Chage

From ICO wiki

Autor

Karl-Erik Krais, A21, 2015


Esitamise kuupäev: 06.12.2015

Parandused: 30.12.2015

Sissejuhatus

Käsklusega chage muudetakse Linuxi kasutajate parooli aegumisega informatsiooni. Käskulus chage muudab ära päevade arvu, millal parool muutub ja kuupäeva, millal toimus viimane muutmine. Kõik kasutajad saavad võtmega "-l" näha oma parooli aegumise informatsiooni. Teiste kasutajate parooli aegumise informatsiooni nägemiseks peab kasutajal olema juurkasutaja õigused! [1] Käsku saab kasutada Unix/Linux operatsioonisüsteemides.

Võtmed

Kasutamine: chage [võtmed/võti] user [2]

Süntaks:

chage [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] [-I inactive] [-E expiredate] [-W warndays] user

-d, --lastday LAST_DAY → Päevade arv alates 1. Jaanuarist 1970, millal viimati parool muudeti.

-E, --expiredate EXPIRE_DATE → Muudab ära parooli aegumise kuupäeva. Väärtus -1 eemaldab kasutaja aegumise kuupäeva.

-h, --help → Kuvab abi.

-I, --inactive → Määrab ära päevade arvu parooli aegumisest kasutaja lukustamiseni. Väärtus -1 eemaldab kasutaja tegevusetuse.

-l, --list → Kuvab kasutaja parooli aegumise informatsiooni.

-m, --mindays MIN_DAYS → Minimaalsete päevade arv, millal parool muutub. Väärtus 0 näitab, et kasutaja võib oma parooli muuta ükskõik millal.

-M, --maxdays MAX_DAYS → Maksimaalsete päevade arv, millal parool muutub. Väärtusega -1 ei kontrollita parooli kehtivust.

-W, --warndays WARN_DAYS → Paneb paika päevade arvu, millal süsteem hakkab kasutajat hoiatama parooli aegumisest. Vaikeväärtus on 7 päeva.


Kui mitte ühtegi võtit pole valitud, siis palutakse kasutajal sisestada informatsioon interaktiivsetesse väljadesse.

Näited

Näide 1:

chage -l student
Last password change					: sept 02, 2014
Password expires					: never
Password inactive					: never
Account expires						: never
Minimum number of days between password change		: 0
Maximum number of days between password change		: 99999
Number of days of warning before password expires	: 7

Kuvatakse kasutaja "student" parooli aegumise info.

Näide 2:

Kasutaja "testuser" parooli aegumise informatsiooni muutmine läbi interaktiivsete väljade: [3]

chage testuser

Changing the aging information for testuser
Enter the new value, or press ENTER for the default

	Minimum Password Age [0]: 
	Maximum Password Age [99999]: 30
	Last Password Change (YYYY-MM-DD) [2015-05-22]: 
	Password Expiration Warning [7]: 5
	Password Inactive [-1]: 
	Account Expiration Date (YYYY-MM-DD) [-1]: 

Näide 3:

Kasutaja "testuser" parool ei aegu kunagi: [1]

chage -I -1 -m 0 -M 99999 -E -1 testuser
 • -I -1 : Kasutajat ei panda parooli aegumisel lukku
 • -m 0 : Kasutaja saab parooli muuta millal tahab
 • -M 99999 : Maksimaalsete päevade arv, millal parool muutub määratakse 99999 päeva.
 • -E -1 : Kasutaja ei aegu kunagi.

Näide 4:

Kasutaja "testuser" saab 10 päeva enne parooli aegumist hoiatuse: [3]

chage –W 10 testuser

Näide 5:

Kasutaja "testuser" on sunnitud parooli muutma järgmisel sisselogimisel: [3]

chage -d 0 testuser

Kontrollime:

chage -l testuser

Last password change					: password must be changed
Password expires					: password must be changed
Password inactive					: password must be changed
Account expires						: never
Minimum number of days between password change		: 0
Maximum number of days between password change		: 30
Number of days of warning before password expires	: 5

Näide 6:

Kasutaja "testuser" peab parooli muutma 20 päeva pärast: [1]

chage -M 20 testuser

Kontrollime:

chage -l testuser

Last password change                   : May 01, 2012
Password expires                     : May 21, 2012
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change      : 0
Maximum number of days between password change      : 20
Number of days of warning before password expires    : 7

Näide 7:

Kasutaja "testuser" konto aegub 28.05.2012: [1]

chage –E “2012-05-28” testuser

Kontrollime:

chage -l testuser

Last password change : May 01, 2012
Password expires : May 21, 2012
Password inactive : never
Account expires : May 28, 2012
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 20
Number of days of warning before password expires : 7

Kokkuvõte

Käsuga chage saavad süsteemiadministraatorid vähese vaevaga muuta kasutajate parooli aegumistega seotud informatsiooni. Eriti lihtsaks teeb selle interaktiivsete väljade olemasolu.

Viited