Last, lastb

From EIK wiki

Ülevaade

Last käsuga on võimalik vaadata, kes on hiljuti serverisse sisse loginud ning kui kaua sessioon kestnud on. Kuvatakse kasutajad, kes on süsteemi loginud peale faili /var/log/wtmp loomist. [1]

Lastb näitab ebaõnnestunud logimiskatseid. Kuvatakse katsed, mis on tehtud peale faili /var/log/btmp loomist.

Süntaks

last [-R] [-num] [ -n num ] [-adFiowx] [ -f file ] [ -t YYYYMMDDHHMMSS ] [name...] [tty...]

lastb [-R] [-num] [ -n num ] [ -f file ] [-adFiowx] [name...] [tty...]

Võtmed

-f file		  kirjeldab alternatiivse faili /var/log/wtmp asemel
-num	      kuvatavate ridade arv
-n num		  kuvatavate ridade arv
-t YYYYMMDDHHMMSS  kuvab määratud ajahetkel sees olnud kasutajad
-R		  hostname väli kuvatakse kõige all
-a		  hostname väli kuvatakse viimases tulbas
-d	      kuvab remote süsteemi hostinime
-F		  kuvab täielikud sisse ja välja logimiste ajad
-i		  nagu võti -d, kuid kuvab remote süsteemi IP aadressi
-o		  loeb vana tüübi wtmp faili
-w		  kuvab täielikud kasutaja/domeeni nimed
-x		  kuvab süsteemi shutdown’id ja runleveli muutused

Näited

last käsk ilma võtmeteta

kuldar@pluuto:~$ last
kuldar  pts/0    192.168.1.62   Fri Oct 13 21:54  still logged in
kuldar  tty1             Fri Oct 13 21:52  still logged in
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 21:52 - 21:54 (00:02)
kuldar  tty1             Fri Oct 13 21:50 - down  (00:01)
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 21:48 - 21:52 (00:04)
kuldar  tty4             Fri Oct 13 21:10 - down  (00:37)
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:57 - down  (00:50)
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:54 - 20:57 (00:03)
root   tty1             Fri Oct 13 20:33 - 20:54 (00:21)
mart   tty1             Fri Oct 13 20:32 - 20:33 (00:00)
root   tty1             Fri Oct 13 20:15 - 20:32 (00:17)
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 19:53 - 21:48 (01:54)

Vaatame konkreetse kasutaja logimisi [2]

kuldar@pluuto:~$ last kuldar
kuldar  pts/0    192.168.1.62   Fri Oct 13 21:54  still logged in
kuldar  tty1             Fri Oct 13 21:52  still logged in
kuldar  tty1             Fri Oct 13 21:50 - down  (00:01)
kuldar  tty4             Fri Oct 13 21:10 - down  (00:37)
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:57 - down  (00:50)
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:54 - 20:57 (00:03)
wtmp begins Fri Oct 13 19:53:44 2017

Vaatame toimunud restartide aegasid

kuldar@pluuto:~$ last reboot
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 21:52 - 22:01 (00:09)
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 21:48 - 21:52 (00:04)
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 19:53 - 21:48 (01:54)

wtmp begins Fri Oct 13 19:53:44 2017

Vaatame logimisi tty4 peal

kuldar@pluuto:~$ last 4
kuldar  tty4             Fri Oct 13 21:10 - down  (00:37)

wtmp begins Fri Oct 13 19:53:44 2017

Vaatame logimise konkreetsel ajahetkel

kuldar@pluuto:~$ last -t 20171013210000
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:57  gone - no logout
kuldar  tty1             Fri Oct 13 20:54 - 20:57 (00:03)
root   tty1             Fri Oct 13 20:33 - 20:54 (00:21)
mart   tty1             Fri Oct 13 20:32 - 20:33 (00:00)
root   tty1             Fri Oct 13 20:15 - 20:32 (00:17)
reboot  system boot 3.16.0-4-amd64  Fri Oct 13 19:53 - 19:41 (23:47)

wtmp begins Fri Oct 13 19:53:44 2017

lastlog

Käsu lastlog abil saame kuvada kõikide kasutajate viimased sisselogimised.

kuldar@pluuto:~$ lastlog
Username     Port   From       Latest
root       tty1           Fri Oct 13 20:33:04 +0300 2017
daemon                   **Never logged in**
bin                    **Never logged in**
sys                    **Never logged in**
sync                    **Never logged in**
games                   **Never logged in**
man                    **Never logged in**
lp                     **Never logged in**
mail                    **Never logged in**
news                    **Never logged in**
uucp                    **Never logged in**
proxy                   **Never logged in**
www-data                  **Never logged in**
backup                   **Never logged in**
list                    **Never logged in**
irc                    **Never logged in**
gnats                   **Never logged in**
nobody                   **Never logged in**
systemd-timesync              **Never logged in**
systemd-network              **Never logged in**
systemd-resolve              **Never logged in**
systemd-bus-proxy              **Never logged in**
Debian-exim                **Never logged in**
messagebus                 **Never logged in**
statd                   **Never logged in**
sshd                    **Never logged in**
kuldar      pts/0  192.168.1.62   Sat Oct 14 19:39:48 +0300 2017
mart       tty1           Fri Oct 13 20:32:57 +0300 2017

Vaatame kasutaja viimast logmist

kuldar@pluuto:~$ lastlog -u kuldar
Username     Port   From       Latest
kuldar      pts/0  192.168.1.62   Sat Oct 14 19:39:48 +0300 2017

Kokkuvõte

last ja lastb käskude abil saame hea ülevaate, kes ja mis aegadel on serverisse sisse loginud.

Autor

kteinman

Rühm AK21

Allikad