Meeskond:DustBusters

From ICO wiki

Meeskond

Meeskonna liikmed:

  • Indrek Maask (projektijuht)

Idee

Meie klient on erinevaid puhastusteenuseid pakkuv ettevõte, kes soovib lihtsustada tellimuste ja töötajate haldamist. Praegu käib kogu haldus läbi lihtsa Exceli/VBA lahenduse, mis alguses tundus piisav, kuid on ettevõtte kasvades saamas ilmselgeks pudelikaelaks, kuna andmete sisestamine toimub käsitsi ja on väga aeganõudev ning ühele haldajale ülejõu käiv. Samuti ei toeta praegune lahendus hästi uute äriprotsesside kasutuselevõttu. On selge, et praegune haldussüsteem hakkab õige pea ettevõtte kasvule jalgu jääma, mistõttu on vaja uut ja skaleeruvamat lahendust.

Väike äriprotsesside ja nõuete kirjeldus, mida meie loodav lahendus peab toetama:
Ettevõtte pakub erinevat liiki teenuseid. Teenuste osutamiseks on vaja ressursse, milleks on töötajad ja töövahendid. Osade teenuste jaoks moodustatakse töötajatest meeskonnad. Teenuse tellimisel on oluline veenduda, et valitud kuupäeval oleks vajalikud ressursid saadaval.
Süsteemis on kolm rolli: klient, haldaja ja töötaja. Klient saab esitada tellimusi. Haldaja saab tellimusi kinnitada ja nende jaoks vajalikud ressursid eraldada. Samuti saab ta hallata nimekirju töötajatest ja töövahenditest ning komplekteerida meeskondi.
Töötaja peab saama näha oma töögraafikut (tellimusi, kuhu ta on saadetud).

Tehnoloogia

Lahendus realiseeritakse veebirakendusena ASP.NET MVC raamistikul.