2018. aasta OSadmin materjalid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

õppeaine nimetus eesti keeles: Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
õppeaine nimetus inglise keeles Operating systems and its management
aine kood ICA0001

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete seadistamist, ketaste haldamist, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja haldamist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server. Püüame kaasata ka teisi operatsioonisüsteeme.

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara
 • Hallata servereid
 • Hallata kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide sätetefailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart (PDF) | ÕIS

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.

Võimalusel palun võtta (süle)arvutid loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt VirtualBox) ja enne katsetamist teha ära snapshot. Võib ka importida õppejõu poolt valmistatud virtuaalmasinad.


Õppejõud

Edmund Laugasson, Aleksei Talisainen, Meelis Antoi

Koostöö

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Viited

Tähtajad

 • tähtajad tulenevad akadeemilisest kalendrist
 • jooksvad tähtajad tulevad koos testidega ja on nähtavad Moodle keskkonnas (link vt hindamine)

Tunnid

Salvestused

Hindamine

Hinde moodustavad:

 • 6 valikvastustega testi laborite teemadel, á 12 punkti (p), kokku 72p (72%)
  • kõik 6 testi peavad olema vähemalt 51% sooritatud (6,12p).

Selgituseks: kuna 51% 12st on 6,12 ja Moodle võimaldab seda määrata siis nii on ka kirjutatud. Kuna küsimuste eest antakse punkte täispunktidena siis 6,12 punkti on täidetud siis kui 7 küsimust on vastatud 12st. Küsimuste eest punktide andmine on õppejõu otsustada ja nii on ka otsustatud, et ei hakata punkte komadega jagama. Protsentarvutust see ei muuda. ÕIS toetab vaid täisarve, seega seal ka kirjas 7.

Testid Moodle keskkonnas. NB! Jälgige testide toimumise aegasid Moodles! Iga nädal on muutus. Registreerumiseks vajalik võti on saadetud ÕISi kaudu ja edastatud ka kiirsuhtluskanalis. Testi lõppemisel näeb tudeng ka õigeid vastuseid ja saab kohe tulemuse teada.

Testi saab sooritada 2 korda nädala aja jooksul. Testi tegemise täpsem info konkreetse testi juures Moodles. Kui ei jõudnud nädala jooksul testi tegema siis viimane võimalus avaneb semestri lõpus (tuleb eraldi teavitus ÕIS+kiirsuhtluskanal). Eraldi testi kellegi jaoks lahti tegema ei hakata. Praegu on selline arvestus, et laupäeva õhtul kl 22 sulgub eelmine ja avaneb järgmine test selle arvestusega, et ka tööl käiv inimene saab laupäeval teha eelmise ja pühapäeval järgmise testi. Kõiki materjale saate kasutada, etteantud ajaga tuleb toime tulla.

Teemad

 • võrkude seadistamine, SSH ühendus
 • kataloogide, failide haldamine (sh liikumine, sisu vaatamine)
 • kasutajate haldamine
 • tarkvara haldamine
 • ketaste haldamine
 • protsesside, teenuste haldamine
 • maksimaalne hinne laboritestidega 3

Eksam

 • ei ole kohustuslik
 • eksam 28p (28%), miinimum 51% (15p)
 • küsimused ka loengute teemadel
 • neile kes taotlevad hinnet 4 või 5

NB! Võimalik ka hinde saamine eritingimustel!

Laborid

Virtuaallaborid aadressil https://labnet.itcollege.ee/ (https://elab.itcollege.ee/)

Palun anda oma kasutajanimi laborile ligipääsemiseks teada selle vormi kaudu

Siin kirjeldatud laborid on näidiskirjeldused ja annavad ettekujutuse, mida laborid võivad sisaldada. Laborid tulevad virtuaallaborite keskkonnas, mis on ööpäevaringselt ligipääsetav (v.a. hooldusajad). Hindamine käib Moodle testide abil.

Virtuaallabor toimib ka nii, et kui tudeng ütleb oma kasutajanime ja laborinime siis saab õppejõud selle mõne hetkega üles otsida ja sama virtuaalarvuti ekraanipildi kaughaldusega ette võtta ja näha, mida tudeng teeb ning anda tagasisidet, teda aidata.


Abiinfo

Võimalus kasutada Raspberry Pi 3 miniarvuteid – microSD kaart 16 GB või suurem palun siis tudengil soetada.

microSD kaart - mida osta? - soovitavalt UHS, kõrgeim kiirusklass (suurim saadaolev number)

veebipoode:

Keskkonna loomine

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox'i abil (kohalikus masinas):
  • RAM 512MB
  • HDD dynamically allocated, VDI, 8 GB
  • 2 Võrgukaarti
   • Adapter 1 - NAT (eth0 - Ubuntus)
   • Adapter 2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus), lisada eelnevalt: File->Preferences->Network->Host-only networks ja vajutada pluss-märki paremal - tekib vboxnet0
   • võrguliideste tähised võivad ajas muutuda, vaatamiseks:
    • ip a
    • ip link
  • peale paigaldamist tasub teha snapshot puhtast paigaldusest enne kui midagi muutma hakatakse
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces.d/<failinimi> (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200). <Failinimi> asemele soovitav selguse mõttes kirjutada seadistatava võrguliidese nimi. Linuxi üldine poliitika on, et <nimi>.d kataloogi pannakse sysadminni enda poolt lisatud seaded ja /etc/network/interfaces on süsteemi enda seadistus. Kui on GUI siis haldab võrke graafiline Network Manager ja see vaatab faili /etc/network/interfaces ja kui seal on vaid loopback siis graafiline Network Manager haldab ise aga kui on midagi rohkem siis ei halda. Siis GUI puhul lisatakse faili /etc/network/interfaces rida source /etc/network/interfaces.d/* kui sinna kataloogi (/etc/network/interfaces.d/*) seadistuste failid lisatakse. Teine variant on võrguseaded otse /etc/network/interfaces lisada.

Staatilised võrguseaded:

auto <võrguliides>
iface <võrguliides> inet static
 address 192.168.56.200/24
 network 192.168.56.0
 • Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:
  • uuendada pakettide nimekiri
  • otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud blacklist paketid)

Paigaldada ka Ubuntu Desktop - siin ei ole vaja teisele host-only võrguliidesele staatilisi seadeid määrata.

ISO ja OVA failid

 • Ubuntu ISO-failid EIK'i serveris - vajalikud operatsioonisüsteemide paigaldamiseks, olemas Ubuntu Desktop ja Server (soovitav: 64-bit; väga soovitav RAM>4GB korral, PAE on hädaabilahendus). Virtuaallaborite keskkonnas kasutame MATE töölauakeskkonnaga versiooni.
 • valmiskujul virtuaalmasinad EIK'i serveris - juhuks kui vaja kiirelt virtuaalmasin käima saada, olemas nii Ubuntu Desktop kui Server (kasutaja/salasõna: student)

Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-, OVA-faili tervikluses:

Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda e-lab | labnet. . Soovitav on kasutada labnet keskkonda. Sisse saab logida EIK'i kasutajaga. Toimima peaks ka TTÜ Uni-ID (EST | ENG)

Laborite lühispikker mõistekaardi vormingus. Mõistekaarditarkvara: Freeplane (edasiarendus FreeMind'ist).

Abiks laborite vormistamisel:


Boonuslabor

ODF | PDF

Boonuslabori link palun edastada selle vormi kaudu

Tähtaeg: 17.05.2018

Tegemist nutiseadme operatsioonisüsteemi vahetamisega, seadistamisega, testimisega. Üldjuhul Androidi baasil kuid ei ole keelatud ka muud nutiseadmete OS'id.

See labor on valikuline kuna ülikoolil ei ole riistvara pakkuda ja see toimub õppuri isikliku riistvara peal ja 100% omal vastutusel.

Võimalus on sisestatud käske ja nende vastuseid salvestada ja lisada viki artiklisse ning seeläbi muuta sisu rikkalikumaks.

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Script

https://showterm.io/
https://asciinema.org/

https://github.com/chjj/ttystudio
https://github.com/theonewolf/TermRecord

http://0xcc.net/ttyrec/ - salvestamine ttyrec abil
http://playterm.org/ - vaatamine playterm abil

Lisalugemist siit artiklist.

NB! Kindlasti lisada aine kategooria artikli lõppu: [[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]

Aine arvestus eritingimustel

Kui sooritada pakutud mahukas eriülesanne siis on võimalus saada aine arvestus otse. Teiste sõnadega mahuka eriülesande sooritamist arvestatakse kontrolltöö, laborite, eksami eest sooritamiseks. Ülesande sooritamisel tuleb kogu tegevus ka EIK'i vikis detailselt dokumenteerida, et oleks selle dokumentatsiooni järgi võimalik hiljem tegevust edukalt korrata. Lisainfoks vt loeng dokumenteerimisest.

Pakutavad eritingimused:

 • Estobuntu arendus
 • Ubuntu Estonian Remix edasiarendus (vt todo)
 • Vaba Tarkvara Päeva (SFD Software Freedom Day) korraldamine - võib ka grupis teha (mitu tudengit)
  • ürituse esmane toimumiskoht IT Kolledž, võib ka teistes kohtades lisaks teha
  • luua SFD viki konto kui seda veel ei ole
  • luua viki leht vastavalt valitud asukohale:
   • SFD viki avalehel viitab käesoleva aasta osale ja seejärel "country/city/team" ja saab spikerdada varasemate aastate omadest (2013, 2014, 2015, 2016) kus Eesti kohta info kirjas
  • minna aadressile https://www.softwarefreedomday.org/cgi-bin/register.py ja registreerida üritus
  • soovitav on teha ka ettekanne üritusel (praktilise iseloomuga, nt Linuxi paigaldamine, seadistamine)
  • leida lahendus kiireks Linuxi paigaldamiseks, näiteks Butterknife vms.
   • kogu tegevus tuleb ka dokumenteerida IT Kolledži vikis selliselt, et selle järgi on võimalik lahendus püsti panna
 • Oskad või oled teinud midagi ägedat? Võimalus sisustada (2x)90 min tund (loeng, praktikum või ka mõlemad) ainega seotud temaatikaga.

Lisapunkte saab

Kui leiad, et siin võiks veel midagi vajalikku olla, millest oleks kasu kogukonnale ja kogu riigile siis palun sellest teada anda.