Mailserver

From ICO wiki

MSA ehk Mail Submission Agent on programm mis saadab e-maili kasutaja arvutist. Kubunts näiteks Kmail või Ubuntus Evolution. Kasutab SMTP protokolli

MTA ehk Mail Transfer Agent on program mis võtab vastu ja saadab välja e-maili sinu serverist. Vaikimisi MTA Ubuntus on Postfix, kuid kasutatakse ka Exim4. MTA kasutab tavaliselt SMTP protokolli.

MDA ehk Mail Delivery Agent on program mille kaudu pääseb ligi meiliboksile. Ubuntu serveripoolel on see nt procmail. Kasutab IMAP või POP3 protokolli.

MRA ehk Mail Retrival Agent on program mis tõmbab maile serverist. Nt Kmail või Evolution, kasutab IMAP või POP3 protokolli.

SMTP: Turvamata TCP port 25 Turvatud ??

POP3: TCP port 110