Talk:Dmidecode

From ICO wiki
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Sissejuhatus 1 0,5 Lühike, paarilauseline sissejuhatus, nii kuis peab. Puuduseks: mida tähendavad lühendid DMI, SMBIOS, hetkel ei tekkinud mingit seost, mis see on või mis erilise BIOS-i versiooniga tegu. Samuti eeldan, et, praktikas kasutatud, süsteemide versiooninumbrid näeksid ehk paremad välja sissejuhatuse all. (leidsin, et DMI on ka minu kirjatüki, lshw, tekstis lahti seletamata, kuid pehmendava asjaoluna, on see seal koosluses "DMI x86" ning vastavast lausest saab ka vihje, mida võiks selle all mõelda)
Tehniliselt korrektne 1 1
Võtmed 1 1 Rohkem näiteid, mida võtmeteid kombineerides teha saab, vt antud teemal "Sisu" alalõigu kommentaari.
Näited kasutamiseks/käsud 1 0.75 Oleks võinud olla pikemalt kirjeldatud kasvõi "sudo dmidecode" väljundit: saaks paremini aru ka loogikast, miks, kust tulevad numbrid võtmesõnadele.
Sisu 3 2 Kuna tegemist on küllaltki paendliku käsuga, st enam võimalusi, kui näiteks lshw väljundil, siis oleks eeldanud rohkem näiteid, mida selle käsuga teha saab. Näiteks, kasutatud kirjanduse linkidelt, näeb ka kuidas pärida palju RAM pesasid on hetkel täidetud, kui palju RAM-i süsteem toetab jms.
Ülesehitus 1 1 Ülesehitatud loogiliselt.
Kasutatud kirjandus 1 1 Kasutatud kirjandus olemas.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,75 Lause "Näiteks saamaks teadma oma arvuti RAM-i kasuta vastavalt käsku:" on minu arvates väga lohisev, see-eest, vähemalt mulle, tekitas selline sõnakasutus ja sõnade järjestus naeratuse näole.
Kokku 10 8


Retsenseeris: Uuve Maikov AK21