2016. aasta materjalid

From EIK wiki

2016.a. OSadmin materjalid

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
 • Hallata Linux käsurea abil servereid
 • Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud).

Võimalusel palun võtta (süle)arvutid loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt VirtualBox) ja enne katsetamist teha ära snapshot. Võib ka importida õppejõu poolt valmistatud virtuaalmasinad.


Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpimapp

Eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised
  • tagasiside

Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.

Soovitus:

 • pilvekettal luua aine kataloog
 • loodud kataloogi sisse alamkataloog ja see jagada õppejõule kirjutamisõigusega välja, et oleks võimalik tagasisidet anda
 • alamkataloogi nimi võiks olla: <ainekood>_<täispikk-nimi-nagu-see-on-ÕIS'is>_õpimapp
 • kui soov saata fail siis paigutada see õpimappi veebipõhiselt redigeeritavale kujule ning saata vaid link failile - siis on võimalus faili ka PÄRAST saatmist muuta ega ole vaja uuesti saata
 • veendu, et lingi saajal on vajalik ligipääsuõigus viidatud failile, kataloogile

Pilveketta soovituslik funktsionaalsus:

 • veebipõhine faili muutmine ja kommenteerimine samaaegselt mitme kasutaja poolt
 • eelistatult tasuta või vabavara

Pilveketta soovituslik valik:

Kiirsuhtlus

Küsi asju, mis segaseks jäid: vestlusgrupp Telegrammis (programmist täpsemalt).

Lingid

Tähtajad päevaõpe

 • 01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule
 • 07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)
 • 07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)
 • 14.12.2016 - Laborid kaitstud
 • 14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 • 03.01.2017 - kell 10.00 eksam ruumis 319
 • 26.01.2017 - kell 10.00 järeleksam ruumis 410 - vajalik eelnev registreerumine!

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tähtajad kaugõpe

 • 18.11.2016 - Referaadi teema esitamine/kinnitamine
 • 06.01.2017 - Referaat on esitatud
 • 06.01.2017 - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud
 • 27.01.2017 - Laborid kaitstud
 • 27.01.2017 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 • 29.01.2017 - Eksam

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tunnid päevaõpe

Päevaõppe salvestused 2016.

 • 29. august 2016
 • 05. september 2016
  • Loeng 2: Operatsioonisüsteemi alglaadimine ODF | PDF
 • 12. september 2016
  • Loeng 3: Võrgu seadistamine ODF | PDF
 • 19. september 2016
 • 26. september 2016
 • 03. oktoober 2016
  • Loeng 6: Tarkvara haldamine ODF | PDF
 • 10. oktoober 2016
  • Loeng 7: Kasutajate haldus ODF | PDF
 • 17. oktoober 2016
  • Loeng 8: Failiõigused ODF | PDF
 • 24. oktoober 2016
  • Loeng 9: Keskkond, protsessid ODF | PDF
 • 31. oktoober 2016
  • Loeng 10: Failisüsteemi hierarhia ODF | PDF
 • 07. november 2016
  • Loeng 11: Ketase kasutamine 1 ODF | PDF
 • 14. november 2016
  • Loeng 12: Ketase kasutamine 2 ODF | PDF
 • 21. november 2016
  • Loeng 13: Dokumenteerimine ODF | PDF
 • 28. november 2016
  • Loeng 14: Süsteemi jälgimine ODF | PDF
 • 05. detsember 2016
  • Loeng 15: Käideldavus ODF | PDF
 • 12. detsember 2016
  • Loeng 16: Teenused, IT-taristu ODF | PDF

Tunnid kaugõpe tunnid

Kaugõppe salvestused 2016.

Septembri sessioon

 • R 23.09.2016 loeng:
  • Sissejuhatus ODF | PDF
  • Operatsioonisüsteemi alglaadimine ODF | PDF
 • P 25.09.2016 loeng+praktikum
  • Operatsioonisüsteem ODF | PDF

Oktoobri sessioon

 • R 28.10.2016 loeng
 • Praktikumid:
  • R 07.10.2016
  • R 07.10.2016
  • R 28.10.2016

Novembri esimene sessioon

 • R 18.11.2016 loeng + praktikum


Detsembri sessioon

 • R 09.12.2016 loeng
 • R 09.12.2016 praktikum

Jaanuari sessioon

 • R 06.01.2017 loeng + praktikum
  • R 27.01.2017 loeng + praktikum


 • Eksam:
  • P 29.01.2017

Laborid

Keskkonna loomine

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox'i abil (kohalikus masinas):
  • RAM 512MB
  • HDD dynamically allocated, VDI, 8 GB
  • 2 Võrgukaarti
   • Adapter 1 - NAT (eth0 - Ubuntus)
   • Adapter 2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus), lisada eelnevalt: File->Preferences->Network->Host-only networks ja vajutada pluss-märki paremal - tekib vboxnet0
   • võrguliideste tähised võivad ajas muutuda, vaatamiseks:
    • ip a
    • ip link
  • peale paigaldamist tasub teha snapshot puhtast paigaldusest enne kui midagi muutma hakatakse
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces.d/<failinimi> (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200). <Failinimi> asemele soovitav selguse mõttes kirjutada seadistatava võrguliidese nimi. Linuxi üldine poliitika on, et <nimi>.d kataloogi pannakse sysadminni enda poolt lisatud seaded ja /etc/network/interfaces on süsteemi enda seadistus. Kui on GUI siis haldab võrke graafiline Network Manager ja see vaatab faili /etc/network/interfaces ja kui seal on vaid loopback siis graafiline Network Manager haldab ise aga kui on midagi rohkem siis ei halda. Siis GUI puhul lisatakse faili /etc/network/interfaces rida source /etc/network/interfaces.d/* kui sinna kataloogi (/etc/network/interfaces.d/*) seadistuste failid lisatakse. Teine variant on võrguseaded otse /etc/network/interfaces lisada.

Staatilised võrguseaded:

auto <võrguliides>
iface <võrguliides> inet static
 address 192.168.56.200/24
 • Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:
  • uuendada pakettide nimekiri
  • otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud blacklist paketid)

Paigaldada ka Ubuntu Desktop - siin ei ole vaja teisele host-only võrguliidesele staatilisi seadeid määrata.

Abiinfo

ISO ja OVA failid

Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-, OVA-faili tervikluses:

Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda e-lab | i-tee. . Soovitav on kasutada i-tee'd. Sisse saab logida EIK'i kasutajaga.

Laborite lühispikker mõistekaardi vormingus. Mõistekaarditarkvara: Freeplane (edasiarendus FreeMind'ist).

Abiks laborite vormistamisel:

Labor 1
kokku võimalik saada 12,5p, täpsem punktide jagunemine on kirjeldatud laboris i-tee keskkonnas

 • Töö kasutajatega
 • Töö failidega
 • Protsessid ja keskkonnamuutujad
 • Tarkvara haldamine

Labor1 näiteküsimused

Labor 2
kokku võimalik saada 12,5p, täpsem punktide jagunemine on kirjeldatud laboris i-tee keskkonnas

 • Ketaste kasutamine
 • Saaleala

Labor2 näiteküsimused