Talk:Grub2

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • Sissejuhatus on parajalt informatiivne ja konkreetne, hea kiireks ülevaateks.
  • On välja toodud kus asuvad programmiga seotud failid ja mida nad sisaldavad.
  • Lühidalt on kirjas kuidas GRUB2-e installida ja taastamise kohta on viidatud, mis on hea, ei ole sama teemat mitmes kohas kirjas.
  • Olemas on ka käsud operatsioonisüsteemi järjekorra muutmiseks GRUB2-es.
  • Viidatud materjalid on päris mahukad, teemast huvitatud saavad soovikorral lisalugemist.


KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Sisaldab piisavalt infot esmakasutajale.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,5 Artikli tutvustus on lühike ja konkreetne, hea lugeda.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus on konkreetne.
Tehniliselt korrektne 1 1 Tehniliselt tundub kõik korras olevat.
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Viidatud kirjandus on olemas.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1 Lihtsamad ja vajalikumad näited on selgitustega olemas.
Sisu 4 3,5 Sisu võiks alati rohkem olla, aga põhiline on välja toodud, vähemalt esmaseks tutvumiseks.
Ülesehitus 1 1 Peatükid on loogilises järjekorras.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Kirjavigu esines, grub.cfg asemel oli grub.cfe, mis võib segadust tekitada.
Kokku 10 9


Retsenseeris: Sander Arnus A22