Fstab

From ICO wiki

1. Mis on fstab ehk File System Table

Linuxi süsteemis asub /etc kaustas fstab fail. Fstab on süsteemi konfiguratisooni fail, mis sisaldab andmeid partitsioonidest ja seadmetest, mida alglaadimisel ühendatakse. Seega fstab-ist nähtub, milliseid seadmeid ja paritisioone kasutatakse alglaadimisel.[1] Fstab’i saab avada ükskõik millise tekstiredaktoriga. Et muuta /etc/fstab faili, tuleb olla sisse logitud root kasutajana!

nano /etc/fstab

2. Süntaks

[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]

2.1. Device tulp

Device tulbas on kirjas kõik kõvaketta partitsioonid ja välised seadmed nagu CD-ROM ja floppy-ketas. Partitsioonid on tavaliselt selles järjekorras, nagu nad on kõvakettale loodud.[3] Seadmed võivad olla ära näidatud mitmel erineval viisil: [5]

 • /dev/sda1 <seadme/ketta füüsilise asukoha järgi>
 • UUID= <seadmele/kettale on omistatud unikaalne 128-bitine number(alfanumeeriline), mille järgi saab seadet identifitseerida>
 • LABEL= <Unikaalne nimi, mis on omandatud seadmele/kettale>

Kahe viimase kasutamine on kasulikum, sest UUID number ja LABEL jäävad alati samaks. Küll aga võib muutuda /dev/sda1 -> /dev/sdb1'ks või vastupidi. See võib oleneda näiteks sellest, et mis järjekorras sa ühendad kettaid, USB seadmeid jm.

[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]
/dev/scd0
/dev/fd0
/dev/sda1

2.2. Mount point tulp

Mount point on asukoht, kuhu seade või partitsioon on ühendatud. Võib ühendada ükskõik mis asukohta, eeldusel, et asukoht on olemas.[2]

[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]
     /media/dcrom0
     /media/floppy0
     /var/data

2.3. Filesystem type tulp

See tulp näitab failisüsteemi tüüpi, milleks on antud partitsioon või seade formatitud.[3]Näiteks ext4, ext3, swap jne.

[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]
            Udf,iso9660
            auto
            ext4

2.4. Options tulp

Siin kirjeldatakse, kuidas tuum peab käsitlema failisüsteemi.[4]

Mõned valikud[2] :

 • auto – Failisüsteem ühendatakse automaatselt alglaadimisel.
 • noauto - Failisüsteem ei ühendata automaatselt alglaadimisel.
 • nouser – Ainult root kasutaja ühendatakse failisüsteemi.
 • defaults – Kasutab vaikimisi seadeid(rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async).
 • user – Lubatakse ühendada igat kasutajat failisüsteemi.
 • ro –Ühendatakse lugemiseks ainult.
 • rw – Ühendatakse lugemiseks ja kirjutamiseks jm.

2.5. Dump tulp

Dump teeb süsteemist varukoopia. Dump puhul on kaks valikut, kas 0 või 1.[3]

 • 0 – ei varundata
 • 1 - varundatakse

2.6. Pass tulp

Pass on failisüsteemi kontrolli määratlus. Pass ouhul on 3 valikut[2]:

 • 0 – ei kontrollita
 • 1 – kontrollitakse seda partitsiooni esimesena
 • 2 – kontrollitakse seda partitsioone järgmisena

3. Kasutatud allikad

[1]http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html

[2]https://help.ubuntu.com/community/Fstab

[3]http://www.linfo.org/etc_fstab.html

[4]http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Fstab

[5] http://enos.itcollege.ee/~mernits/osadmin/loeng07%20-%20Ketaste%20kasutamine.pdf

Autor

Kalev Vislapuu A21