Ifconfig

From ICO wiki

Ifconfig on süsteemi administreerimise utiliit, millega hallata võrguliideseid, kuvada ja muuta nende parameetreid käsurealt.

Kasutus

ifconfig'i kasutatakse võrguliideste konfigureerimiseks.

Kui käsureal sisestada ifconfig ilma argumentideta, siis kuvatakse hetkel aktiivsed liidesed

Pilt.jpg


Näited

ifconfig eth0

Kuvab esimesena installeeritud võrgukaardi andmed

ifconfig -a

Kuvab kõigi võrguliideste info, sõltumata kas seade on aktiivne või mitte

ifconfig eth0 down

Muudab eth0 mitteaktiivseks

ifconfig eth0 up

Muudab eth0 aktiivseks

ifconfig eth0 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

Adapterile eth0 määratakse IP aadress, võrgumask ja broadcast aadress

ifconfig eth0 dhcp start

eth0 hakkab kasutama DHCP'd

Võrgukaardi seadistamine

Väike näide kuidas seadistada uut võrgukaarti.

ifconfig -a

Ifconfig näitab kaarti, aga puudub IP aadress. Probleem võib-olla selles, et Ubuntu serveris automaatselt tuntakse ära uued liidesed, aga neid ei aktiveerita.

Muuda konfiguratsioonifaili, mis asub

/etc/network/interfaces

ja vaata, kas kaart on seal kirjas.

Kui ei ole, siis lisa

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

eth1 hakkab kasutama DHCP

Staatilise IP määramine

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.50
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Kui eelnev tehtud siis pane käima

/etc/init.d/networking restart

või lihtsalt tee serverile restart. Nüüd peaks uus võrgukaart olema töökorras.

MAC aadressi vahetamine

Kuidas vahetada oma võrgukaardi MAC aadressi.

ifconfig eth0 down

Määrame eth0 uueks mac aadressiks näiteks 00:a0:01:f4:55:ed

ifconfig eth0 hw ether 00:a0:01:f4:55:ed
ifconfig eth0 up

Lõpetuseks võrgundusele restart

/etc/init.d/networking restart


Autor

Jürgen Erm

Kasutatud kirjandus