Linux saaleala ehk swap

From ICO wiki

Mis on swap

Linux on võimeline kasutama kõvaketast RAM-i laiendusena, seda nimetatakse saalealaks. Saaleala võib olla nii partitsiooni kui faili kujul. Swap partitsiooni on võimalik tekitada Linuxi instaleerimise käigus. Faili aga võib tekitada igal ajal.

Eesmärk on mälus olevad andmed mida hetkel ei vajata kirjutada saalealale. Seda kasutatakse juhul kui mõnel aktiivsel programmil jääb mälu väheks. Kui saalealale kirjutatud andmeid on uuesti vaja, siis loetakse nad swapist uuesti mällu. See on oluliselt kiirem, kui andmete lugemine failisüsteemist. Kuid ta ei ole siiski võrreldav RAM-i kiirusega

Miks on vaja swapi

Osad programmid vajavad rohkelt mälu (videotöötlus, mängud, suurte failide töötlemine jne.) Neid programme käivitades või andmeid läbi töödeldes loetakse mällu suur hulk informatsiooni mida hiljem enam võibolla ei kasutata. Süsteem võib selle mälu swappida ja vabastada mälu reaalselt mälu vajavatele protsessidele. Sellel juhul aitab swap hakkama saada täiendava koormusega.

Ettenägematute asjaolude puhul, kus mõni programm läheb lolliks ja hakkab mälu tarbima rohkem kui vaja.

Optimiseerida mälu kasutust, linux kernel automaatselt vabastab mälu mida ei kasutata ja liigutab selle swappi.


Palju ruumi swapiks on vaja

Minimaalselt võrdselt RAM-i hulgaga (kantavatel arvutitel, kuna saaleala kasutatakse talveunne minekul RAM salvestamiseks). Kaasaja serverites soovitatakse lisada saaleala suurusega 1-8GB.

Ainuke miinus swapi suuruse juures on see, kui palju võtab ta sinu kõvakettal ruumi. Seda swapile antud ruumi ei saa sa kasutada muuks.

Kuidas tekitada swap partitsioonile

Ütleme et, me tahame tekitada swapi partitsioonile hdb2

selleks

mkswap /dev/hdb2


Võtta swap kohe kasutusele

swapon /dev/hdb2


Et bootimisel võetaks swap hdb2 kasutusele selleks muuta faili /etc/fstab ja lisada sinna read

/dev/hdb2 swap swap defaults 0 0


Kuidas tekitada swap fail

Faili kasutada swap seadmena. Selleks tuleb teha 4 sammu

Tekitada sellise suurusega fail nagu vajad Teha sellest failist swap seade Lisada see swap fail süsteemi Teha muudatus permanentseks


Näiteks teeme 512 Mb swapi

Teeme /mnt/512Mb.swap swap faili ja paneme õigused nii, et kasutaja ei saa seda lugeda otse.

Käsud lähevad siis root kasutaja alt

dd if=/dev/zero of=/mnt/512Mb.swap bs=1M count=512


chmod 600 /mnt/512Mb.swap


Kus count=512 tähendab seda, et meie fail sisaldab 512 blokki ja bloki suurus on bs=1Mb on 1 Megabait

Chmod 600 on vajalik selleks, et keelata kasutajatel lugemast sensitiivset infot swap failist

Tekitame swap seadme


Lisame swap faili jooksvasse süsteemi

swapon /mnt/512Mb.swap

Tekitatud swap on nüüd saadaval ja seda on võimalik näha


Teeme muudatuse jäävaks


Selleks tuleb muuta /etc/fstab-i

Ja lisada sinna rida

/mnt/512Mb.swap none swap sw 0 0


Salvestada, peale järgmist restarti hakatakse swapi kasutama automaatselt

Kui me ei vaja enam swap seadet mille tekitasime siis tuleks käituda vastupidiselt

gedit /etc/fstab


Eemaldada rida

mnt/512Mb.swap none swap sw 0 0


Eemalda swap fail jooksvast süsteemist

swapoff /mnt/512Mb.swap && rm /mnt/512Mb.swap


Mis on swappimine ja kuidas seda muuta. Swappimine on parameeter kuidas kernel käitub mäluga. Ja kuidas liigutab andmeid RAM-ist swappi

Väärtused saavad olla 0-100

Swappimine 0 tähendab et, hoiduda swappimisest nii kaua kui võimalik Swappimine 100 et, kernel agresiivselt swapiks

Et vaadata hetkeväärtust

cat /proc/sys/vm/swappinessMuutmiseks

sysctl vm.swappiness=10Püsivaks muutmiseks

gedit /etc/sysctl.conf


lisada rida

vm.swappiness=10


Salvestada ja rebootida

Swapi kasutust saab kontrollida käsuga free

Kui swappi ei kasutata proovi panna tööle palju programme ja käivita käsk uuesti.

Kas mul on üldse swap partitsioon saab kontrollida käsuga fdisk –l

Isegi kui sul on palju RAM-i ja väike swappimise väärtus. On võimalik et, süsteem tegeleb ikka swappimisega ja see võib mõjutada sinu süsteemi jõudlust.

Selleks vältimiseks võib kasutada scripti mis tõstab automaatselt swapist tagasi RAM-i

Teha muudatused failis

gedit /usr/sbin/swap2ram.sh


err="not enough RAM to write swap back, nothing done"

mem=`free|grep Mem:|awk '{print $4}'`

swap=`free|grep Swap:|awk '{print $3}'`

test $mem -lt $swap && echo -e $err && exit 1

swapoff -a && swapon -a &&

exit 0


salvestada ja teha script käivitatavaks

chmod +x /usr/sbin/swap2ram.sh


käivitada

usr/sbin/swap2ram.shhttp://www.linuxjournal.com/article/10678

https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq?highlight=%28%28SwapFaq%29%29

Märt Lindre AK21

Täiendab: Taavi Zeiger A21