Head

From EIK wiki

Artiklist

Autor: Andrek Laanemets

Rühm: A21

Esmane versioon: 25.09.17

Sissejuhatus

Käsk head[1] loeb failist esimesed read ning väljastab need konsooli.

Käsu süntaks on head [OPTION] [FILE]. Kantsulgudes olevad tükid on valikulised.

head [FILE]

 • Kirjutades käsule head järgi failinime, väljastatakse 10 esimest rida antud failist.
Head filename.PNG
 • Järele võib kirjutada ka mitu failinime. Näiteks: head fail.txt fail2.txt

head -n [FILE]

 • Kui on soov näha vaid teatud arv ridu, siis tuleks lisada käsule n ning arv.
Head n.PNG
Näites on käsule lisatud -n3, et väljastada kolm esimest rida.
Kusjuures töötavad kõik järgmised variandid:
head -n3 fail.txt
head -3 fail.txt
head -n 3 fail.txt
 • Kui panna numbrile miinus ette, väljastatakse kõik read, välja arvatud viimased.
Head n2.PNG
Näites on käsule lisatud -n -8, et väljastada kõik read peale viimase 8 rea.

head -c [FILE]

 • Kui on soov näha vaid teatud arv baite, siis tuleks lisada käsule c ning arv. Üks tähemärk/sümbol on võrdne ühe baitiga.
Head c3.PNG
Näites on käsule lisatud -c20, et väljastada 20 esimest baiti.
Kusjuures töötavad järgmised variandid:
head -c20 fail.txt
head -c 20 fail.txt
 • Kui panna numbrile miinus ette, väljastatakse kõik baitid, välja arvatud viimased.
Head c2.PNG
Näites on käsule lisatud -c -150, et väljastada kõik baitid välja arvatud 150 viimast.

NB! -c ei tohiks ära jätta, muidu tuleb vastuseks justkui kasutatakse -n.

head num

 • Lisades kas -n või -c järele kordaja, on võimalik suuremat arvu ridu või baite väljastada. [2]
Näiteks kasutades käsku head -nb fail.txt väljastatakse 1000 esimest rida failist.
Kasutades käsku head -cb fail.txt väljastatakse 512 esimest baiti failist.
b 512
kB 1000
K 1024
MB 1000*1000
M 1024*1024
GB 1000*1000*1000
G 1024*1024*1024

head [FILE] > [FILE]

 • Võimalik on ka ette antud failist sisu sisestamine uude või juba olemasolevasse faili.
Head new.PNG
Näites võetakse fail.txt-st esimesed 3 rida ja tehakse nendega uus fail nimega uusfail.txt. Teise käsuga näidatakse, et käsk toimis.

NB! On tähtis teada, et juhul kui hakatakse kopeerima juba olemasolevasse faili, siis kogu fail kirjutatakse üle.

 • Kui uue failinimega faili veel pole, tehakse uus fail.

head [FILE] >> [FILE]

 • Turvalisem oleks kasutada kahte 'suurem kui' märki.
Juhul kui hakatakse kopeerima juba olemasolevasse faili, siis uus sisu lisatakse faili lõppu. Kui uue failinimega faili veel pole, tehakse uus fail.
Head new2.PNG
Näites kuvatakse mida sisaldab uusfail.txt. Seejärel kopeeritakse esimesed 3 rida ning näidatakse uuesti mida sisaldab uusfail.txt nüüd.

head -q ja -v

 • Lisades käsule -q, --quiet või --silent ei kuvata iga faili alguskohas failinime.
 • Lisades käsule -v või --verbose kuvatakse iga faili alguskohas failinimi.
Head v.PNG

toruga | kombineerimine

Mõningad näited, kuidas siduda head käsku mõne teisega toru abil:

ls | head

Väljastatakse esimesed 10 rida käsu ls väljundist.

ls | head >> [FILE]

Faili lisatakse esimesed 10 rida käsu ls väljundist.

ls | head || sort >> [FILE]

Faili lisatakse sorteeritult esimesed 10 rida käsu ls väljundist.

head -n10 fail.txt | tail -5

Hea on appi võta käsk tail, nii saab kuvada kindel vahemik ridu. Antud näites kuvataks read 5-10.

Lisainfo

Lisainfot leiab nende käskudega:

head --help
man head

Allikad