Bpython

From EIK wiki

Sissejuhatus

Bpython [1] on Pythoni programmeerimiskeele interpretaatori kasutajaliides, mis on loodud Linuxi, BSD, OS X ja Windowsi operatsioonisüsteemidele.

Bpython

Tutvustus

Bpython on mõeldud selleks, et tagada kasutajale võimalus kasutada kõiki in-line funktsioone, nagu teistes kaasaegsetes IDE-des (integreeritud programmeerimiskeskkondades) ja pakkuda seda väikses kergesti allalaetavas pakis, mida saab käivitada terminali aknas. Bpython on programm tavakasutajatele ja programmeerijatele, kes soovivad käsureal pythoni koodi kirjutada. Bpythonit saavad käivitada kõik kasutajad.

Bpythonil on lisaks teiste interpretaatorite võimalustele järgnevad funktsioonid:

 • In-line süntaksi esiletõstmine
 • Readline'i moodi automaatne täitmine ja soovitused, mida kuvatakse koodi kirjutamise ajal
 • Iga Pythoni funktsiooni oodatud parameetrite nimekirja kuvamine
 • "Rewind" funktsioon, mis pakub mälus olevaid eelnevalt kirjutatud koodiridu
 • Kirjutatud koodi pastebin'i üle kandmine
 • Kirjutatud koodi faili salvestamine
 • Automaatsed taandread
 • Python 3 tugi

Funktsioonide kirjeldused leiab siit[2].

Kasutamine

Bpythonit saab käivitada käsuga:

bpython

Sellega avaneb värviline interaktiivne interpretaator, mida saab oma äranägemise järgi muuta. Seal saab käske käivitada, funktsioone defineerida ja teha kõike muud, mida tavalistes interpretaatorites teha saab. Kui hakata käsku kirjutama, bpython hakkab välja kirjutatud käskude baasil pakkuma mooduleid, funktsioone, käske. Kui kirjutada välja funktsiooni (kuhu tavaliselt lisandub parameeter), bpython pakub algavate sulgude juures lühikest spikrit.
Kui koodirida on lõpetatud ja tundub, et koodi seas on viga, saab klahvikombinatsiooniga Ctrl + R sammu tagasi võtta. Bpython taastab vaikimisi 100 rida. Eelmist käsku saab korrata ↑ (nool üles) klahviga. Samuti on võimalik taastada eelmine sessioon. Lisaks eelnevalt sisestatud koodireale ka veateated. Selleks tuleb kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + S ja faili nimi. Bpythoni saab sulgeda Ctrl + D.

Paigaldamine

Bpythonit saab paigaldada laadides viimase versiooni alla, kloonides git repositooriumi või kasutades oma süsteemi pakkide haldajat. Bpython sõltub järgnevatest pakkidest:

 • Pygment
 • Sphinx !=1.1.2 (dokumentatsioon)
 • mock (testimiseks)
 • babel (valikuline, rahvusvaheliseks tegemiseks)
 • curtsies >=0.1.0 (bpythoni austajatele)
 • greenlet (bpythoni austajatele)
 • urwid

Bpythoni kasutamine

Ekraanitõmmised[3] bpythoni programmist.

Käskluse esimeste tähtede järgi pakub bpython sõna lõpetamist.

 • Bpython-1.png

Bpython pakub viimaste importide järgi näidet, kuidas kasutada alles imporditud moodulit.

 • Bpython-2.png

Programm näitab, kuidas sisseehitatud funktsiooni kasutada ja selle dokumentatsiooni.

 • Bpython-3.png

Näide, kuidas programmis olemas olevat funktsiooni kasutada ja selle funktsiooni dokumentatsioon. Argumente lisades tõstab argumendid esile.

 • Bpython-4.png

Automaatne käsu lõpetamine pakis olemasolevate alammoodulite / muutujate põhjal.

 • Bpython-5.png

Bpython aitab objekti muutujaid, sisemisi funktsioone või muutujaid automaatselt lõpetada.

 • Bpython-6.png

Näide sellest, kuidas kohandatud funktsiooni lõpetatakse automaatselt.

 • Bpython-7.png

Bpython soovitab viimati kasutatud käsklust ja automaatset lõpetamist.

 • Bpython-8.png

Allalaadimine

Viimane bpythoni versioon on 0.13.1 ja seda saab alla laadida väljalasete lehelt[4], kust saab alla laadida ka eelnevaid bpythoni versioone.

Debian pakk:

apt-get install bpython

Seadistamine

Bpython laetakse alla vaikimisi sätetega [5] Kasutaja mugavamaks kasutamiseks saab sätteid muuta. Näiteks klahvikombinatsioone, värvipaletti ja muud. Selleks on kasutaja kodukaustas olemas fail nimega ~/.bpython/config. Seal asuvad sätete juhised. Kõige kergem on kodu kausta alla laadida näidis config fail ja viia see $XDG_CONFIG_HOME/bpython/config. Bpython üritab leida $XDG_CONFIG_HOME/bpython/config ja kasutada seda säteteks. Kui seda faili pole, kasutab bpython oma vaikimisi sätteid.

 • Sätete faili asukoht:
$XDG_CONFIG_HOME/bpython/config

Alternatiivid

Bpython pole ainuke alternatiivne Pythoni interpretaator. Lisaks bpythonile on olemas ka:

Kokkuvõte

Bpython on hea alternatiiv käsureal pythoni programmeerimiseks. Süntaksi esiletõstmine, koodi ja funktsiooni parameetrite soovitused aitavad hästi algajatel pythoni koodi kirjutajatel hakkama saada. Kiireks pythoni koodi kirjutamiseks kasutaksin seda isegi. Arvan, et tegemist on kasuliku programmiga, kuid igapäevaseks kasutamiseks eelistaksin eraldi programmi.

Kasutatud kirjandus

Kogu info ja viited pärinevad järgnevatest allikatest:
[1]http://bpython-interpreter.org/
[2]http://bpython-interpreter.org/about
[3]http://bpython-interpreter.org/screenshots.html
[4]http://bpython-interpreter.org/releases/
[5]http://docs.bpython-interpreter.org/configuration.html
[6]http://www.dreampie.org/
[7]http://ipython.org/


Autor

Alice Sööt A21 2014