Bashi kiirklahvid

From EIK wiki

Sissejuhatus

Bash on unixi käsukest (shell), tavaliselt jooksutatakse tekstiaknas, mille abil saab kasutaja sisestada käske ja neid aktiveerida. Samuti suudab Bash lugeda skripte. Windowsi kasutajate jaoks võib paralleeliks tuua Powershelli. Neile, kes kasutavad tihti Bashi, võivad kasuks tulla alljärgnevad kiirklahvide kombinatsioonid, et töö teha kiiremaks ja tõhusamaks.
Legend: noolsulgude <> vahel tähistan üht klahvi, + märk näitab, mis tähte klaviatuurilt sellega koos vajutada.
Märkus: Linux on tõstutundlik, seega on oluline kiirklahvide kasutamisel jälgida, et caps lock poleks sisse lülitatud.

Kiirklahvid

<ctrl>+a   Kursor liigutatakse rea algusesse, mida hetkel trükid. <home>
<ctrl>+b   Liigutakse ühe märgi võrra tagasi.
<ctrl>+c   Tapab käimasoleva protsessi.
<ctrl>+d   Saadab lõpetamiskäskluse(EOF) käimasolevale protsessile, teistkordsel järjestikusel vajutusel logib terminalist välja.
<ctrl>+e   Kursor liigutatakse rea lõppu, mida hetkel trükid.<end>
<ctrl>+f   Liigutakse ühe märgi võrra edasi.
<ctrl>+h   Kustutab märgi enne kursorit.Töötab nagu backspace nupp.
<ctrl>+k   Rea kustutamine kursori tagant.
<ctrl>+l   Terminalileht puhastatakse, kuid sisestatav käsk jäetakse alles.
<ctrl>+n   Järgmine käsklus ajaloos. <DownArrow>
<ctrl>+p   Eelmine käsklus ajaloos. <UpArrow>
<ctrl>+q   Konsooli väljundi näitamist jätkatakse. Proovida, kui terminal ei reageeri.
<ctrl>+r   Teostatakse otsing viimati kasutatud käskudest. Kirjutamise jooksul kitsendatakse otsingut ning pakub välja automaatseid lõpetusi. Trükitav tekst ei pea olema käskluse alguses, väljastakse vasteid, mis sisaldavad trükitud teksti. Teistkordsel klahvikombinatsiooni vajutusel otsitakse vastet tervest ajaloo listist. Lihtsam ja kiirem moodus, kui kasutada käsku history | grep "".
<ctrl>+s   Konsooli väljundi näitamine peatatakse, kui töötava programmi tööd jätkatakse.
<ctrl>+z   Paneb käimasoleva protsessi taustale jooksma. Esiplaanile saab tagasi tuua fg käsku kasutades.
<ctrl>+t   Vahetab kaks viimast märki kursori ees.
<ctrl>+u   Rea lõikmine/kustutamine kursori eest.
<ctrl>+w   Kursori ees oleva sõna kustutamine, või kui kursor on sõna sees, siis kustutakse kursorist vasakule jääv sõna osa.
<ctrl>+y   Puhvri sisu sisetamine.
<alt>+b   Liigutakse ühe sõna võrra tagasi.
<alt>+d   Kursori all oleva sõna lõikamine puhvrisse.
<alt>+f   Liigutakse ühe sõna võrra edasi.
<alt>+t   Vahetab kahe viimase sõna järjekorda.
<ctrl><shift>+c   Märgitud tekst kopeeritakse.
<ctrl><shift>+v   Kopeeritud tekst kleebitakse kursori juurde.
<Ctrl><Alt><F1>  Vahetub esimesse teksti terminali. Linuxis võib olla mitu (tavaliselt 6) terminali avatud samal ajal.
<Ctrl><Alt><Fn>  (n=1..6) vahetub järgmisesse valitud terminali.
<Ctrl><Alt><F7>   Vahetub esimesse GUI terminali. tty  prindib terminali nime, millesse parasjagu käsklusi sisestad.
<Ctrl><Alt>< Del >  Sulgeb süsteemi ja taaskäivitab. Tavaline sulgemiskäsklus kasutajale tekstirežiimi konsoolis.
<Esc> + t   Vahetab kaks viimast sõna kursori ees.
<Tab>  lõpetab automaatselt failide ja kaustade nimesid kui esineb ainult üks võimalus, vastasel juhul näitab olemasolevaid võimalusi.
<ArrowUp>   Saab liikuda ja redigeerida käskluste ajalugu. Väljumiseks vajutada <enter>
<Shift><PgUp>   Saab liikuda terminali sisendis üles.
<Shift><PgDown>   Saab liikuda terminali sisendis alla.

Kokkuvõte

Need on Bashi vaikimisi määratud kiirklahvid (default fast keys). Olenevalt Bashi sisselogimisolekust (ssh/telnet), või sõltuvalt sellest, kuidas on kiirklahvid seadistatud, võivad mõned käsklused erinevalt toimida. Samuti töötavad need kiirklahvid ka mitmetes rakendusprogrammides, näiteks tekstiredaktor Nanos.

Kasutatud materjalid