Ifup

From ICO wiki

Autor

Olari Pipenberg

Rühm: A21

Esitamise kuupäev: 06.12.2015

Sissejuhatus

ifup ja ifdown on käsud, mis on mõeldud võrguliideste seadistamiseks Linuxi tuumal põhinevatel operatsioonisüsteemidel. Need käsud võtavad aluseks failis /etc/network/interfaces kirjeldatud seadistused [1]. ifup käsk muudab võrguliidese olekut nii, et on võimalik saata ja edastada andmeid. ifup käsu vastandiks on ifdown. Antud artikli näidetes kasutatud Ubuntu 14.04 operatsioonisüsteemi.

Eeldused

  • Ligipääs juurkasutaja õigustele.
  • Linuxi tuumal põhinev operatsioonisüsteem. Näiteks Debian, Ubuntu, OpenSuse, Centos.
  • Oskus orienteeruda käsureal.
  • Algne teadmine TCP/IP protokollist.

Kasutamine

Enamikel GNU/Linuxi distrubutsioonidel on antud tarkvara vaikimisi eelinstalleeritud. Kui juhuslikult pole seda installeeritud Ubuntul, siis on ta saadaval paketina ifupdown [2].

Installeerimiseks tuleb sisestada allolev rida käsureale:

sudo apt-get update && sudo apt-get install ifupdown

Süntaks

ifup [-nv] [--no-act] [--verbose] [-i FILE|--interfaces=FILE]
     [--allow CLASS] -a|IFACE...
ifup -h|--help
ifup -V|--version

[3]

Valikud kasutamiseks

-a, --all - kõikide võrguliideste sisselülitamine, mis on kirjeldatud sõnaga auto failis /etc/network/interfaces.

--force - jõuline meetod seadistuste rakendamiseks.

-h, --help - erinevate valikute lühidalt kuvamine.

--allow=CLASS - ainult nende võrguliideste sisselülitamine, mis on kirjeldatud failis /etc/network/interfaces vastava allow-CLASS rea alusel.

-X NIMETUS, --exclude=NIMETUS - võrguliideste välistamine, mida ei ole soov seadistada.

-i NIMETUS, --interfaces=NIMETUS - võrguliidese seadistuste lugemine /etc/network/interfaces faili asemel kasutaja poolt pakutud failist.

-o OPTION=VÄÄRTUS- lisavalikute lisamine võrguliidesele.

--no-mappings - mapping iseärasuse mittekasutamine.

-n, --no-act - ei seadista ühtegi võrguliidest.

--no-scripts - ei käivita skripte, mis asuvad kataloogis /etc/network/.

-V, --version - programmi versiooni ja juriidilise informatsiooni kuvamine.

-v, --verbose - käsu väljundi kuvamine.

[3]

Näited

Oletame, et fail /etc/network/interfaces on seadistatud järgnevalt:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

#External interface

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

#Primary interface
auto eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.56.100
	netmask 255.255.255.0


Kõikide võrguliideste sisselülitamine:

sudo ifup -a

Konkreetse võrguliidese sisselülitamine:

sudo ifup eth0

Kõikide võrguliideste sisselülitamine kasutaja poolt pakutud faili kaudu. Sätted rakenduvad ainult faili /home/$USER/seadistus kaudu.

sudo ifup -a -i /home/$USER/seadistus

Tähelepanekud

  • Käsud ifup ja ifdown on tegelikkuses kasutuses ühe ja sama programmi all.
  • ifup ja ifdown ei seadista otseselt võrguliidest, vaid seadistamisel kasutab käske nagu route ja ifconfig.
  • ifup ja ifdown hoiab informatsiooni võrguliidese viimase oleku kohta ja see võib aeg-ajalt kaasa tuua probleeme. Näiteks kui on kasutatud käsku ifconfig, siis võib juhtuda, et võrguliidese seadistamine ebaõnnestub. Lahendusena tuleb kasutada --force valikut.
  • Failile /var/run/network/ifstate peab olema kirjutamisõigus, selleks, et käsud ifup ja ifdown saaksid õigesti toimida.

[1]

Kokkuvõte

Käsud ifup ja ifdown pakuvad mugavat võimalust koheselt /etc/network/interfaces faili muudatusi rakendada või siis vastavaid võrguliideseid seal failis kirjeldatuna sisse või välja lülitada. Kahjuks kaasnevad mugavusega probleemid, sest ifup ja ifdown on vähem riistvaralähedasem programm kui näiteks ifconfig ja route, mistõttu erinevate võrguutiliitide kasutamine võib aeg-ajalt kaasa tuua ühilduvusprobleeme.

Kasutatud allikad