Cfdisk

From ICO wiki

Autor

Silver Tiks AK21


Sissejuhatus

Allolev tekst on mõeldud Linux süsteemidega alles tutvuvale isikule ning kindlasti ei ole see õpetus kettajagude moodustamiseks. Pigem on tegemist lühikese ülevaatega antud programmi omadustest ja võimalustest. Materjali illustreerimisel kasutasin cfdisk versiooni 2.20.1.


cfdisk

Cfdisk on linux-utiliit ketaste partitsioneerimiseks, kasutades selleks kasutajasõbralikumat liidest kui fdisk. Kuna cfdisk’ga on võimalik teostada ainult elementaarseid tegevusi kettajagude loomisel, siis suurema funktsionaalsuse vajadusel tuleks kasutada ikkagi fdisk programmi. [1]
Cfdisk'iga toimetamiseks peab olema administraatori õigustega.

Süntaks

cfdisk [valik] [device]

Valikud

-h (help) Kuvab HELP teksti ja väljub programmist.
-v (version) Kuvab hetkel olemasoleva versiooni info ja väljub programmist.
-z (zero) Kuvab partitsioonitabeli ilma olemasolevate partitsioonideta. See valik ei tühjenda tabelit, vaid pigem alustab programmi olemasolevat partitsioonitabelit lugemata. [1]
-a (arrow) Kasutab noolt teksti esiletoomisel.
-L (color) [=millal] Värvib väljastatava info. Argument [millal] võib olla „auto“, „never“, või „always“. Kui [millal] on määramata, siis on vaikimisi „auto“. Kasutusel alates versioonist 2.25. [1]


Esmane kokkupuude

Sisestanud käskluse cfdisk ning seejärel "Enteriga" seda kinnitanud avaneb alljärgnev ekraanipilt (kuvand on illustratiivne):

                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sda
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
              Primary  Free Space             1.05
  sda1    Boot    Primary  Linux ext4           7515.15
              Pri/Log  Free Space             1.05
  sda5    NC     Logical  Swap              1071.65
              Pri/Log  Free Space             1.05

   [Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ]
   [ Quit ] [ Type ] [ Units ] [ Write ]

         Toggle bootable flag of the current partition

Käsud

Cfdisk käske saab sisestada vastavale klahvile vajutades. "Enterit" vajutada pole vaja. Kõiki käske (välja arvatud „W“) on võimalik sisestada nii väikeste kui ka suurte tähtedega. Soovi korral on võimalik kasutada valikute tegemiseks ka klaviatuuril asetsevaid nooli „vasakule“ ja „paremale“ ning valiku välja valinud tuleks vajutada ENTER klahvi. [1]

b Selle käsuga on võimalik määrata, missugune primaarne partitsioon sisaldab endas käivitamiseks vajaminevaid programme (bootable).
d Kustutab vastava partitsiooni. See muudab kustutatava partitsiooni vabaks kettapinnaks ning liidab selle seda varasemalt ümbritsenud vaba kettapinnaga. Kettapinda, mis on eelnevalt märgitud kui kasutamata (vaba) või kasutuskõlbmatu, ei ole võimalik kustutada.
h Näitab käskluste kirjeldusi.
n Tekitab uue partitsiooni vabast pinnast. Vaikesuurus on võrdne kogu vaba pinnaga selles ketta positsioonis.
q Välju programmist. Muudatusi ei salvestata.
t Muuda partitsiooni tüüpi. Vaikimisi määratakse uue partitsiooni tüübiks Linux.
g Muuda kõvaketta geomeetriat (cylinders, heads või sectors). Seda valikut on soovitatav kasutada ainult isikutel, kes teavad, mida nad teevad. [3]
W Kirjutab partitsioonitabeli kõvakettale. Kuna selle tegevusega on võimalik, et mõned andmed andmekandjalt kustutatakse, tuleb kinnitada või tühistada oma soov kirjutades kas „yes“ või „no“. „Yes“ korral kirjutatakse partitsioonitabel kettale ja antakse „tuumale (kernelile)“ teada, et partitsioonitabelit on muudetud ja tuleks uuesti üleslaadida. Alati see üleslaadimine ei tööta ja sellisel juhul aitab, kui „kernelit“ uuesti teavitada käsuga partprobe või partx või lihtsalt süsteem korraks välja lülitada. [2]
m Maksimeerib kettakasutuse vastavas partitsioonis. Alates versioonist 2.25 ei eksisteeri enam seda võimalust. [2]
u Muuda ühikut (size (MB), sectors, cylinders). Alates versioonist 2.25 ei eksisteeri enam seda võimalust. [2]
p Partitsioonitabeli printimiseks. Alates versioonist 2.25 ei eksisteeri enam seda võimalust. [2]
Nooled „üles“, „alla“ Kursori liigutamiseks ühelt partitsioonilt teisele, kui partitsioonitabelis on rohkem kui kirje. [1]


Näide 1. Uue partitsiooni tekitamine cfdisk'ga

 • Alustuseks tuleb otsutada, missugusele kõvakettale on soov partistioone tekitada (antud näites kasutan ketast "sdb")
cfdisk /dev/sdb
 • Seejärel valin kas nooltega liikudes (ja enteriga kinnitades) või "n" klahvile vajutades valiku "New" (tõlkes "uus")
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
              Pri/Log  Free Space            8589.94
  

   [ Help ]  [ New ]  [ Print ]  [ Quit ]  [ Units ]
   [ Write ]

         Create new partition from free space
 • Järgnevalt tuleb otustada, kas soovime luua primaarset või loogilist kettajagu (partitsiooni). Võimalusel võime ka mõlemast loobuda valides "Cancel". Antud juhul valime primaarse (Primary) kettajao.
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
              Pri/Log  Free Space            8589.94
  

   [ Primary ]  [ Logical ]  [ Cancel ]

         Create a new primary partition
 • Valime kettajao suuruse MB-des (numrbriklahve pressides ja "enteriga kinnitades"). "Delete" klahviga on võimalik ka lihtsalt loobuda antud kettajao loomisest. Antud näites valisin kettajao suuruseks 2048 MB.
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
              Pri/Log  Free Space            8589.94
  

   Size (in MB): 2048
         
 • Edasi tuleb valida kettajao paiknemiskoht kõvaketta olemasoleval vabal ruumil (antud hetkel valisin ketta vaba ruumi "Beginning" (alguse)).
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
              Pri/Log  Free Space            8589.94
  

   [ Beginning ]  [ End ]  [ Cancel ]

         Add partition at beginning of free space
 • Kui oled ekraanile ilmunud kuvandiga rahul, kinnita oma rahulolu liikudes noolteda "Write" käsklusele ja "Enter" klahvile vajutades.
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
  sdb1          Primary  Linux              2048.10
              Pri/Log  Free Space           6541.84
  
   [Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ]
   [ Quit ] [ Type ] [ Units ] [ Write ]

         Write partition table to disk (this might destroy data)
 • Lisaks tuleb sul veelkord kinnitada oma soovi vastates küsimusele "Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): " kirjutades "yes", või loobuda "no".


Näide 2. Kettajao kustutamine cfdisk'iga

 • Kettajao kustutamiseks tuleb nooltega "üles" või "alla" välja valida partitsioon, mida soovid kustutada ning seejärel vajutada klahvi "d" või liikuda nooltega "paremale" või "vasakule" ja valida "Delete" ning kinnitada "Enteriga".
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
  sdb1          Primary  Linux              2048.10
              Pri/Log  Free Space           6541.84
  
   [Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ]
   [ Quit ] [ Type ] [ Units ] [ Write ]

         Delete the current partition
 • Kui oled ekraanile ilmunud kuvandiga rahul, kinnita oma rahulolu liikudes noolteda "Write" käsklusele ja "Enter" klahvile vajutades.
                 cfdisk (util-linux 2.20.1)

               Disk Drive: /dev/sdb
            Size: 8589934592 bytes, 8589 MB
       Heads: 255  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1044

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 -
  
              Pri/Log  Free Space           8589.94
  
   [Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ]
   [ Quit ] [ Type ] [ Units ] [ Write ]

         Write partition table to disk (this might destroy data)
 • Lisaks tuleb sul veelkord kinnitada oma soovi vastates küsimusele "Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): " kirjutades "yes", või loobuda "no".


Kokkuvõte

Nagu lubatud, ei sisaldanud eelnev tekst õpetusi ketaste partitsioneerimiseks, vaid lähtus cfdisk'i omadustest ja võimalustest. Kuigi cfdisk ei oma samasugusel määral võimalusi ketaste partitsioneerimisel kui fdisk, on tegemist siiski toreda instrumendiga alustavale Linux-huvilisele.


Kasutatud lingid

 1. http://man7.org/linux/man-pages/man8/cfdisk.8.html
 2. http://karelzak.blogspot.com/2014/06/new-cfdisk-util-linux-v225.html
 3. http://linux.die.net/man/8/cfdisk