Login

From ICO wiki

Autor

Laura Pirso A21

Esitamise kuupäev: 07.12.2016

Sissejuhatus

Login käsk on linuxi süsteemis, et serverisse sisse logida või kasutajat vahetada terminali kaudu, nii pole vajadust graafiliseks liideseks. Kui süsteem on üles laetud küsitakse logini abil sisenejalt kasutajanime. Loginil on olemas erinevad parameetrid, samuti kasutab login erinevaid faile sisselogmisinfo salvestamiseks.

Eeldused

 • Linux operatsioonisüsteem.
 • Oskus kasutada käsurida.
 • Ligipääs juurkasutaja õigustele.

Kasutamine

Login käsku kasutatakse, et süsteemi sisse logida, seda saab kasutada ka selleks, et ühe kasutaja alt teise alla logida. Logini saab kasutada vaid superkasutaja root. Enamasti küsitakse enne sisselogimist ka veel salasõna. Kui login käsu järele argumenti ei anta, siis küsitakse kasutajanime. Kui kasutajale, kuhu soovitakse sisse logida on seatud erilised nõudmised /etc/usertty/ failis, siis tuleb nendele nõudmistele vastata, muidu katse sisse logida lükatakse tagasi ja luuakse syslogi kirje. [1]

Kui eksisteerib fail /etc/nologin, siis saab süsteemi sisselogida vaid superkasutaja root, kõigile teistele kasutajatele näidatakse sisselogimiskatse puhul /etc/nologin faili sisu. /etc/nologin fail tuleb süsteemi administraatoril ise kirjutada, algseadete järgi seda ei ole. Seda kasutatakse tavaliselt kui süsteem on maas, et uuendusi teha. [2]

Valikud[3]

-f - kui kasutajasse on varasemalt seadmest sisselogitud, siis selle käsuga saab kasutajasse sisse logida ilma autentimiseta

-h - selle parameetri abil antakse login käsule edasi eemalasuva näiteks teisest serverist sisse logiva hosti nimi, mis salvestatakse seejärel /var/run/utmp faili

-p - säilitab sisselogimisel loodava keskkonna

-r - võimaldab rlogin utiliidil kasutada automaatselt sisselogimise protokolli

-r, -h ja -f parameetreid saab kasutada vaid superkasutaja root.

Kasutatavad failid[4]

/var/run/utmp List antud hetkel süsteemi sisse logimistest.

/var/log/wtmp List varasematest sisselogimstest.

/etc/passwd Kasutajate üldinformatsioon.

/etc/shadow Kasutaja parooliräsi.

/etc/motd Süsteemi tervitussõnum.

/etc/nologin Keelab ligipääsu kõigile peale superkasutaja root.

/etc/ttytype Terminalitüüpide list.

Näited

Süsteemi käivitamisel nähtav logini protsess.

Ubuntu 16.04.1 LTS server tty1

server login:

Superkasutaja root alt teise kasutajasse logimine.

root@server:~# login student
Password:
Last login: Wed Dec 7 19:19:39 EET 2016 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-47-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

student@server:~$


Kokkuvõte

login on oluline osa linuxi süsteemist, mille abil toimub esialgne sisselogimine ja mille abil saab teise kasutaja või superkasutaja root alt sisse logida.

Viited