Intensiivõppe nädal 2012

From ICO wiki
(Redirected from Intensiivõppe nädal)
Jump to navigationJump to search


http://commons.wikimedia.org/wiki/file:i_want_you.jpgIntensive Learning Week - English version of the page.Lühitutvustus

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskonnatöö kogemus. Teise kursuse päevaõppe tudengitel on kevadisel vahenädalal (26.03.2012 kuni 30.03.2012) võimalus osaleda intevsiivõppe nädalal. Intensiivõppe nädala peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Inimkeeles tähendab see seda, et 3-6 liikmelistele meeskondadele antakse ülesanne ja nelja päeva jooksul tuleb sellele lahendus leida ning võimalusel realiseerida töötav prototüüp-lahendus. Viiendal päeval esitletakse valminud lahendusi ning antakse hinnang esitletud lahendustele. Vastutasuks saavad tudengid asendus- ja/või lisapunkte erinevates õppeainetes. Tuleb üks kõva andmine :)

Tänavu on üritusel rahvusvaheline maik juures - plaanis on tuua osalejaid Leedust ja Soomest.

Kui oled huvitatud osalemisest, siis anna meile ka teada läbi Doodle. Siis saame üritust paremini planeerida ja korraldada. http://www.doodle.com/yx4yzmaa4d2ai8qe

Alustame esmaspäeval, 26. märtsil kell 10.00 ruumis 314. Siis räägime, mis ja kuidas toimuma hakkab. Tulge kohale.

Tulemuste avalik ettekanne: neljapäev, 29. märts kell 15.00 IT Kolledži ruumis 316. Avalikku ettekande salvestus.


Kasu tudengitele

Tudengid on tihti avaldanud arvamust, et praktilisi ja elulisi ülesandeid võiks IT Kolledži õppetöös olla rohkem. Nüüd pakumegi üht tõsiselt elulist nädalat, kus seniõpitut rakendada. Tudeng saab:

 • Meeskonnatöö kogemuse
 • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemuse (reaalne klient, kindel tähtaeg)
 • Ausa hinnangu oma hetkeoskustele ja -teadmistele
 • Võimaluse töötada piiratud ajaraamis
 • Võimaluse saada asenduspunkte (ehk õppeainetes pääseb mõne kontrolltöö tegemise kohustusest) või lisapunkte (ehk saab õppeainetes ilusama lõpphinde)
 • Kena rea CV'sse ja ühe tehtud töö, mida töövestlustel on hea näitena tuua
 • Kunagi saab tudeng tänu sellele kogemusele hea palga, ilusama naise/mehe ja suurema auto
 • Higi ja verd valada...
 • Saab võimaliku lõputöö teema

Hindepakkumised

NB! Info veel täieneb


Arendajad

Võrgurakendused II

 • Asenduspunktid:-
 • Lisapunktid: kuni 10% lõpphindest

Veebirakenduste koostamine ASP.NET abil

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse ühena (kahest) ainesisese projektina

või

 • Lisapunktid: kuni 15% lõpphindest

Traadita side alused

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel


Administreerijad

Skriptimiskeeled

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse PowerShell'i/Bash/Python iseseisva töö asemel

Traadita side alused

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel

IT infrastruktuuri teenused

 • Osalemine asendab labor 1 või labor 2 või labor 3 tegemist vastavalt tudengi valikule.

Tugiteenused intensiivõppe nädalal

Tudengitel on intevsiivõppe nädalal kasutada järgmisi ressursse:

 • ITK arvuti ja -loenguklassid
 • ITK raamatukogu
 • ITK maja on avatud tudengitele kell 8.00 - 23.00
 • Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 • Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
  • Margus Ernits (E: T: K: N:)
  • Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval mingil ajal)
 • Ettevõtete esindajad mentoritena

Ülesanded

Õppejõudude poolt pakutud ülesanded

Õpetajate ja õpperühmade koormusarvestuse infosüsteem

 • Ülesande omanik: Heiki Tähis, +372 56 957 000

Koolil on vaja hallata õpetajate tunnikoormusi, õpetatavaid õppeaineid ja õpetaja ning õppeainete vahelisi seoseid.

Koolil on hulk õppekavu, ühel õppekaval võib õppida üks või enam õpperühma. Õppekavad on jagatud õppeaineteks ning iga õppeainet õpetab üks või mitu õpetajat. Õppekava on jagatud õppeaastateks (kursusteks) ja iga õppeaasta kaheks semestriteks (poolaastaks). Iga õpperühm on ühel kindlal ajahetkel ühel kindlal õppeaastal (kursusel)Õppeaine võib olla jagatud mitmele semestrile (ehk õppeaine õpetamine võib kesta üks või mitu semestrit), erinevatel semestritel võib üht õppeainet õpetada erinev õpetaja või õpetajad. Igal semestril võib olla erinev arv kontakttunde, kontakttundide arv saadakse auditoorseõppetöö nädalate ja tundi arv nädalas korrutamisel.

Kontakttundide hulgast sõltub koormus, koormusel on pehme ja jäik ülempiir.


Vajalik infosüsteem peab võimaldama sisestada õppekavad, õpperühmad ja õpetajad, siduda õpetajad konkreetsete õppeainetega ning seeläbi näha nende õppekoormust. Infosüsteem peab võimaldama raportite koostamist õppekavade, õpperühmade, õppeainete ja õpetajate lõikes/vaates.

Lisainfo

Hetkel on nende andmete haldamiseks olemas suur ja keeruline Excel-i tabel. Probleem on reaalne ning huvi korral on võimalik eelnevalt kliendiga kohtuda, täpsustada lähteülesanne. Samuti on võimalik ülesande kasvatamine lõputööks

Õpetajate/õppejõudude kvalfikatsiooni ja täiendkoolituste halduskeskkond

 • Ülesande omanik: Heiki Tähis, +372 56 957 000

Koolidel on kohustus pidada arvet õpetajate haridustasemete, täiendkoolituste, atesteerimise jms osas. Tuleb pikem jutt.

Diakooniahaigla patsientide IT-lahendus

Ülesanne on võetud: Alfi Kannus ja Taavi Salumets poolt. Diakooniahaigla patsientide IT-lahendus

 • Ülesande omanik: Kaido Kikkas, +372 50 64 464 (NB! Reaalselt jääb kureerima Indrek Rokk, kuna Kakk on intensiivnädalal Portugalis!)

Diakooniahaigla üheks tegevusvaldkonnaks on anda terminaalselt haigetele inimestele võimalus oma järelejäänud elupäevad võimalikult inimväärsel viisil veeta (hospiitsiteenus). Et tänapäeval on IT olnud juba mitu aastakümmet inimeste elu lahutamatuks osaks, hakkab kujunema olukord, kus siit ilmast hakkavad lahkuma ka inimesed, kelle jaoks IT on osa nende elukvaliteedist. Seetõttu on eesmärgiks luua IT-lahendus, mis võimaldaks voodis viibival inimesel kasutada levinumaid IT võimalusi - lugeda veebist uudiseid, pidada Skype'is vestlusi, kuulata muusikat jne.

Mõned eeltingimused

 • Lahendus peaks olema kasutatav ka juhul, kui inimesel on säilinud üsna vähene liikumisvõime.
 • Lahendus peaks olema skaleeruv vastavalt kasutaja oskusele - väga lihtsad elementaarfunktsioonid, kuid lisavõimalused teadlikumale kasutajale.
 • Kui kasutatakse seinale kinnituvaid vahendeid (N: väline monitor), siis peavad need võimaldama voodi 180-kraadist pööramist (peatsi keeramist teisele poole).

Ülesandeks on luua terviklahenduse spetsifikatsioon, soovitavalt koos kogu vajaliku dokumentatsiooniga. Seetõttu võiksid osa võtta ka IS analüüsi ja/või tehnosuhtluse tudengid!

Üks võimalik idee

 • Kasutada Asus Eee Pad Transformerit koos seinale kinnitatud suure monitoriga - see annaks kasutajale erinevad võimalused:
  • sülearvuti funktsionaalsus - kasutatakse kui tavalist läpakat
  • tahvelarvuti funktsionaalsus - kasutatakse tahvlina (NB! eeldab kasutajalt head liigutuste koordinatsiooni!)
  • lauaarvuti funktsionaalsus - Eee Padi klaviatuur ja/või tahvel pluss suur väline monitor

Ettevõtete poolt pakutavad ülesanded

Siia tulevad paljude ettevõtete poolt pakutavad ülesanded. Hetkel on need veel täpsustamisel.

Täiendav info ja täpsustavad küsimused: Indrek Rokk

Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega

Konfigureerida arvuti, millel on 3G, Wifi, Ethernet-over-Powerline ja Etherneti pordid ning mille operatsioonisüsteemiks on Ubuntu Linux. Võrguühendust vahetataks ühenduse olemasolu ja prioriteetide alusel üle erinevate tehnoloogiate võimalikult lihtsalt ja kiirelt. IP aadress ei pea samaks jääma. Wifi adapter valib ise parima avaliku võrgu, kui ei ole konfigureeritud teisiti. Kui Wifi ühendus kaob, proovib teisi ka taustal. Kõik ümberlülitamised logitakse. Näiteks: Prioriteetideks on Ethernet:1; EoP:2; Wifi:3; 3G:4. Ühendatakse kõikidesse võimalikesse võrkudesse ning kui Ethernet ära kukub ning pole võimalik ühenduda ka läbi EoP, toimub ühenduse ümberlülitamine Wifi võrku. Kui Wifi ära kukub, siis ühendutakse 3G võrku. Kui tuleb suvaline public wifi tagasi, ühendutakse sinna jne. Luua lihtne kasutajaliides Android telefonile, mis lubab üle bluetooth ühenduse erinevaid võrke ja prioriteete konfigureerida ning vaadata ühenduste ajalugu.

Ülesanne reserveeritud. Meeskonnas Sander Arnus, Sander Saveli, Kristjan Rõõm, Viljar Rooda.

Võrguühenduse loomine suvalise (sise)võrku koos turvalise haldustunneliga

Konfigureerida/luua Ubuntu Linuxil põhinev arvuti, mida saab ühendada suvalisse (sise)võrku (nt. NAT ja lubatud vaid HTTP ja HTTPS ühendus võrgust välja) ning mis tekitab automaatselt võrguühenduse tekkimisel turvalise (krüpteeritud, kasutades ID kaardi sertifikaate, kui see on arvutis või ka näiteks MobiiliID test-SIMil olevaid) haldus-tunneli serveriga Internetis. Piirang: läbi tunneli käib ainult serveri poolt initsialiseeritud administreerimistegevus. Ülejäänud liiklus väljub tavateed pidi. Serveri poolel peab olema lihtne hallata(vaadata kõiki lisatud arvuteid, administreerida nende avalikke võtmeid, vaadata aktiivsed ühendusi) ja tekitada ühendusi näiteks läbi veebiliidese.

SmartCard driverid Linux'ile ja iPhone'ile

Micro SD kaardi kujul olevale SC kaarile Linuxi ja iPhone'i driver'ite kirjutamine. Ette saab seadmed ning Androidi driver'i.

Java rakendus veebilehe avamiseks Bluetooth ühenduse korral

Java rakendus, mis kuvab nimekirja kõikidest läheduses olevates Bluetooth seadmetest ning uue seadme leidmisel saadab sellele käsu üle bluetooth-i avada veebileht. Bluetooth annab signaali, et ava nüüd selline veebileht üle tavalise data ühenduse. Paaritamiseks PIN koode ei küsita või kasutatkse vähemalt vaikeväärtusega PIN koodi "0000".

Invaparkimise kontrolli rakendus

Luua rakendus, mis võimaldab kontrollööril distantsilt kontrollida invakaardi autentsust ja seost kasutajaga. Invakaarti saab kasutada tasuta parkimiseks. Invakaart väljastatakse kindlale inimesele. Inimene võib kasutada suvalist autot oma toimingute tegemiseks. Kaarti edasi anda ei tohi (teooria). Parkida võib vaid ühes kohas korraga samal ajahetkel. Analüüsida probleemi, pakkuda välja lollikindel lahendus ning realiseerida see.

Androidile OpenCV-d kasutav live pildi analüsaator

Androidi OpenCV-d kasutatava pildianalüsaatori keerukusastme võite ise valida: a) tuvastada punane pall ning joonistada palli keskkoha teekonna joon kaamera pildi peale. b) "Jahimehe mäng" - tuvastada live pildil kummipardi ilmumine ja see siis automaatselt surnuks tulistada. Surnud partide eest saab kasutaja punkte. c) lugeda eessõitva auto number ning näidata seda teksti kujul rakenduse kasutajaliideses.

Telefonid peaks olema piisavalt võimsad, et sellist pildianalüüsi teha ning OpenCVd peaks ka saama Androidil kasutada. Ülesande põhieesmärk on valideerida eelnevat lauset.

Arvutiklassi Linux süsteemi tõmmise uuendamine uuele Ubuntule 12.04 LTS

 • Lisainfot annab Margus Ernits

wiki.itcollege.ee MediaWiki uuendamine ja pluginate valik ning testimine

 • Lisainfot annab Margus Ernits

ÕIS arendusversiooni turvatestimine

 • Lisainfot annab Margus Ernits

Telekommunikatsiooni ettevõtte iseteeninduse populaarsuse tõstmine

Pakkuda välja ideed kuidas ettevõtte kliendis luua huvi iseteeninduse vahendusel abi saamiseks? - Tehniliste küsimuste korral, kuidas juhtida TVd puldiga, kuidas WiFit kasutada jne - Teenuse tõrke korral, TV ei tööta, internet aeglane jne - Teenuse kasutama õppimiseks, NutiTV võimalused jne

Teema jaguneks kaheks alamosaks: 1. Mis peaks veebis olema? Kuidas peaks veeb välja nägema? 2. Mis tõmbaks teenuse kasutajat iseteenindusse? Kuidas saab veebikasutamist propageerida?

Kokkuvõtlikult - teie ülesanne oleks välja mõelda/pakkuda ideid kuidas inimesi meelitada kasutama iseteenindust? Mis oleksid nende kasutuslood ja soovid iseteeninduse kohapealt? Näiteks paneksite oma kogemustest kirja, mis peaks olema need juhendid ja kirjeldused mida iseteenindusest saaks otsida ja kasutada? Lisaks veel see, et kas iseteenindusest saaks muuta oma seadmete konfigureerimise parameetrid?


Meeskonnad ja ülesanded

Diakoonikud

Ülesanne: Diakooniahaigla patsientide IT-lahendus

Lahenduse leht: Diakooniahaigla patsientide IT-lahendus

Liikmed

 • Alfi Kannus
 • Taavi Salumets

Tartu rõõm

Ülesanne: Automaatne võrguühenduste konfigureerimine erinevate võrkudega

Lahenduse leht: Meeskond "Tartu rõõm"

Tartu rõõm

 • Inger Romanenko
 • Sander Arnus
 • Sander Saveli
 • Kristjan Rõõm
 • Kalmer Tart

Security team

Ülesanne: ÕIS arendusversiooni turvatestimine

Lahenduse leht: Security team

Liikmed

 • Alo Konno
 • Urmo Lihten
 • Taavi Podžuks
 • Matis Alliksoo
 • Sander Saarm


Lithuanian team

Ülesanne: Diakooniahaigla patsientide IT-lahendus

Lahenduse leht: tallinnhospice.blogspot.com

Liikmed

 • Vilius Nedzveckas
 • Kęstutis Tautvydas

Ajalugu

2011 aastal toimunud intensiivõppe nädala wikileht.