Export

From ICO wiki

Autor

Rain Viilas AK-21

Sissejuhatus

Käesolevas artikklis on kirjeldatud Unixi operatsioonisüsteemide käsurea käsku export. Artikkel on mõeldud Unixi algteadmistega inimestele kes soovivad tutvuda export käsuga.

Export käsk on osa bash shellist ja rakendatav nii juur- kui tavakasutajana. Käsku on küllaltki lihtne kasutada ja ta on üldiselt mõeldud muutujate märgistamiseks. Muutuja on rakenduste poolt kasutatav nimega objekt, mis sisaldab informatsiooni ning kasutatakse rakenduste poolt enamus tegevuste teostamiseks. Alamprotsessid ei päri enda vanemprotsesside muutujaid ning seepärast, kui soovitakse enda loodud muutujaid alamprotsessid kasutada on vaja soovitud muutujad eksportida ehk märgistada eksport käsuga ja teha nad globaalseteks keskkonnamuutujateks. [1]

">" märk käsu alguses tähistab näidetes süsteemi vastust


Käsu formaat[1]

Käsu formaate on kaks:

Muutuja "a" loomine millel on väärtuseks string "lala":

 a=lala


Keskkonnamuutuja märgistamine, märgistab uue muutuja eksporditavaks:

 export a

Teine variant on teha sama ühe käsuga

export a=lala

Selleks, et muutuja või funktsioon eksporditaks alaliselt, tuleb käsk lisada ~/.bash_profile, ~/.profile või /etc/profile faili. Faili kirjutatakse käsk sama moodi, kui käsureale.[3]


Eksport käsu võtmed:

 • -p
 export -p

Kuvab kõik keskkonnamuutujad ja funktsioonid, mis alamprotsessi eksporditakse

 • -n
 export -n "keskkonnamuutuja nimi"

Eemaldab muutuja eksporditavate muutujate nimistust

 • -f
 export -f "funktsiooni nimi"

Funktsioonide eksportimiseks

Näide[1]

Loon muutja a, annan talle väärtuseks stringi "lala" ning ekspordin selle ühe käsuga:

 export a=lala


Loon uue bash shelli ning leian echoga, et keskkonnamuutuja on tõesti alamprotsessis ikka olemas:

  bash
  echo $a
 > lala


Nüüd eemaldan keskkonnamuutuja "a" eksporditavate muutujate nimekirjast ja näen, et järgnevas alamprotsessis teda enam ei ole:

  export -n a
  echo $a
 > lala
  bash
  echo $a 
 >    

Kokkuvõte

Export käsk on mõeldud nii tava- kui juurkasutajatele enda loodud muutujate ja funktsioonide kasutamise võimaldamiseks uutes alamprotsessides. Käsku on lihtne kasutada ja tal on vähe võtmeid. Käevoleva artikkli läbilugemisest peaks piisama, et export käsku edukalt kasutama hakata. Kui export käsk ei tundu meelepärane siis sarnane alternatiiv käsk on setenv.

Kasutatud kirjandus

Allikad on kas otseselt refereeritud või konsultatsioonina kasutatud.

[1] http://how-to.linuxcareer.com/learning-linux-commands-export

[2] http://www.thegeekstuff.com/2012/07/linux-export-command-examples/

[3] http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-shell-export-command/

[4] http://www.theunixschool.com/2010/04/what-is-difference-between-export-set.html