Talk:Date

From ICO wiki

Retsenseerib Priit Lume AK31

Tarmo Trummi referaat Unixi käsust date tutvustab, kuidas arvutilt kuupäeva ja kellaaega küsida. Käsu parameetrid, millega määratakse, kuidas tulemus kuvatakse, on lahti seletatud lihtsalt ja arusaadavalt. Ka on ära seletatud kuidas administraatori õigustes kella ja kuupäeva muuta. Kahjuks on referaadist millegipärast välja jäänud date käsuga kasutavate võtmete tutvustus, samuti pole mainitud, millised on erinevused käsu kasutamisel eri distributsioonidel.

Vormistuse poole pealt võib referaadiga üldiselt rahule jääda, käsu parameetrid ja käsurea näited on selgesti eristatavad. Veidi kummaliselt mõjub vaid see, et date on tekstis järjepidevalt suure algustähega. Ka on ühes kohas jäänud käsu ette $ märk, mis võib segadust põhjustada.

Minu hinnang referaadile - 7/10