MMC

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

MMC on Microsoft Management Console. See võimaldab administeerida paindliku kasutajaliidesega süsteemi. Sellega saab konsolideerida einevaid snap-inne (mooduleid) konsoolile.

MMC kasutus

MMC saab avada trükkides mmc Start menüüs olevasse lahtrisse.

Mmc avamine.png

MMC avaken näeb välja selline

Mmc avaaken.png

Konsooli loomine

Sealt valides File-->New saab luua uue konsooli.

Snap-ini lisamiseks tuleb valida File-->Add/Remove Snap_in

Snapini lisamine.png

Näitena on valitud Group Policy Management. Valimiseks tuleb moodul valida ja vajutada nupule Add. Mmc gpom.png

Valides nupule Edit Extensions, saab valida, milliseid snap-ini laiendusi lubada. (Kui neid konkreetsel snap-in'il on)


Mmc extensioni sätted.png

Pärast snap-innide lisamist ja OK nuppule vajutamist on ekraanipilt selline.

Mmc gp rm.jpg

Konsooli suvandite muutmiseks valida File-->Options. Sealt avaneb vastav aken.

Mmc options.png

Konsooli juurdepääsu režiimid

Režiimid on näha minnes File-->Optionsi:

Konsooli liigipaas.png

user mode - limited access - single window režiimis avab konsooli ühe akna reziimis ja ennetab kasutajate juurdepääsu puu aladele, mis ei ole nähtavad snap-in konsooliaknas. See tähenda, et teisi konsooli akendel olevatele snap-inne peale põhiakna omade kasutada ei saa.

user mode - limited access - multiple window režiimis avab konsooli nii, et kasutajad ei saa juurdepääsu neile puude aladele, mis ei ole nähtavad snap-ini aknas. Alamakendele ligipääs on lubatud.

user mode - full access režiim ennetab kasutajate poolset snapp-inide lisamist ja kustutamist. Kasutajatel on vaba ligipääs.

author mode režiim annab kasutajatele kõik õigused.


Taskpadi loomine

MMCs saab luua ülesannete paneeli ehk taskpadi. Selleks tuleb minna Action-->New Taskpad View. Kävitub vastav viisard.


Taskpad viisard 1.png

Siin saab valida millist kujundusstiili kasutada.

Taskpadi stiilid.png

Siin saab valida, kas loodava taskpadi välimus mõjutab kõiki sama tüüpi puu osasi või ainult jooksva puu osasi. Valides Make this the default taskpad for these items muudab loodava ülesanete paneeli sama tüüpi puudele vaikimisi paneeliks.

Taskpad reuse.png

Järgnevas aknas tuleb paneelile panna nimi ja kirjeldus.

Taskpad kirjeldus.png

Paneeli loomine siin lõpeb. Kui jätta linnuke Add new tasks after the wizard closes märgistatuks, siis käivitub ülesande loomise viisard.

Taskpad lopp.png

Ülesannete loomine

Taskpad loomine.png

Siin saab valida, millist käsku kasutada ülesande tegemiseks. Valides Menu command saab võtta käsu menüüdest. Valides Shell command saab võtta käsu skriptist. Valides Navigation saab võtta käsu MMC lemmikute nimekirjast.

Näites on valitud Menu command.

Task viisard.png

Siin tuleb anda vastav käsu menüüst.

Taskpad menuu.png

Siin saab panna ülesande nime ja kirjelduse, mis paneelile ilmub. Kirjeldus.png

Siin tuleb valida ülesandele meelepärane ikoon.

Ikooni valimine.png

Siin on viisardi lõpp. Valides When I click Finish, run this wizrd again kävitub viisard uuesti. Viisardi lopp.jpg

Siin on näitena loodud View-->List käsust tehtud ülesanne. Loodud.png

Akende loomine

MMCs saab luua konsooliaknaid. Enne seda tuleb konsooli panna snap-inid, mida aknasse panna tahetakse. Näidisena on konsooli aknal Reliability Monitori snap-in. Aknad1.jpg

Uue konsooliakna loomiseks tuleb valida Action-->New Windows from Here. Akende avamine.jpg

Näidisena tekib konsooliaken.

Aknad2.jpg

Lingid

MMC Wikipeedias


Juhan Kõks A22