Alien

From EIK wiki

Sissejuhatus

Tegemist on tarkvaraga, mis võimaldab muuta andmepakettide tüüpe vastavalt vajadusele ning operatsioonisüsteemile. [1]

Teadaolevalt on programmi loojaks Christoph Lameter kes 1997.aastal andis ohjad edasi Joey Hess nimelisele mehele, kes tegeleb tarkvara arendamisega ilmselt tänase päevani. Hetkel on saadaval versioon 8.88. [2]

Eesmärk

 • Kui teil peaks tekkima vajadus või soov kasutada mõnda programmi või utiliiti mis ei sobi aga kokku teie linux operatsioonisüsteemiga, siis Alien tarkvara kasutades on võimalik andmete formaat endale sobivaks muuta (muuta andmete tüüpi), ning soovitud andmeid kasutada. Näiteks juhul kui te ei leia enda op süsteemile sobivas formaadis paketti (näiteks printeri draiverit). Tihtipeale juhtub, et arendaja on välja lasknud mingi teatud tarkvara, mis mõeldud ainult kindlale op süsteemile ning teiste süsteemide kasutajad on koheselt hädas. [3]
 • Tegemist on programmiga mis lubab omavahel konverteerida järgnevaid laiendeid: [4]
  • .RPM
  • .DEB
  • .SLP
  • .PKG
  • .TGZ, .TXZ, .TBZ, .TLZ
 • Lisaks on antud programmiga võimalik juba ümber konverteeritud pakette ka installeerida. Kindlasti tuleks enne konverteerimist jälgida et algne fail oleks sobiva versioniga, kas siis 32- või 64-bitine. Tegemist ei ole ametlikult väljastatud tarkvaraga, vaid pigem katsetamisjärgus oleva vabavaraga. Tarkvara on küll järg järgult täiustatud, aga kuna pakettide, lähtekoodid, OP süsteemid ning formaadid on erinevad esineb endiselt palju vigu ning piiranguid. [5]
 • NB! Alien tarkvara ei tohiks kasutada selleks, et asendada tähtsaid süsteemi pakette (nagu näiteks: Sysvinit, jagatud kirjeid või teisi süsteemi funktsioneerimiseks vajalikke komponente). Paljud sellistest pakettidest on teistsuguse ülesehitusega (Näiteks: Debiani ja Red Hat-i puhul), ning erinevate tootjate poolt loodud pakette ei ole võimalik edukalt ümber konverteerida. Kindlasti ei soovitata ümber konverteerida ning seejärel kasutusele võtta olulisi operatsiooni süsteemi tööks vajalikke komponente, kuna need ei pruugi olla piisavalt töökindlad. [6]

Mida läheb Alien tarkvara kasutamiseks vaja

 • Enne kui saame alieni tarkvara kasutada, tuleb installeerida ka mõned lisaprogrammid. [7]
  • Perl tarkvara (versioon 5.004 või kõrgem)[8]
  • Et konverteerida pakette RPMS formaadist, tuleb installeerida Red Hat Packet Manager[9]
  • Et konverteerida pakette DEBIAN formaati, tuleb installeerida DPKG, DPKG-DEV ja DEPHELPER paketid [10]
  • Vaja läheb ka GCC ning MAKE utiliite [11] & [12]


 • NB! Debian operatsiooni süsteemi kasutajatele on vajalikest lisadest koosnev pakett juba kokku pandud „Alien-extra“ [13]

Installeerimine

 • Ubuntu kasutajad võivad Alien tarkvara paigaldada järgmise käsurea abil: [14]
apt-get install alien
 • OpenSuSe kasutajad võivad kasutada programmi “One-click” [15]


 • Fedora kasutajad võivad Alien tarkvara paigaldada järgmise käsurea abil: [16]
yum install alien

Mõned näited kasutamise kohta

 • Konverteerimise käsk on: [17]
alien [options] file
 • Alien suudab muudetava faili formaadi ise tuvastada. [18]
 • Alien vajab funktsioneerimiseks root õiguseid. (Võimalik kasutada ka fakeroot võimalust. [19])
 • Näide: et võtta wxCam .DEB formaadis fail ja konverteerida see .RPM formaati tuleks sisestada järgnev käsurida: [20]
sudo alien -r wxcam_1.0.6_i386.deb
 • Peale konverteerimist peaks Alien suutma ka programme installeerida, kui see miskipärast ebaõnnestub, siis tuleks kasutada OP süsteemi poolt pakutavat standardlahendust. [21]
 • Et konverteerida .rpm pakett ümber .deb formaati [22]
alien --to-deb package.rpm
 • Et konverteerida .deb pakett ümber .rpm fromaati. [23]
alien --to-rpm package.deb
 • Et konverteerida .RPM formaadis pakett ümber .DEB fromaati. (kui konverteeritava paketi formaati ei täpsustata, konverteeritakse pakett automaatselt .DEB formaati) [24]
alien -i package.rpm
 • Et konverteerida mypkg.deb pakett ümber mypkg.rpm formaati [25]
alien --to-rpm --scripts ./mypkg.deb
 • Proovida võib ka lihtsamat lahendust, ehk sisestada terminali [26]
alien

või

sudo alien

ning seejärel tõsta algne pakett, mida konverteerida soovite terminali aknasse (pakett muudetakse automaatselt .DEB formaati ning luuakse kasutaja home kataloogi).


 • Lisainfot on võimalik vaadata sisestades terminali [27]
alien -h

Kokkuvõte

 • "Ülevaade sai antud Alien tarkvara põhimõtetest ning vajalikkusest. Samuti sai välja toodud mõned lihtsamad näited ning olulisem info mida tarkvara võimaldab. Alien-i võiks Windowsi mõistes võrrelda mõneti Office compatibility pakiga, mis võimaldab erinevate versioonide vahelist koostööd. Kindel on see, et tegemist on väga vajaliku programmiga Linuxi kasutajate seas. Kahjuks praktiline kokkupuude endal hetkel veel puudub nii et paketi kvaliteeti mille formaati on muudetud ning programmi kasutajasõbralikkust hetkel veel kommenteerida ei oska."
 • Alternatiivseks tarkvaraks on CheckInstall [28]

Kasutatud kirjandus

 • Alien -Use Any Package On Any Distribution – [29]
 • Christoph Lameter HomePage - [30]
 • Joey Hess Blog – [31]
 • Alien-extra – [32]
 • Linux Blog – [33]
 • CheckInstall – [34]
 • HowtoForge – [35]
 • Copyright - [36]
 • Ubuntu Manual - [37]
 • Ubuntu Help - [38]

Lisatarkvara

 • Perl (ftp.sunet.se) - [39]
 • RMP (Red Hat Packet Manager) – [40]
 • Debian packages – [41]
 • GCC – [42]
 • GNU MAKE – [43]
 • Debiani kasutajatele (Alien-extra) - [44]
 • OpenSuSe One-Click – [45]

Koostas

Heiko Niidas AK-21, 2013