Host

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Kristjan Peterson

Rühm DK12

20.12.2015

Sissejuhatus

Host on nslookup-iga , dnsget-iga ja Dig-iga sarnane, lihtne käsureautiliit nimepäringute tegemiseks. Tavaliselt kasutatakse seda nimede teisendamisel IP aadressideks ja vastupidi. Utiliit host on loodud Interneti Süsteemide Konsortiumi (ISC) poolt ja see on üks osa nimeserveri Bind 9 komplektist. Pakk nimega "bind9-host" on kaasas enamus UNIXi-laadsete operatsioonisüsteemidega ning Bind 9 ei pea olema paigaldatud. Päringute tegemiseks piisab tavakasutaja õigustest. [1]

Kasutamine [1]

Lihtsustatult

Lühidalt näeb nimepäring välja:

host [-võtmed] nimi [nimeserver]

kus:

nimi on domeeninimi, mille kohta päring tehakse. Nime asemel võib olla IPv4 või IPv6 aadress. Sellisel juhul teostab host pöördpäringu vastava aadressi kohta.

nimeserver on serveri, millelt pärng tahetakse teha, IP aadress või nimi. See parameeter on valikuline ja kui see jätta saadab host päringu serveritele, mis on kirjas failis /etc/resolv.conf.

Kui käsule ei lisata ühtegi valikut ega parameetrit kuvab host lühikokkuvõtte oma käsurea argumentidest ja valikutest.

Laiemalt

Võtmete osa rohkem lahti kirjutades näeb päring välja:

host [-aCdlriTwv] [-c klass] [-N punarv] [-t tüüp] [-W aeg] [-R number] [-m lipp] nimi [nimeserver]

Võtmete tähendused:

-a on sama mis kasutada võtmeid -v ja -t any.

-c määrab DNS päringu klassiks parameetri class. Vaikeklass on muidu IN ehk Internet.

-C võrdleb SOA kirjeid autoriteetsetes nimeserverites.

-d on sama mis -v.

-l koostab nimestiku kõikidest hostidest domeenis, kasutades tüüpi AXFR.

-i määrab, et IPv6 aadresside pöördpäringud kasutavad IP6.INT domeeni. Vaikedomeen on IP6.ARPA.

-N määrab sisendiga punarv, mitu punkti peab nimes olema, et seda absoluutseks pidada. Vaikeväärtus on paika pandud failis /etc/resolv.conf käsuga ndots või kui see puudub siis 1. Vähemate punktidega nimed tõlgendatakse suhtelise nimena.

-r keelab rekursiivse töötlemise.

-R määrab vastavalt sisendile number, mitu korda uuesti proovitakse kui päring vastust ei saa. Vaikeväärtus on 1. Kui number on negatiivne või 0 läheb kirja ikka 1.

-s keelab utiliidil host päringu saatmise järgmisele nimeserverile kui mõni server on vastanud SERVERFAIL vastusega.

-t täpsustab, mis tüüpi päring tehakse. Sisendiks tüüp võib olla mistahes tuntud päringutüüp: CNAME, NS, SOA, SIG, KEY, AXFR jne. Kui võtit ei kasutata valib host automaatselt sobiva tüübi.

-T määrab, et päringu jaoks luuakse TCP ühendus. Vaikevalik on UDP, kuid kui päring nõuab, luuakse TCP ühendus automaatselt.

-v määrab sõnaohtra väljundi.

-w määrab, et vastust oodatakse igavesti.

-W sisendiga aeg määratakse sekundites kui kaua päringule vastust oodatakse. Miinimum on üks sekund.

-4 sunnib päringuks kasutama ainult IPv4-ja

-6 sunnib päringuks kasutama ainult IPv6-te

-m seab mälukasutuse silumise lipu. Valikud on record, usage ja trace.

Näited

Nime tõlkimine IP aadressiks

host www.google.com

Vastus:

www.google.com has address 173.194.40.240
www.google.com has address 173.194.40.242
www.google.com has address 173.194.40.244
www.google.com has address 173.194.40.241
www.google.com has address 173.194.40.243
www.google.com has IPv6 address 2a00:1450:400f:803::1010

Päring soovitud serverile

Mõnikord on vaja saata päring mõnle muule nimeserverile, et näiteks tulemust kontrollida. Üheks võimaluseks on näiteks Google avalik DNS server aadressiga 8.8.8.8

Päring:

host www.neti.ee 8.8.8.8

Vastus:

Using domain server:
Name: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:

www.neti.ee is an alias for neti.neti.ee.
neti.neti.ee has address 195.50.209.244
neti.neti.ee has address 195.50.209.245

Pöördpäring

Host suudab ka tõlkida IP aadress nimedeks. Proovime aadressiga 193.40.194.189

Päring:

host 193.40.194.189

Vastus:

189.194.40.193.in-addr.arpa domain name pointer wiki.itcollege.ee.

Kokkuvõte

Host on käsurea utiliit, mis võimaldab lihtsa nimepäringuga saada lühikese, konkreetse vastuse. Võtmete abil saab küll päringut modifitseerida, kuid kui on tarvis päringutega sügavamale kaevata on mõistlik kasutada Dig-i. Host sobib hästi siis kui on vaja lihtsa päringuga lihtsat vastust.

Kasutatud allikad

  1. 1.0 1.1 [1] Utiliidi host manual fail