less

From ICO wiki


Autor

Heikki Kitt, DK31

20.12.2015

Sissejuhatus

less on käsurea programm Unix, Microsoft Windows ja Unix-iliste platvormile kuvamaks tekstifaili sisu üks ekraanitäis korraga. See on sarnane programmile more aga rohkemate võimalustega võimaldades näiteks faili sisus nii edasi kui tagasi navigeerimist, otsingut, esiletõstmist ja rasvast kirja.[1] Kuna less ei loe enne käivitumist kogu faili sisse, siis on ta suurte failidega töötamisel kiirem kui näiteks vi. less käsud põhinevad nii more kui vi programmide käskudel. [2] less kasutamine ei nõua erilisi kasutajaõigusi, lugemisõigus tuleneb vastavalt failile antud õigustest.

Artikkel annab lühiülevaate less kasutamisest ja toob mõned näited kasulikemast käskudest programmi kasutamisel ning käivitamisel vajaminevatest parameetritest (võtmetest).

Ajalugu

Mark Nudelman kirjutas less esimese versiooni 1983 aasta lõpus, kuna more ei võimaldanud tagasikerimist ning see oli pikkade logide lugemisel väga ebamugav. less saigi oma nime naljast, et hr. Nudelmanil ja tema kolleegidel oli vaja "backwards more"'i. [3]

Kasutamine

Süntaks

less [võti] failinimi

Sagedamini vajaminevad käsud

Siinkohal toon välja mõned sagedamini vajaminevad käsud. Täieliku nimekirja käskudest leiab less'i man lehelt.[4]

tühik - liigub järgmisele lehele

g - faili algus

G- faili lõpp

/<otsingutekst> - edaspidi otsing. Otsitakse <tekst>'i. Teksti tõlgendatakse kui regulaaravaldist (regex).

?<otsingutekst> - tagurpidi otsing

n - järgmine otsingu vaste

N - eelmine otsingu vaste

q - sulge programm

Mõned less'i nipid

Teada tasub ka mõnda võtit, millega less käivitada, et töö lihtsamaks teha. [5]

Välju programmist faili lõppu jõudes

Faili lõppu jõudes automaatselt less'ist väljumiseks käivita less -E võtmega.

less -E failinimi

Jäta faili sisu ekraanile failist väljumisel

Selleks, et jätta faili sisu programmist väljudes ekraanile alles kasuta võtit -X.

less -X failinimi

Tõstutundetu otsing

Kohtlemaks otsingus suur- ja väiketähti võrdselt kasuta võtit -I.

less -I failinimi

Ava fail kindla koha peal

Kui soovid faili avada kindla rea koha pealt, nt rida 20, kirjuta võtmeks rea number, nt nii:

less +20 failinimi

Mingi kindla fraasi (ing.k. pattern) koha pealt avamiseks kasuta süntaksit

less +/fraas failinimi

Kui soovid avada faili lõpus

less +G failinimi

Vaata kasvavat faili

Kasuta F klahvi liikumaks faili lõppu ja kuvamaks faili lõppu lisanduvaid ridu. Saab kasutada ka võtmena

less +F failinimi

Kokkuvõte

Artikkel andis kiire ülevaate käsurea programmist less. Programm on kiire ja mugav viis failide sisu kuvamiseks. Administraatorile vast igapäevane töövahend, et vaadata tekstifailide, nt konfiguratsioonifailide ja logide sisu. Teades veel paari nippi, on less vägagi kasulik ja hindmatu tööriist.

Viited