Gsettings

From EIK wiki

Sissejuhatus

Gsettings classi abil saame muuta aplikatsioonide seadeid. Seadete lugemine Gsettinguga on väga kiire, nagu ka kirjutamine. Kui teha Gsettingu instants, tuleb kõigepealt täpsustada schema mis kirjeldab seadete võtmeid, nende tüüpe, vaikimisiväärtusi ja muud infot. Tavaliselt schema, mis on loetelu saadaval olevatest seadetest aplikatsioonile, omab fikseeritud teed(asukohta) mis ütleb kus globaalsel tasemel seadeid hoitakse. Schemad saavad olla ka ümber paigutatud, ehk mitte kindla asukohaga. Võtme nimed on piiratud väikeste tähtedena, numbrite ja '-'-ga. Nimed peavad algama väikese tähega, ei või sisaldada numbreid ja ei tohi lõppeda '-'ga

Näited com.ubuntu.update-notifier ja org.gnome.desktop.background schemadega ubuntu 11.04 peal

et näha kogu installitud schemade nimekirja: gsettings list-schemas

org.gnome.desktop.session
org.gnome.totem.plugins.pythonconsole
org.compiz.integrated
com.ubuntu.update-notifier
org.gnome.gnome-system-monitor.proctree
org.gnome.nautilus
org.freedesktop.Geoclue

et näha võtmeid, mida need schemad sisaldavad: gsettings list-keys com.ubuntu.update-notifier

auto-launch
end-system-uids
hide-reboot-notification
no-show-notifications
regular-auto-launch-interval
release-check-time
show-apport-crashes

et näha võtme väärtust:

gsettings get com.ubuntu.update-notifier auto-launch 'true'

et muuta võtme väärtust:

gsettings set com.ubuntu.update-notifier auto-launch 'false'

et taastada võtme väärtus tagasi vaikimisi väärtuseks:

gsettings reset com.ubuntu.update-notifier auto-launch

vaatame org.gnome.desktop.background schema võtmeid: gsettings list-keys org.gnome.desktop.background

color-shading-type
draw-background
picture-opacity
picture-options
picture-uri
primary-color
secondary-color
show-desktop-icons

küsime praeguse tagataustapildi URI võtme väärtust:

gsettings get org.gnome.desktop.background picture-uri
'file:///usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png'

muudame asukohta kust võetakse taustapilt:

gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri 'file:///home/kasutaja/Pictures/pilt.jpg' 

kui veateadet ei tule, oli järelikult seadete muutmine edukas.

Kokkuvõte

Gsettings on suhteliselt lihtne, kuid alati mitte kõige otstarbekam lahendus seadeid muuta, näiteks taustapilt laetakse uuesti alles järgmise startupiga.

Kasutatud kirjandus

https://developer.gnome.org/gio/2.33/GSettings.html http://www.burtonini.com/blog/computers/gsettings-override-2011-07-04-15-45 http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/gnome/gsettings-desktop-schemas.html

Autor

Tammo Oolup A32