Date

From EIK wiki

Sissejuhatus

Date - käsuga saab masinalt küsida kellaaega ja kuupäeva. Administraator saab date käsu abil ka kuupäeva ja kellaaega muuta.

Eeldused/nõuded

Antud õpetus on koostatud kasutades Ubuntu Server 11.04 versiooni[1]. Ubuntu server on paigaldatud Oracle Virtual Boxi[2].

  • Linuxi kasutusoskus
  • Algteadmisi linuxi terminali käskudest

Date käsu kasutamine

Lihtsalt date käsk väljastab standard kujul aja: Päev Kuu Kuupäev kellaeg ajatsoon aasta

$date
Tulemus: Sat Mar 19 15:22:48 EET 2011

Date käsu küsimine kindlate parameetritega

Date käsuga saab küsida masinalt soovitavat aega sobival kujul. $date käsule tuleb lisada string mis jääb " " vahele ja algab + märgiga. Parameetreid küsitakse kujul %esimene parameeter %teine parameeter. Parameetrite vahele saab valida eraldajaid.

Parameetritega Date käsu näide

küsitakse %päeva %kuud %aastat ja eraldajateks on . märgid
$date "+%d.%m.%y"
Tulemus: 19.03.11

Parameetrid

Parameetrid (parameetrite string algab alati + märgiga)
Parameeter Kirjeldus Väärtus/Näide
Päev
%a Nädalapäev lühidalt Mon
%A Nädalapäev pikalt Sunday
%d Kuupäev (dd) 0-ga algav 21
%e Kuupäev (dd) 21
%j Mitmes päev aastas 001-366
%u Mitmes päev nädalas(nädala algus ehk päev 1 on esmaspäev) 6
%w Mitmes päev nädalas(nädala algus ehk päev 1 on pühapäev) 6
Nädal
%U Nädala number (nädala alguseks pühapäev) 01–53
%W Nädala number (nädala alguseks esmaspäev) 01–53
%V Nädala number aastas 01–53
Kuu
%m Kuu number 04
%h Kuu nimetus lühidalt inglise keeles Mar
%b Kuu nimetus lühidalt kohalikus keeles Mar
%B Kuu nimetus pikalt kohalikus keeles March
Aasta
%y Aasta kahekohaliselt 00–99
%Y Aasta pikalt 2011
Sajand
%C sajand 00–99
Kuupäev
%D Kuupäev (kuu/päev/aasta) 03/19/11
%x Kohalik aeg (kuu/päev/aasta) 03/19/2011
%F Kuupäev (aasta-kuu-päev) 2011-03-19
Tunnid
%l Tund (12-h süsteemis) 1
%I Tund (12-h süsteemis) 0-ga algav 01
%k Tund(24-h süsteemis) 1
%H Tund(24-h süsteemis)0-ga algav 01
%p Küsb 12-h süsteemi päeva aja lühendit 11
%P Küsb 12-h süsteemi päeva aja lühendit väikeste tähtedega 11
Minutid
%M MM minutid 39
Sekundid
%s Sekundid alates 00:00:00 1970-01-01 [3] 631923761
%S Sekundid minutis 00–60
%N Millisekundid 000000000–999999999
Aeg
%r Kellaeg 12-h süsteemis 11:39:59 AM
%R Kellaaeg 24-h süsteemis 11:39
%T Kellaaeg 24-h süsteemis sekunditega 11:39:59
%X Kohalikus kellaaja vormingus kellaaeg sekunditega (%H:%M:%S)
Kuupäev ja kellaaeg
%c Kohalik aeg Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989
Ajavöönd
%z Ajavöönd -0500
%Z Ajavöönd kohaliku lühendina( kui tulemuseks ei ole midagi, siis pole ajavöönd määratud) EST

Kellaja muutmine

Kellaja muutmiseks peab kasutaja olema sisselogitud root õigustes. Kellaaja muutmiseks kasutatakse käsku date MMddhhmmyy(MM-Kuu, dd-päev,hh-tund,mm-minutid,yy-aasta). Pärast käsu sisestamist kuvatakse ekraanile uus kuupäev ja kellaaeg, muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada Enter klahvi

Kellaaja muutmine:
date MMddhhmmyy

Kellaaja muutmise näide

kellaaeg ja kuupäev muudetakse: 10 jaanuar 00:00 1990

date 011000001990

Pärast käsu sisestamist kuvatakse ekraanile uus kuupäev ja kellaaeg, muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada Enter klahvi.

Viited

  • Ubuntu server [01]
  • Virtualbox [02]
  • Epoch [03]

Kasutatud kirjandus

Käsurealt

man date

Autor

Tarmo Trumm A21

Täiendab: Karmen Toomsalu, AK21 2015/2016