Cd

From EIK wiki
 cd 

cd[1]

Autor: Seim, AK21


Sissejuhatus

Käsk kaustade vahel liikumiseks.


PÕHITÕED

Käsurea viip1.png

Joonis 1. Käsurea viip


Reeglina, kui kasutaja (student) logib sisse (serveri keskkonda, masinasse nimega server, või avab töökeskkonnas terminaliakna), siis näeb ta käsurea viibal teksti infoga sisselogitud kasutaja nime, masina nime, tema hetkeasukoha ning õiguste kohta (vt Joonis 1.)

Käsurea viip muutub vastavalt kaustale, kus kasutaja asub, mis on heaks spikkriks, kui ei olda kindlad või veendumaks oma asukohas.


Terminali kasutamisel tuleb arvestada, et käsurea viip on tõstetundlik.


Tuleb vahet teha/ eristatakse absoluutsed ja suhtelist asukohta.


Parema loetavuse mõttes on kõikide näidete puhul käsu eest ära jäetud terminali käsurea viip student@server:~$ kus:

Sümbol ~ (loe tilde) viitab, et sisseloginud kasutaja student asub kataloogis /home/student ehk kodukataloogis.

Sümbol $ näitab, et sisseloginud kasutaja student omab terminali kasutamisel tavakasutaja õigusi, sümbol # aga superkasutaja õigusi.


Syntax

cd [Options] [Directory]

Käsk kodukataloogi liikumiseks.

cd

Tulemus: Kasutaja asub /home/student.


Käsk liikumiseks/asukoha kataloogi vahetamiseks/muutmiseks, kataloogi nimega home.

cd /home

Tulemus: Kasutaja asub nüüd /home.Kokkuvõte

Oskus kiiresti ja täpselt liikuda/orienteeruda kataloogides hoiab kokku aega muude toimingute tegemiseks käsureal.

Lisainfo

pushd ja popd https://ss64.com/bash/pushd.html

Viited

http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/tigu.4.html#cd

Mis on terminal

https://ss64.com/bash/cd.html

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Terminali_tuunimine

https://www.maketecheasier.com/8-useful-and-interesting-bash-prompts/


https://viki.pingviin.org/Eris%C3%BCmbolite_sisestamine

https://viki.pingviin.org/Viki_reeglid

https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Wikitext#Images

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting