Findmnt kasutamine

From EIK wiki

Findmnt näitab kõik paigaldatud failisüsteemid või otsib failisüsteemi. Käsu findmnt saab otsida kataloogid / etc / fstab, / etc / mtab või / proc / self / mountinfo. Kui seadet või pöörduspunkti ei anta, kuvatakse kõik failisüsteemid.

Seadet võib määrata seadme nime, major: väikeste numbrite, failisüsteemi märgise või UUID või partitsioonimärgise või UUID-iga. Pange tähele, et findmnt järgib mälu 8 käitumist, kui seadme nime võib tõlgendada montaažiina (ja vastupidi), kui -target, --mountpoint või -source valikud ei ole märratud.

Käsu prindib vaikimisi puidupõhises vormingus kõik paigaldatud failisüsteemid.

Võtmed

-A, --all Keela kõik sisseehitatud filtrid ja printida kõik failisüsteemid.

-a, --ascii Kasuta puid vormindamiseks ascii märke.

-b, --bytes Prindi SIZE, USED ja AVAIL veerud baitide asemel inimese loetavas vormingus.

-C, --nokanoniseerima Ärge kanaliseerige rajad üldse. See valik mõjutab sildade võrdlemist ja sildi (LABEL, UUID jne) hindamist.

-c, --canonicalise Canonicaliseerida kõik trükitud teed.

-D, --df Imita df (1) väljundit. See valik on samaväärne-SO SOURCE, FSTYPE, SUURUS, USED, AVAIL, KASUTAMINE%, TARGET, kuid välistab kõik pseudo-failisüsteemid. Kasuta - kõigi failisüsteemide printimiseks.

-d, - suuna sõna Otsingu suund, kas edasi-tagasi või tagasi.

-e, --evaluate Konverteeri kõik sildid (LABEL, UUID, PARTUUID või PARTLABEL) vastavate seadme nimedesse.

-F, --tab-faili tee Otsi alternatiivses failis. Kui kasutatakse - fstab, --mtab või - kernel, siis ignoreerib see vaikimisi teid. Kui on määratud rohkem kui üks kord, siis on puu-tüüpi väljund keelatud (vt loendist -list).

-f, - esmalt ainult printida ainult esimene sobiv failisüsteem.

-h, --help Näidake abiteksti ja väljuge.

-i, --invert. Teisendatakse sobitamise tähendust.

-J, --json Kasutage JSONi väljundvormingut.

-k, --kernel Otsi / proc / self / mountinfo. Väljund on puuvaates. See on vaikimisi. Väljund sisaldab ainult kerneli poolt hoitavaid kinnitusvõimalusi (vt ka --mtab).

-l, --list Kasuta nimekirja väljundvormingut. See väljundvorming on automaatselt sisse lülitatud, kui väljund on piiratud -t, -O, -S või -T valikuga ning valikut - sub-mälestusi ei kasutata või kui on määratud rohkem kui üks lähtefail (valik -F).

-M, --punkti tee Määratlege selgelt paigalduspunkti fail või kataloog. Vaadake ka - sihtmärk.

-m, --mtab Otsi / etc / mtab. Väljund on vaikimisi nimekirja vormingus (vaata - kolmas). Väljund võib sisaldada kasutaja ruumi paigaldusvalikuid.

-x, - kontrollige kontrollige kinnitustabeli sisu.

--verbose Force findmnt lisateabe printimiseks

Näited

1. Failisüsteemid list

Käivita findmnt ilma igasuguste valikuteta lihtsalt loetletakse kõik paigaldatud failisüsteemid.
$ findmnt

Findmnt1.png

2. Väljund nimekirja vormingus

Väljundit saab vormindada tavapärase nimekirja asemel vaikimisi puuliigi, kasutades l-valiku, mis muudab lugemise mugavaks.
findmnt -l

Findmnt2.PNG

3. df stiili väljund

Findmnt võib luua df-stiili väljundi aruande, milles on vabade ja kasutatud kettaruum "-D" või "-df" valikuga.
findmnt -D

Findmnt3.PNG

4. Loe failisüsteeme fstabist

Võimalusega '-s' või '-fstab' leiab faili findmnt failisüsteemidest ainult failist / etc / fstab ja kataloogist /etc/fstab.d.
findmnt -s

Findmnt4.PNG

5. Filtreeri failisüsteeme vastavalt tüübile

Findmnt saab printida ainult teatud tüüpi failisüsteeme, näiteks ext4. Mitu süsteemi tüüpi saab määrata komaga eraldatuna.
findmnt -t ext4

Findmnt5.PNG

6. Raw valjund

Kui eelistate toores stiili kole välja nägema, siis kasutage valikut "-r" või "--raw".
findmnt --raw

Findmnt6.PNG

7. Otsige allika seadme järgi

Allalaadimisseadme failisüsteemi leidmiseks määrake seadme tee kas "-S" valikuga või ilma
findmnt -S /dev/sda1

Findmnt7.PNG

8. Otsi mount point järgi

Valikukataloogi failisüsteemi otsimiseks määrake kataloog, millel on valik "-T" / "- target" või ilma.
findmnt -T /

Findmnt8.PNG

Abi

man findmnt

Allikad

https://linoxide.com/linux-command/powerful-findmnt-command/

http://man7.org/linux/man-pages/man8/findmnt.8.html

http://www.binarytides.com/linux-findmnt-command/

Autor

Dmitri Kiriljuk AK21