Dumpe2fs

From ICO wiki

Autor

Erik Taklai
A21

Sissejuhatus

Antud lehel kirjeldatakse Linux terminali käsu dumpe2fs erinevad omadusi ning kasutusvõimalusi.
dumpe2fs - dump filesystem information
Antud käsu abil saab uurida infot süsteemis olevate failisüsteemide kohta. Vajadus selle käsu kasutamiseks võib tekkida, kui failisüsteem on viga saanud ning administraatori ülesandeks oleks taastamine või ka lihtsalt failisüsteemi omaduste uurimine.
Põhilisteks kasutajateks on Linux süsteemiadministraatorid ning ka kodukasutajad vajaduse korral.
Eelnevalt peaks kasutajal olemas olemas põhiteadmised Linux terminali kasutamiseks, failisüsteemidest ning süsteemis paiknevatest ketastest.

Kirjeldus

Dumpe2fs näitab kasutajale infot ext2, ext3, ext4 failisüsteemide kohta.
Dumpe2fs näitab superblokkide ja blokkide infot antud süsteemis.
Failisüsteemid jagatakse blokkideks: üldistatult andmeblokkideks ning superblokkideks.
Superblokis hoitakse failisüsteemi metadatat: seal defineeritakse failisüsteemi tüüp, suurus, staatus ja info teiste metadata struktuuride kohta.
Käsu kasutamiseks tuleb lisaks käsule ka määrata partitsioon, millel seda läbi viia.

Kasutusnäiteks võib tuua, et failisüsteem on viga saanud ning administraator tahab superblokina kasutada esimese bloki asemel näiteks blokki n. Kuidas saab teada, milline blokk võiks olla alternatiivne superblokk. Selleks kasutamegi käsku dumpe2fs, mis kuvab kasutajale info kus paiknevad backup superblokid.

Süntaks

dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob superblock ] [ -oB blocksize ] device 

Süntaksi ülesehitus:
dumpe2fs - Käsu nimi
[ -bfhixV ] - Käsu juures kasutatavad filtrid, mille abil saab väljundit vastavalt vajadusele seadistada
[ -ob superblock ] [ -oB blocksize ] - Käsu juures kasutatavad filtrid, millele tuleb ka lisada omalt poolt täpsustus(näiteks bloki suurus)
device - Kasutatav kettaosa, millel antud käsku kasutatakse  

Funktsioonid

-b prindib blokid, mis on failisüsteemis määratud väärtused "bad".

-ob Määratakse eraldi superblokk, kui uuritakse failisüsteemi. Seda võimalust kasutatakse üldjuhul ainult siis, kui uuritakse väga kahjustunud failisüsteeme.

-oB Kasutab teatud ettemääratavaid blokkisuurusi, et uurida failisüsteemi. Seda võimalust kasutatakse üldjuhul ainult siis, kui uuritakse väga vigaseid failisüsteeme.

-f sunnib dumpe2fsi näitama failisüsteemi andmeid, kuigi sellel võib olla küljes omadusi, mida dumpe2fs ei tunne

-h näitab ainult superbloki infot ja ei mingit infot bloki gruppide kohta.

-i näidab failisüsteemi andmeid image faililt, mis on loodud e2image abil.

-x prindib detailse info blokkigruppide kohta.

-V prindib dumpe2fsi versiooninumbri ning väljub programmist. [1][2]

Näited

Käsk koos uuritava partitsiooniga:

dumpe2fs /dev/sda2

Antud funktsiooni väljund on pikk, nii et hea oleks väljund suunata tekstifaili ning hiljem avada fail:

dumpe2fs /dev/sda2 > v2ljund.txt

Lisades käsule -h on väljundis ainult superbloki info. Blokkide info pole näidatud.

dumpe2fs -h /dev/sda2

Väljund:

dumpe2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem volume name:  <none>
Last mounted on:     /
Filesystem UUID:     b64df64f-6f3f-4fed-8bab-1905439948b6
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  user_xattr acl
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       6406144
Block count:       25600256
Reserved block count:   1280012
Free blocks:       23753525
Free inodes:       6220629
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   1017
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
Flex block group size:  16
Filesystem created:    Sun Dec 7 21:00:38 2014
Last mount time:     Wed Dec 10 13:34:07 2014
Last write time:     Wed Dec 10 13:34:07 2014
Mount count:       11
Maximum mount count:   -1
Last checked:       Sun Dec 7 21:00:38 2014
Check interval:      0 (<none>)
Lifetime writes:     11 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:	     256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Journal inode:      8
First orphan inode:    131131
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   684d5448-2e64-4249-b662-352bc17427ce
Journal backup:      inode blocks
Journal features:     journal_incompat_revoke
Journal size:       128M
Journal length:      32768
Journal sequence:     0x00005e5c
Journal start:      27281

Kui kasutada dumpe2fs käsku mitte ext.. failisüsteemi kasutava ketta peal(antud juhul NTFS), siis ei leita sobivat failisüsteemi superblokki:

dumpe2fs -h /dev/sda1

Väljund:

dumpe2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
dumpe2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1
Couldn't find valid filesystem superblock.

Kuvatakse partitsiooni superblokid:

dumpe2fs /dev/sda2 | grep superblock

Väljund:

dumpe2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
 Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-7
 Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32775
 Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98311
 Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-163847
 Backup superblock at 229376, Group descriptors at 229377-229383
 Backup superblock at 294912, Group descriptors at 294913-294919
 Backup superblock at 819200, Group descriptors at 819201-819207
 Backup superblock at 884736, Group descriptors at 884737-884743
 Backup superblock at 1605632, Group descriptors at 1605633-1605639
 Backup superblock at 2654208, Group descriptors at 2654209-2654215
 Backup superblock at 4096000, Group descriptors at 4096001-4096007
 Backup superblock at 7962624, Group descriptors at 7962625-7962631
 Backup superblock at 11239424, Group descriptors at 11239425-11239431
 Backup superblock at 20480000, Group descriptors at 20480001-20480007
 Backup superblock at 23887872, Group descriptors at 23887873-23887879

Kokkuvõte

Antud käsk on heaks võimaluseks administraatoril saamaks infot failisüsteemide kohta. Antud käsku võiks kasutada näiteks failisüsteemi probleemide korral. See käsk küll ei lahenda otseselt probleemi, kuid annab siiski infot, mis võiks lahenduseni viia. Lisaks võib see anda ka infot näiteks õpilasele, mis asi failisüsteem on ja kuidas see on üles ehitatud.

Kasutatud kirjandus

[1]http://linux.die.net/man/8/dumpe2fs
[2]http://www.commandlinefu.com/commands/using/dumpe2fs