Debiani varamu loomine

From EIK wiki

Autor

Nimi: Marko Esna

Rühm: AK21

2017

Sissejuhatus

Varamuks nimetatakse tarkvara paigaldus ning uuendus pakettide andmebaasi. Varamuid ei kasuta ainult Debiani baasil linuxi distributsioonid, vaid ka paljud teised, nagu Fedora, openSuse jne.

Isikliku varamu loomine

Lihtsa varamu loomiseks on 4 sammu.

1. Tuleb paigaldada programm dpkg-dev

2. Luua kataloog pakettide jaoks, mida soovitakse varamus kasutada

3. Kirjutada skript, mis skaneerib paketid ja loob faili, mida käsk apt-get update saab lugeda

4. Lisada sources.list faili enda varamu aadress

dpkg-dev paigaldamine

Esmalt avada terminal (Ctrl + Alt + T) ning sinna sisestada käsk:

sudo apt-get install dpkg-dev

Dpkg.png

Valida Y ja vajutada Enter klahvi

Pärast seda toimub dpkg-dev paigaldamine arvutisse

Kataloogi loomine

Kuna terminal on eelmisest käsust endiselt avatud, saame jätkata sealt edasi. Näiteks loome kataloogi /usr/local/minuRepo

Selleks tuleb sisestada käsk: sudo mkdir -p /usr/local/minuRepo

Repo.png

Sellega on kataloog loodud ning võib oma vajalikud paketid sinna liigutada.

Skripti loomine

Skripti loomiseks käivitada ükskõik milline tekstiredaktor, näiteks gedit

Sinna kirjutada järgnev koodijupp:

#! /bin/bash

cd /usr/local/minuRepo

dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

Skript.png

Seejärel salvesta skript ~/bin kataloogi. Näiteks nimega uuenda-repo

Uuenda.png

Kui /bin kataloogi ei ole kodukaustas, siis tuleb see eelnevalt luua.

Järgmiseks tuleb see skript muuta käivitatavaks. Selle jaoks tuleb terminali sisestada käsk: chmod u+x ~/bin/uuenda-repo

Skript töötab järgmiselt:

dkpg-scanpackages vaatab läbi kõik paketid kaustas minuRepo ning loob nimistu selle kausta sisust, mis pakitakse kokku Packages.gz failiks, mida käskapt-get update saab käivitamisel lugeda.

Aadressi lisamine sources.list-i

Et avada sources.list faili võiks seda teha terminalis ning administraatoriõigustes

Selle jaoks kasutada käsku:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Sources.png

Sinna lisada järgmine rida:

deb file:/usr/local/minuRepo ./

Sources2.png

Kokkuvõte

Selliselt oleme loonud oma kohalikus masinas kasutatava varamu. Iga kord kui oled lisanud minuRepo kausta uusi pakette, tuleks käivitada terminalis järgmised käsud:

sudo uuenda-repo

sudo apt-get update