tähega, sellele järgnev ükskõik mis täht ja lõpuks ’ssword’.

grep ^p.ssword /etc/passwd

16. Et väljastada ainult faili nimi, kust rida boo pärit, on võti -l,

grep -l 'boo' *

17. Aga selleks, et väljastada faili nimi, kus boo puudub, on võti -L,

grep -L 'boo' *

18. Vaatame konfiguratsiooni failid ilma kommentaarita.

cat konf_failinimi | grep -vE "^#|^$"

19. Võtame välja tühjad read.

grep -v '^$' input.txt > output.txt

20. Mitte midagi ei kirjuta standardväljundile.

grep -q -v peeter /etc/passwd

Abi

man grep


Allikad

http://viki.pingviin.org/Grep

http://viki.vkhk.ee/index.php/Grep

http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/sect_04_02.html

http://www.cyberciti.biz/faq/grep-regular-expressions/

http://www.cyberciti.biz/faq/howto-use-grep-command-in-linux-unix/

 1. [1] www.computerhope.com Vaadatud: 22.10.2017
 2. [2] veeremaa.tpt.edu.ee Vaadatud: 1.11.2017
 3. [3] enos.itcollege.ee Vaadatud: 22.10.2017