Blkid

From EIK wiki

Sissejuhatus

blkid kuulub libblkid[1] koosesisu. Selle loojaks on Andreas Dilger.

Blkid käsk võimaldab näidata infot saadaval olevatest plokkseadmetest. Käsk blkid kuvab plokkseadmetes saadaval olevad atripuudid. Nagu näiteks kordumatu tunnuse (UUID), failisüsteemi tüübi (TYPE) ja ka nime (Label). UUID on 128 bitti pikk numbrite jada, sisaldab 32 kuueteistkümnendsüsteemis numbrit ja sellega on võimalik identifitseerida seadmeid ilma, et oleks vaja avaldada muid atribuute. Kõige sagedamini kasutatakse UUID Linuxis, et identifitseerida plokkseadmeid. Kujutage ette, et teie süsteemile on külge ühendatud mõned USB kettad. Nende nimed ei ole püsivad, ükskord on ühe nimi "sda" teinekord "SDB". Nüüd, et seadmed sassi ei läheks, tuleb neile lisada unikaalne kirje (UUID). Nagu näiteks: UUID=9043278a-1817-4ff5-8145-c79d8e24ea79 /boot ext3 defaults 0 2. Plokkseadme enda jaoks salvestatakse UUID superblokki.

Lugesin, et kui iga inimene Maailmas omab 600000 UUID, siis tõenäosus, et kaks on ühesugused on 50%

ANDREAS DILGER on ise öelnud : " I developed a small utility library + tool, called blkid for identifying the type of filesystem (or other content like swap or partition labels) of a partition/disk. It will allow you to locate devices by LABEL or UUID (if the content supports this), and also can give you some basic data about some filesystems like total size and free space. It is designed to remove the proliferation of duplicate code in fsck, mount, dump, etc. This code is now part of e2fsprogs, version 1.33 and later. "

Käsud

Pange tähele, et root privileegid on kohustuslikud.

   blkid -L label | -U uuid
   blkid [-ghlv] [-c file] [-w file] [-o format]
      [-s tag] [-t NAME=value] device [device ...]
   blkid -p [-O offset] [-S size] [-o format] [-s tag]
        [-u list] device [device ...]

Kõik käsud saab

   blkid -h

Tabelblkid.jpg


Kasutamine

Käsk blkid kuvab plokkseadmetes saadaval olevad atripuudid. Nagu näiteks kordumatu tunnuse (UUID), failisüsteemi tüübi (TYPE) ja ka nime (Label). Näiteks:

   blkid

Blkid3.jpg

Vaikimisi blkid käsk kuvab kõik saadaolevad plokkseadmed. Et kuvada teavet konkreetse seadme kohta, tuleks täpsustada seadme nimi.

   blkid device_name

Näiteks:

   blkid /dev/sda1

Blkid2.jpg

Selleks, et saada üksikasjalikumat teavet, võite kasutada ka ülaltoodud käsu -po udev käsurea võtmeid. Näiteks:

   blkid -po udev /dev/sda1

Blkid4.jpgNäiteid

   blkid -v

Binfo.jpg

   blkid -i /dev/sda1

Devsda.jpg

   blkid -U 6c8ce015-d578-428c-81a6-f00cf621ae38

Blkidu.jpgKokkuvõte

Blkid käsk ei ole kindlasti ainus käsk, millega saab Linuxis plokkseadmete infot kuvada. Näiteks:

   ls /dev/disk/by-uuid

Lsdev.jpg

Miinuseks on see, et annab ainult UUID, aga kui teil on vaja veel NAME ja TYPE, siis jääb väheks


Samuti on olemas programm hwinfo, hwinfo annab tohutul hulgal andmeid teie riistavara kohta. Aga selle peab lisaks installima. Seda on mõistlik kasutada siis, kui teil on vaja rohkem infot, kui ainult UUID.


Või siis udevadm. Selle tööriista pakub udev, et teha päringuid udev andembaasist.


Kokkuvõtteks jugeks öelda, kui teil on vaja saada Linux süsteemi plokkseadmete UUID, nimi (NAME) kõige lihtsam ja parem kasutada blkid käsku.


Referaadi autor

Günther Veidenberg AK21 - 2013 aastal


Kasutatud kirjandus

http://www.linuxcommand.org/man_pages/blkid8.html

http://linux.die.net/man/8/blkid

http://www.linuxforums.org

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-finding-using-uuids-to-update-fstab/

http://www.linuxmanpages.com/man8/blkid.8.php

http://manpages.courier-mta.org/htmlman8/blkid.8.html

https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/s2-sysinfo-filesystems-blkid.html

http://liquidat.wordpress.com/2013/03/13/uuids-and-linux-everything-you-ever-need-to-know/

http://www-mddsp.enel.ucalgary.ca/People/adilger/