Ubuntu terminali kiirjuhis

From ICO wiki

Autor

Nimi: Margit Kont

Rühm: Rühm A21

Esitamise kuupäev: 07.12.2016

Sissejuhatus

See kiirjuhis on kokkuvõtlik artikkel Ubuntu terminalist ja kõige elementaarsematest käskudest, mida iga Ubuntu kasutaja peab teadma. Ubuntu on üks tuntumaid Linuxi operatsioonisüsteeme, kuna see sobib nii igapäevaseks kasutamiseks, on algajasõbralik, ning sellel on palju erinevaid versioone ehk "maitseid" (nt. Xubuntu, Ubuntu Server).

Terminali Kiirjuhis

Terminalis on esimese asjana näha käsuviipa:

student@desktop:~$

 • "student" näitab praeguse kasutaja kasutajanime.
 • "desktop" näitab serveri nime.
 • "~" näitab praegust asukohta failipuus. Praegusel hetkel on asukohaks kodukataloog /home/student.
 • "$" tähistab käsuviiba lõppu, pärast seda märki algab kasutaja sisestus.
 • Enne käskude juurde minemist, tasub teada ka kuidas ise käskude kohta informatsiooni leida käsurealt.
  On olemas 2 viisi kuidas seda teha, sest alati ei pruugi mõne käsu kohta mõlemad toimida.

<käsk> --help

 • --help on lühike kirjeldus, kus näitab lühidalt ära ka võimalikud võtmed.

<käsk> man

man <käsk>

 • man lehel navigeerimine võib küll algselt olla veidi arusaamatu, kuid lehe all on alati olemas abi.

Käsud

 • Käsk, millega manuaalselt teada saada kus hetkel asutakse:
pwd
 • Et näha, mis on kausta sisu:
ls
 • lisades võtme -l, annab täpsema väljundi:ls -l
 • lisades võtme -a, näitab väljund ära ka peidetud failid:ls -a


 • Kataloogide vahel liikumiseks kasutatakse käsku:
cd <kataloog>
 • Tagasi kodukataloogi on kõige kiirem minna käsuga:cd ~


 • Kui oled otsimas mõnda kindlat tüüpi faili või nime, siis otsingusõna filtreerimiseks kasuta käsku " grep" selliselt:
ls | grep pdf
 • Uue kataloogi tegemiseks on olemas käsk:
mkdir <kataloogi nimi>
 • Et mõnda faili või kataloogi kustutada:
rm <fail>
 • Terminalis on ka võimalik faili sisu muuta, selleks on tekstiredaktor:
nano <fail>
 • Et faili sisu lugeda, on kõige mugavam kasutada käsku:
less <fail>
 • Teine võimalus on kasutada kas more <fail> või cat <fail>, kuid pole pooltki nii mugav.
 • On hea näha ka olemasolevaid protsesse:
ps
 • Kui vaja mõni protsess lõpetada:
kill -9 <protsessi ID>
 • Kui toimetused tehtud, siis oleks vaja välja logida:
logout
 • Mõningate tähtsamate käskude kasutamiseks on vaja superkasutaja õigust. Nende käskude käivitamiseks on 2 võimalust:
 • Kui administraator on kasutajale andnud SUDO õigused, on vaja käsu ette lisada sõna "sudo":
  sudo apt-get update
 • Minna root-kasutajasse, taaskord vaja administraatori luba.
  sudo -i
  Edaspidi pole vaja "sudo" käsku kasutada, kuna kasutajal juba on superkasutaja õigused.


Nupukombinatsioonid

Kindlasti tuleb kasuks käesoleva töötava käsu katkestamine:

CTRL + C

Kui on mõni pikem käsk hetkel käsil, siis võib aidata seda kiiremini lõpetada automaatne käsulõpetus:

TAB
 • NB! Kindlasti jälgi ja vaata üle, et automaatsisestusel tuli ikka see mida vaja!

Pole tarvis ka koguaeg ühte ja sama käsku uuesti ja uuesti sisestada, eelnevalt sisestatud käske saab uuesti kasutada:

nooleklahv üles/alla

Kokkuvõte

Loodan et kiirjuhis aitab algajatel natukenegi terminalis hakkama saada. Kuigi õpetusi on internetis palju, on ikkagi parim õppemeetod ise katsetada ja kõik võimalikud variandid läbi proovida.


Allikad

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-the-linux-terminal

https://www.ubuntu.com/

http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/materials/Tigu-lahkamas-ehk-ekskursioon-UNIXi-maailma.pdf