Mkdir - Linux/Unix süsteemides

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Käsku mkdir (make directory) kasutatakse uute kataloogi(de) loomisel. Käsk on kasutusel Unix, DOS, OS/2 ja Microsoft Windows operatisoonisüsteemides ning samuti ka PHP skriptimiskeeles. mkdir-i kasutatakse terminalides ning neile saab määrata kasutajaõigustes kohe ka juurdepääsuõigusi. [1]

Käsusüntaks

Tavapärane kasutamine:

mkdir kataloogi_nimi

Lisavalikud

 mkdir [VALIK] kataloogid
 mkdir [-m laad] [-p] kataloogid

Käsul mkdir on kolm levinumat valikut:

 • -m (--mode) laad loob mingi konkreetse õiguse (näiteks 755 - vt. ka chmod)
 • -p (--parents) loob terve kataloogipuu koos kõigi puuduvate kataloogidega
 • -v (--verbose) näitab igat kataloogi, mida käsuga luuakse, üldjuhul kasutatakse koos -p -ga.
 • --help kuvab abi ja väljub
 • --version kuvab versiooni ja väljub


Uued kataloogid luuakse vaikimisi read, write, execute õigustega omanikule ja omaniku grupile. Teistele kasutajatele vaikimisi read, execute õigused.[2]

Kasutamise näited

Järgmine käsk loob kodukataloogi ühe kataloogi:

mkdir ~/pingviin

Järgmine käsk loob kasutaja kodukataloogi 4 erinevat kataloogi:

mkdir ~/minu tema minule temale

Järgmine käsk loob kasutaja kodukataloogi 2 kataloogi õigustega 755. NB! Kui vastavad kataloogid on juba olemas siis ütleb, et File exists ning ei saa luua. " ~ " tähendab, et kaust luuakse kodukataloogi.

mkdir -m 755 ~/minu_andmed ~/üld_andmed

Järgmine käsk loob kasutaja kodukataloogi puu neljast kataloogist:

mkdir -p ~/minu/eriti/struktureeritud/tekstid/

Järgmine käsk loob kogu kataloogipuu ühe käsuga. Puu algab tmpdir kataloogist.

mkdir -p tmpdir/{trunk/sources/{includes,docs},branches,tags}

Tulemus on:

     tmpdir
  ________|______
  |    |   |
branches  tags trunk
          |
         sources
        ____|_____
       |     |
     includes   docs

[3]

Lisanäited

Käsk, mis loob kaustad üksteise sisse:

mkdir -p /home/joe/customer/acme/foo/bar

Eelmine käsk oleks samaväärne sellega:

cd /home/joe
mkdir customer
cd customer
mkdir acme
cd acme
mkdir foo
cd foo
mkdir bar

[4]

Kataloogid, mis on loodud mkdir käsuga, sisaldavad 2-e peidetud kataloogi. Üks kataloog esindab seda kataloogi, mis just loodi (ühe punktiga) ja teine esindab ülemkataloogi (kahe punktiga). Peidetud faile näeb käsuga:

ls -a

[5]

Mitme kausta loomine ühte kataloogi. Alguses loome kataloogi:

mkdir vahvakataloog

Nüüd loome mitu kausta, uus1,uus2,uus3 vahvakataloogi kataloogi:

mkdir vahvakataloog/uus{1..3}
 või
mkdir vahvakataloog/uus{1,2,3}

[6]

Kokkuvõte

Käsk mkdir on Linux/Unix süsteemides asendamatu. Selle abil saame luua katalooge ning samuti muuta nende juurdepääsuõigusi. Kindlasti kümne tähtsama käsu hulka kuulub mkdir ning seda tuleb kasutada ka teiste käskude realiseerimisel.

Kasutatud kirjandus

Autor

Oliver Kilk - A21

Täiendas: Helen Hütt A21 2015/2016