Logger

From ICO wiki

Sissejuhatus

Logger on käsklus, mis on shellikäsu liides syslogi süsteemilogide moodulis, millega saab kirjutada ühe rea kaupa sissekandeid süsteemilogi faili käsurealt. Töötab koos syslogiga. Kõige enam kasutatakse loggerit, kuna sellega on kerge edastada teateid skriptist logi faili. Näiteks kui kasutada backup skripti ja selle asemel, et skript saadaks e-posti teateid ning ummistaks postkasti, saab lisada logger skripti ning logida veateateid logifaili. [1] Erinevaid logisid hoitakse /var/log/ kataloogis. [2]

/var/log/

Valikud

 • −d, −−udp Kasutab vaikimisi (TCP) ühenduse asemel datagrammi (UDP)
 • −i, −−id Lisab protsessi ID igale kirjele. Kui PID ei ole esitatud kasutatakse protsessi loggeri ID igas reas.
 • −f, −−file file Logib sisu määratud faili. Seda valikut ei saa kasutada koos käsurea sõnumiga. Kui fail on "-", siis standard sisend eeldatakse.
 • −n, −−server server Kirjutab määratud kaughallatavasse syslog serverisse kasutades tavapärase syslogi asemel UDP.
 • −P, −−port port Kasutab määratud UDP porti. Vaikimisi pordi nr. 514.
 • −p, −−priority priority Sisestab sõnumi logisse kindlaksmääratud prioriteediga. Prioriteedi võib määrata numbriliselt või facility.level järgi .Vaikimisi on user.notice.
 • −s, −−stderr Logib teateid vigade kohta.
 • −t, −−tag tag Märgib iga rea logis kindlaksmääratud nimega (vaikimisi logger)
 • −u, −−socket socket Kirjutab kindlasse võrgusoklisse selle asemel, et syslogi.
 • −V, −−version Kuvab versiooni info.
 • message Kirjutab sõnumi logisse, kui ei ole määratud -f võtmega, siis logitakse standard sisestus. [3]

Kasutamine

 • Kõige lihtsam viis loggeri kasutamiseks on logger messages. See ei nõua mingeid teisi valikuid lihtsalt kirjutab staatilise sõnumi logifaili /var/log/messages kausta „notice“ tasandil. [4]

logger Süsteem taaskäivitatakse kõvaketta vahetuse tõttu.

Sõnumit saad näha /var/log/syslog kui ka /var/log/messages kaustas

less /var/log/syslog
less /var/log/messages
 • Ning mõlemast kohast saame lugeda
Nov 30 13:40:02 desktop student: Süsteem taaskäivitatakse kõvaketta vahetuse tõttu.
 • Võib ka selliseid käsklusi syslogi vaatamiseks kasutada
 tail /var/log/syslog
 vi /var/log/syslog
 more -f /var/log/syslog

Syslog kogub erinevate programmide ja teenuste, sealhulgas ka kerneli teated, ja salvestab need sõltuvalt seadistusest. Üldjuhul /var/log kausta.[5] tail kuvab viimase osa failist.

 • Logi prioriteedi muutmiseks kasutatakse –p võtit.
logger -i -p mail.err "oh noes"

See logib "Oh noes" /var/log/mail.err kataloogi koos protsessi ID’ga, kasutaja, kes pani käima selle utiliidi, ja samuti lisab ka ajatempli. Lisaks logitakse see veel /var/log/syslog, /var/log/mail.warn ja muudesse maili logidesse. Hoiatus taset saab ka vähendada, kui ei vajata ,et seda logitakse nii mitmesse maili logisse. [6]

Dec 30 16:30:54 desktop student[2300]: oh noes
 • Muutuva faili vaatamiseks saab kasutada –f võtit, mis paneb lõpu uuendamise tsüklisse, pidevalt ootab faili uuendamist. Seda on hea kasutada monitoorimiseks. [7]
tail -f /var/log/messages

Tsüklist saab välja kui vajutada Ctrl+C

Kui kasutada märgistamisel midagi muud peale kasutajanime, siis -t võti võimaldab määrata märgi nagu "hoiatus" või "script" –või mis iganes märge, mida kasutada, et muuta lihtsamaks logides otsimine.

Kokkuvõte

Logger on hea utiliit süsteemi administraatorile kui ka tavakasutajale, et kirjutada logisid ja saata veateateid logifailidesse. Eelkõige kasutavad loggeri käsku süsteemi administraatorid, kuna seda on hea kasutada süsteemi monitoorimiseks. Referaadi käigus tõi autor välja peamised loggeri kasutamis võimalused.

Veel abi saab loggeri manuaalist

man logger

Allikad

Koostas

Richard Teppart A31 2013