Grub2

From EIK wiki

GRUB2

GRUB2(GRand Unified Bootloader) on tarkvara, mis käivitub esimesena arvuti sisselülitamisel, laadides üles Linuxi kerneli, mis omakorda initsialiseerib ülejäänud Operatsioonisüsteemi. GRUB2 on võrreldes GRUB'iga täielikult ümberkirjutatud lisamaks modulaarsust ja teiseldavust.

Kuidas GRUB2 töötab?

GRUB2 paigutab ennast kolme kohta:

 • /boot/grub/grub.cfg - põhikonfiguratsioonifail. Pole soovitatav käsitsi muuta.
 • /etc/grub.d/ - selles asukohas hoitakse GRUB2 sripte, mis ehitavad üles grub.cfg faili
 • /etc/default/grub - See fail sisaldab GRUB2 menüü seadeid, mida loevad GRUB2 scriptid.

Kui antakse käsk

update-grub

loetakse GRUB faili sisu, ning grub.d sriptid koostavad grub.cfe fail. Et muuta grub.cfe faili tuleb muuta kas grub faili või grub.d skripte.

GRUB2 boot kirjed tulevad erinevatest kohtadest - vaikimisi distributsiooniga, ühedatud diskidel olevatest operatsioonisüsteemidest ning kasutajate poolt kirjutatud sriptidest.

GRUB2 install

 • GRUB2'te saab installide käsuga
sudo grub-install /dev/sda

kus /dev/sda on disk, millele te GRUB2 installite.

 • Kui olete GRUB2 kogematta üle kirjutanud või on bootloader kahjustada saanud, nii et OSi bootida pole võimalik, tuleb kasutada Live keskkonda, millel on bootloader ning GRUB2 uuesti installida. Sellest on juttu pikemalt artiklis Grub2 taastamine

Vaikimisi operatsioonisüsteemi muutmine GRUB2's

 • Tuleb muuta fail /etc/default/grub sisu, selleks avame faili näiteks programmiga nano.
 sudo nano /etc/default/grub

Järgmiseks tuleb muuta GRUB DEFAULT väärtust. 0 viitav boot menüü esimesele liikmele ja nii edasi alla poole. Näiteks, kui soovin, et vaikimisi valitakse boot menüü kolmas liige, kirjutan GRUB DEFAULT=2

 • Järgmiseks uuendame GRUBi
sudo update-grub

Reboodime arvuti, nägemaks kas muudatus õnnestus.

Veel kasulikke käske

teeb GRUB rescue image

grub-mkrescue

installib boot.img partitsioonile või diskile

grub-setup

teeb boot image

grub-mkimage


GRUB vs GRUB2

Kuigi GRUB2 standard menüü näeb välja samasugune nagu GRUBi oma, kuid pealispinna all on palju erinevusi.

 • Uue Ubuntu 9.10 üksinda installimisel, GRUB2 buudib otse sisselogimise juurde või desktopile, distributsioonide menüüd ei ilmu.
 • Et kuvada buutimise ajal menüüd tuleb all hoida shift klahvi.
 • Puudub /boot/grub/menu.lst. Selle on asendanud /boot/grub/grub.cfg.
 • Seal puudub "/find boot/grub/stage1" grubi alguses. Faas 1.5 on kõrvaldatud.
 • Peamine menüü fail, /boot/grub/grub.cfg, pole mõeldud käsitsi modifitseerimiseks, isegi mitte root kasutajale.
 • grub.conf kirjutatakse üle iga kord kui toimub mõni uuendus, kernel on installitud/eemaldatud või kui user kasutab käsku update-grub.
 • Kasutaja võib kasutada enda faili , /etc/grub.d/40_custom, millesse ta saab enda muudatused kirjutada, ning seda faili ei kirjutata üle.
 • Peamine konfiguratsiooni fail menüü välimuse muutmiseks on /etc/default/grub.
 • Partitsioonide nummerdus on muutunud. Esimene partitsioon on 0 asemel 1. Esimene kettaseade on siiski jäänud 0-ks.
 • Automaatne teite operatsioonide otsimine, näiteks Windows, iga kord kui update-grub käsk jooksutatakse.
 • Ükski konfiguratsiooni failides tehtud muudatus ei aktiviseeru kui pole jooksutatud käsku update-grub.

Mis on uut?

 • Skriptimistugi mis toetab ka tinglikke lauseid (if-else) ja funktsioone
 • Dünaamiline moodulite laadimine
 • Päästmisrežiim
 • Kohandatud menüüd
 • Teemad
 • Graafiline alglaadur
 • LiveCD tõmmiste laadimine otse kõvakettalt
 • Seadistusfailide uus struktuur
 • Mitte-x86 platvormide tugi (nt PowerPC)
 • Universaalne UUID tugi (mitte ainult Ubuntu)


Autor

Autor Siim Soe

Täiendab Sander Saveli A22 sügis 2011

Kasutatud materjal

https://help.ubuntu.com/community/Grub2

https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB2#Notes_for_current_GRUB_Legacy_users

http://www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html