Meeskond "Lupardid"

From ICO wiki
(Redirected from Lupardid)


Meeskond

Analüüs

Projekti kirjeldus

Tegemist on kliendihaldus tarkvaraga mille eesmärk on lihtsustada praeguste ja tulevaste klientidega suhtlemist. Tarkvara eesmärgiks on hoida mugavalt ligipääsetava ja muudetava kõik kliendi andmed ja kontaktid. Kliendile saab teha hinnapakkumisi, organiseerida kokkusaamisi, logida kaebusi ning näha automaatselt kliendi väärtust aruannete näol. Lisaks saab hoida ülevaadet ettevõtte enda töötajatest ning nende suhetest klientidega. Rakenduse eeliseks on tema suurus, see sobib hästi väike ettevõtetele ning ei ole liiga keeruline ja seotud saja teise rakendusega.

Rakenduse kirjeldus

Rakendus on ehitatud .NET 4.5 baasil ning kasutajaliidese ja ärimudeli rakendamiseks kasutame Windows Presentation Foundation-it ja kasutajaliideste disanimiseks XAML-i. Andmebaasi vahekihina kasutame Entity Framework versioon 6.0-i.

Funktsionaalsus

Klient

On võimalik lisada klient nii juriidilise- kui ka füüsilise isikuna. Kliendile saab lisada mis tahes kontaktandmeid. Võimalus siduda klient töötajatega. Kliendi kohta saab hoida vabas vormis infot huvide ja eelistuste kohta.

Hinnapakkumised

Võimalus luua mitme realisi hinnapakkumisi ning saata need kliendile PDF kujul. Hinnapakkumisel saab valida mitme mustandi vahel ning sisestada igale reale toode või teenus koos hinna ja soodustusega.

Kaebused, lahendused ja kohtumised

Kõik kliendi kaebused, probleemid ja ettepanekud tuleks kirja panna. Võimalus märkida probleemid lahendatuks või ka hiljem uuesti avada. Kaebustel ja lahendustel on juurde lisatavad liigid, võimalus märkida asukoht ja siduda teiste kaebustega.

Töötajad

Töötajate lisamine on rakenduse töös hädavajalik. Töötajale tehakse süsteemi kasutaja millega ta saab näiteks kliente hallata või nende probleeme lahendada ja üles märkida. Töötajale on võimalik määrata kindlad kliendid keda ta näeb ja saab rakenduses kasutada.

Aruanded

Graafikute ja tabelite näol aruanded kliendile pühendatud ajast, kiirusest ning kliendi rahulolust. Võimalus salvestada PDF kujul.

Võimalikud probleemkohad

Kindlad probleemid on ajanappus ja motivatsioonipuudus ning väike meeskond.


Must have

 • Klientide haldus
 • Hinnapakkumised ilma mustanditeta
 • Kaebuste lisamine ja lahendatuks märkimine
 • Töötajad ja kasutajad

Nice to have

 • Hinnapakkumised koos mustanditega
 • Kaebuste ja lahenduste liigid ja sidumine
 • Import/eksport andmetest
 • Kasutajate õigused ja klientidega sidumine
 • Aruanded

Prototüüp/lõpptoode

http://enos.itcollege.ee/~ttriisa/Triisa_CRM_prototyyp.zip

Teadaolevad vead:

 • Kasutajatega toimetades ei uuene tabel automaatselt
 • Parooli muutmisel välja tühjaks jättes pannakse parooliks tühi parool

Retsensioonid teistele meeskondadele

Meeskond ITK Life

Meeskond SI

Liikmed

 • Madis Männik
 • Timo Triisa