Jobs

From ICO wiki

Autor

Sirka Tali A21


Sissejuhatus

Järgnev artikkel on ülevaade Linuxis ja Unixis kasutatavast käsklusest jobs. Käsklusega on võimalik näha ülevaadet taustal (background) olevatest programmidest. Ülevaates on näha programmi nimetus, number ja staatus, kas programm on peatatud (stopped), töötav (running) või lõpetatud (done). Samuti on näha, milline töö on viimasena taustale pandud ja milline eelviimasena. Programmi saab taustal käivitada, kui lisada nimetuse lõppu & märk. Juba töötava programmi taustale suunamiseks tuleb vajutada ctrl+z.


Süntaks [1]

jobs [-lnprs] [JOBSPEC ...]


Parameetrid [2]

-l Lisaks muule infole kuvatakse ka protsessi ID
-n Kuvab ainult need protsessid, mille staatus on pärast viimast kuvamist muutunud
-p Kuvab ainult protsesside ID-d
-r Kuvab ainult töötavad protsessid
-s Kuvab ainult peatatud protsessid
JOBSPEC Töö number


Näited

Viitamata näited teostatud autori poolt.

Jobs

Näide 1 [3]

[1]  Running         bash download-file.sh &
[2]- Running         evolution &
[3]+ Done          nautilus .

Näide 2

[1]  Stopped        top
[2]- Stopped        top
[3]+ Stopped        nano

+ märgib viimasena lisatud programmi ja – eelviimasena lisatud programmi

Jobs –l [4]

[1]  9379 Running         xeyes &
[2]  9380 Running         gedit /tmp/hello.c &
[3]- 9420 Running         xload &
[4]+ 9421 Running         sleep 100000 &

Jobs –n

[4]   Killed              firefox

Jobs –p

2969
2970
3110

Jobs –r

[2]-  Running          firefox &

Jobs –s

[1]  Stopped        top
[2]- Stopped        top
[3]+ Stopped        nano

Kokkuvõte

Käsklust jobs saavad kasutada nii juurkasutaja kui ka kõik teised kasutajad, et näha infot taustal olevate programmide kohta. Käsklust saab edukalt kasutada ilma lisaparameetriteta kui ka vajadusel lisada sobivad võtmed, et väljastataks vaid valitud protsessid. Ingliskeelset infot ja ka parameetrite tähistusi koos kirjeldustega on võimalik näha sisestades terminali käsklus „help jobs“.

Viited

http://www.computerhope.com/unix/ujobs.htm
http://www.thegeekstuff.com/2010/05/unix-background-job/
http://www.cyberciti.biz/howto/unix-linux-job-control-command-examples-for-bash-ksh-shell/