Ifdown

From ICO wiki

Autor

Olari Pipenberg

Rühm: A21

Esitamise kuupäev: 06.12.2015

Sissejuhatus

ifdown ja ifup on käsud, mis on mõeldud võrguliideste seadistamiseks Linuxi tuumal põhinevatel operatsioonisüsteemidel. Need käsud võtavad aluseks failis /etc/network/interfaces kirjeldatud seadistused [1]. ifdown käsk muudab võrguliidese olekut nii, et ei oleks võimalik saata ja edastada andmeid. ifdown käsu vastandiks on ifup. Antud artikli näidetes kasutatud Ubuntu 14.04 operatsioonisüsteemi.

Eeldused

 • Ligipääs juurkasutaja õigustele.
 • Linuxi tuumal põhinev operatsioonisüsteem. Näiteks Debian, Ubuntu, OpenSuse, Centos.
 • Oskus orienteeruda käsureal.
 • Algne teadmine TCP/IP protokollist.

Kasutamine

Enamikel GNU/Linuxi distrubutsioonidel on antud tarkvara vaikimisi eelinstalleeritud. Kui juhuslikult pole seda installeeritud Ubuntul, siis on ta saadaval paketina ifupdown [2].

Installeerimiseks tuleb sisestada allolev rida käsureale:

sudo apt-get update && sudo apt-get install ifupdown


Süntaks

ifdown [-nv] [--no-act] [--verbose] [-i FILE|--interfaces=FILE]
    [--allow CLASS] -a|IFACE...
ifdown -h|--help
ifdown -V|--version

[3]

Valikud kasutamiseks

-a, --all - kõikide võrguliideste väljalülitamine, mis on kirjeldatud sõnaga auto failis /etc/network/interfaces.

--force - jõuline meetod seadistuste rakendamiseks.

-h, --help - erinevate valikute lühidalt kuvamine.

--allow=CLASS - ainult nende võrguliideste väljalülitamine, mis on kirjeldatud failis /etc/network/interfaces vastava allow-CLASS rea alusel.

-X NIMETUS, --exclude=NIMETUS - võrguliideste välistamine, mida ei ole soov seadistada.

-i NIMETUS, --interfaces=NIMETUS - võrguliidese seadistuste lugemine /etc/network/interfaces faili asemel kasutaja poolt pakutud failist.

-o OPTION=VÄÄRTUS- lisavalikute lisamine võrguliidesele.

--no-mappings - mapping iseärasuse mittekasutamine.

-n, --no-act - ei seadista ühtegi võrguliidest.

--no-scripts - ei käivita skripte, mis asuvad kataloogis /etc/network/.

-V, --version - programmi versiooni ja juriidilise informatsiooni kuvamine.

-v, --verbose - käsu väljundi kuvamine.

[3]

Näited

Oletame, et fail /etc/network/interfaces on seadistatud järgnevalt:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

#External interface

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

#Primary interface
auto eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.56.100
	netmask 255.255.255.0


Kõikide võrguliideste väljalülitamine:

sudo ifdown -a

Konkreetse võrguliidese väljalülitamine:

sudo ifdown eth0

Kõikide võrguliideste väljalülitamine kasutaja poolt pakutud faili kaudu. Sätted rakenduvad ainult faili /home/$USER/seadistus kaudu.

sudo ifdown -a -i /home/$USER/seadistus

Tähelepanekud

 • Käsud ifdown ja ifup on tegelikkuses kasutuses ühe ja sama programmi all.
 • ifdown ja ifup ei seadista otseselt võrguliidest, vaid seadistamisel kasutab käske nagu route ja ifconfig.
 • ifdown ja ifup hoiab informatsiooni võrguliidese viimase oleku kohta ja see võib aeg-ajalt kaasa tuua probleeme. Näiteks kui on kasutatud käsku ifconfig, siis võib juhtuda, et võrguliidese seadistamine ebaõnnestub. Lahendusena tuleb kasutada --force valikut.
 • Failile /var/run/network/ifstate peab olema kirjutamisõigus, selleks, et käsud ifdown ja ifup saaksid õigesti toimida.

[1]

Kokkuvõte

Käsud ifdown ja ifup pakuvad mugavat võimalust koheselt /etc/network/interfaces faili muudatusi rakendada või siis vastavaid võrguliideseid seal failis kirjeldatuna sisse või välja lülitada. Kahjuks kaasnevad mugavusega probleemid, sest ifdown ja ifup on vähem riistvaralähedasem programm kui näiteks ifconfig ja route, mistõttu erinevate võrguutiliitide kasutamine võib aeg-ajalt kaasa tuua ühilduvusprobleeme.

Kasutatud allikad