Dmidecode

From EIK wiki

Sissejuhatus

Dmidecode näitab arvuti DMI (SMBIOS) tabeli sisu inimloetavas keeles. Tabel sisaldab süsteemi riistvara komponente ja muid kasulike andmeid nagu näiteks seerianumbreid ja BIOS'i ülevaadet. See tabel annab riistvarast ülevaate ilma, et peaks arvuti korpust avama.

Toetatud platvormid

 • Linux i386, x86-64, ia64
 • FreeBSD i386, amd64
 • NetBSD i386, amd64
 • OpenBSD i386, amd64
 • BeOS i386
 • Cygwin i386
 • Solaris x86
 • Haiku i586

Läbiviidud toimingud on tehtud Ubuntu 11.10 server Linuxist ja dmidecode 2.9 versioonil. Juhend eeldab elementaarseid algteadmisi Linux/Unix operatsioonisüsteemide administreerimisest.

Kasutamise juhend

Kasutamiseks pead olema juurkasutaja õigustes. Dmidecode - BIOS info koguja.

sudo dmidecode

Iga DMI tabeli päis sisaldab endas unikaalset identifikaatorit, tüüpi ja otsitavat võtmesõna. Kõige lihtsam viis oma arvutist ülevaate saamiseks on dmidecode --type lõppu kirjutada soovitud võtmesõna vastavalt kas bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector või slot. Näiteks süsteemi ülevaateks kirjuta käsk:

sudo dmidecode --type system 

Samuti võib kasutada võtmesõna asemel numbreid. Tabelis on toodud tüüpide numbrid võtmesõnade järgi:

Keyword Types
bios 0, 13
system 1, 12, 15, 23, 32
baseboard 2, 10
chassis 3
processor 4
memory 5, 6, 16, 17
cache 7
connector 8
slot 9

Näiteks saamaks teadma oma arvuti RAM-i kasuta vastavalt käsku:

sudo dmidecode --type 17

Tulemuseks saad analoogse tabeli:

DMI.png

Põjalikuma tüüpide numbrite vaatamiseks kasuta kasutusjuhendit, mille saad avada käsuga:

sudo man dmidecode

Järgmised käsud on omavahel identsed:

 • dmidecode --type 0 --type 13
 • dmidecode --type 0,13
 • dmidecode --type bios

Võtmed

demidecode --[VÕTI]

-d, --dev-mem FILE

loeb infot seadme mälust (vaikimisi: /dev/mem).

-q, --quiet

lühikirjeldus. Ilma detailse infota, mis ei anna infot mitteaktiivsetest komponentidest.

-s, --string KEYWORD

näitab informatsiooni kindlast võtmesõnast. Võtmesõna peab olema järgnevast loetelust: bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, systemproduct-name, system-version, system-serial-number, baseboardmanufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, baseboard-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-manufacturer, processor-version. Iga võtmesõna vastab kindlale DMI tüübile.

Mitte kõik võtmesõnad ei oma tähendust või isegi ei ole määratletud kõikides süsteemides. Mõned võivad anda rohkem kui ühe tulemuse mõnes süsteemis (näiteks processor-version mitme protsessoriga süsteemis). Kui võtmesõna ei ole õige, siis kuvatakse ekraanile nimekiri võimalikest võtmesõnadest ja demidecode väljub .

-t, --type TYPE

näitab sisestatud tüüpi. Tüübi numbreid või võtmesõnu saab sisestada ka järjest eraldades neid komaga. Vigaselt sisestatu puhul kuvatakse ekraanile nimekiri tüüpidest ja võtmesõnadest, ning demidecode väljub veateatega.

-u, --dump

näitab tulemit dekodeerimata. See on peamiselt vea parandamiseks kasutusel.

-h, --help

kuvab abi ja väljub.

-V, --version

kuvab versiooni ja väljub.

Koostaja

Aive Haavel 19.11.2011

Kasutatud materjal

http://www.nongnu.org/dmidecode/

http://linux.die.net/man/8/dmidecode

http://www.thegeekstuff.com/2008/11/how-to-get-hardware-information-on-linux