Meeskond:Gateway

From EIK wiki

Gateway

Meeskond

  • Ilja Andrejev
  • Silvia Bärlin
  • Kaisa Järvpõld

Idee

Tegemist on rakendusega, mis võimaldab hariduse infomessi külastajatel leida kohalolevatest ülikoolidest kiirelt selle, kus õpetatakse just neile huvipakkuvat eriala. Programm võiks näidata ka otseteed sissepääsu juurest vastavate messibokside juurde. Kasutaja jaoks näeks see välja otsinguna, mis läheb aina täpsemaks kuni leiab sobiva eriala ja sobiva ülikooli. Kõigepealt peaks kasutaja andma valdkonna ning seejärel antakse talle ette juba täpsemad valikud. Programmis on olemas messikeskuse kaart ning kui sihtkohad on leitud, siis muudavad need boksid kaardil värvi. Andmebaasis võiks olla ka ürituse kava, kus oleks kirjas, kes esineb laval. Desktopi versioonil oleks olemas kaardi printimise ja salvestamise võimalus. Mobiilis oleks ainult salvestus. Samuti on võimalus oma eelnevalt koostatud marsruut salvestada.

Analüüs

Tegemist on rakendusega, mis võimaldab hariduse infomessi külastajatel leida kohal olevatest ülikoolidest kiirelt selle, kus õpetatakse just neile huvipakkuvat eriala. Programm võiks näidata ka otseteed sissepääsu juurest vastavate messibokside juurde. Külastaja (ehk siis rakenduse tavakasutaja) jaoks näeks see välja otsinguna, mis läheb aina täpsemaks kuni leiab sobiva eriala ja sobiva ülikooli. Kõigepealt peaks tavakasutaja valima ette antud valikutest sobiva valdkonna ning seejärel antakse talle ette juba järjest täpsemad valikud. Rakenduses on olemas messikeskuse kaart ning kui sihtkohad on leitud, siis muudavad need messiboksid sellel kaardil värvi. Oleks tore, kui kaardil näidatakse ka teekond alates sissepääsust kuni otsitud messiboksideni ning samuti võiks leida lühima ja kiireima marsruudi juhul, kui leitud on mitu messiboksi ning need tuleks järjest läbi käia. Andmebaasis võiks olla ka ürituse kava, kus oleks kirjas, kes ja millal esineb laval. Desktopi versioonil oleks olemas kaardi printimise ja salvestamise võimalus (Tegelikkuses meil ilmselt ainult desktopi versioon ongi). Samuti on võimalus oma eelnevalt koostatud marsruut salvestada. Rakendusel on kaks sihtgruppi ning nendeks on 1. ülikoolid, kes tulevad messile; 2. külastajad, kes tulevad messile. Andmebaasi rakenduse eesmärk oleks luua sobiv vahelüli nende kahe sihtgrupi vahele ning seeläbi muuta kummalegi osapoolele enda sihtmärgi leidmine lihtsamaks. (Ülikoolid otsivad uusi üliõpilasi ning messikülastajad otsivad sobivat ülikooli).

1. Andmebaasi kirjeldus:

a. Kasutab registreerimisel saadud infot (Ülikoolide esindajad peavad registreeruma, et osaleda. Registreerimisel on neile ette antud messikeskuse kaart, kus on näidatud boksid ja igale boksile vastab üks number. Seega saavad nad valida endale sobiva suuruse ja asukohaga messiboksi. Registreerumisel küsitakse veel nimi, kontaktisiku andmed, kontaktid kuhu saata arve, teaduskonnad, mis on esindatud messil, keelejaotus, ehk siis mis keeles on võimalik erialasid õppida, mis kraadi saab, mis tüüpi haridusasutusega on tegu) Turvakaalutlustel tuleks registreerumine tehagi desktop versiooni peal. Kasutajaliideseks on Windows Presentation Foundation. (MUST HAVE)

b. (API-ga tõmbamine (registreerumisega pole APIt ilmselt vaja)) Selleks peaksime ära tõmbama kõikide koolide erialade andmebaasid) (NICE TO HAVE)

c. Käsitsi andmete sisestamine (see võiks olla üks võimalus, kui esialgsed registreerumised peaksid mingil põhjusel toimuma paberkandjal ja andmed oleks vaja lihtsalt ümber kirjutada andmebaasi).

2. Sisselogimine

Ülikoolide esindajad peaksid saama sisse logida ning sisestada andmeid erialade kohta (ülikooli nimi, teaduskond, eriala, lühitutvustus) kasutajatel pole sisselogimist, see on ainult adminnidel, või siis nad saavad endale ajutised kasutajatunnused ja paroolid

3. Asukoha leidmine

a. Messikaardilt õige boksi ülesleidmine (MUST HAVE) registreerumisel näidatakse ülikoolidele messikeskuse kaarti ning seal on peal messibokside asukohad ja nende numbrid. Registreerimisankeedis valib registreeruja lihtsalt õige numbri, mis on vastavuses näidatud kaardil oleva numbriga

b. Leitud messiboksi asukoht hakkab kaardil helendama või muudab värvi (MUST HAVE)

c. Leitud messiboksi juurde teenäitamine alates sissepääsust (NICE TO HAVE)

4. Meeldetuletuse e-kirja saatmine

...enne messi saadetakse meeldetuletus e-kiri ülikoolide esindajatele, kus on olemas täpsed messi toimumise kuupäevad ja kellaajad (MUST HAVE)

5. Kujundus

..oleks plaanis kasutada Adobe Photoshop tarkvara. Disain võiks olla küllaltki lihtsa kujundusega ning peaks kasutama selle hariduse-infomessi logo. (MUST HAVE)

6. Lisainfo

Andmebaasis võiks olla lisaks ka lühidalt info muude ülikoolide kohta, kes pole messil esindatud (nimi ja koduleht) (NICE TO HAVE)

7. Otsing

Külastajad saavad teha lehel otsingu, et leida messiboks, kus asub neid huvitav ülikool, ning nad saavad selle välja printida. Peale otsingut genereeritud messikeskuse plaan peaks olema võimalik konverteerida pildiks, mida saab siis vajadusel kas välja printida või enda nuti-seadmele saata (võimalik oleks kirjeldada ka lihtsalt screenshoti tegemist kasutajale või siis kasutaja saaks jgp või png tüüpi faili alla laadida ning seejärel printida) (MUST HAVE)

8. Keeled

Programm peab olema kahes keeles vähemalt (eesti ja vene) (MUST HAVE) lisaks võiks olla inglise keeles. Selleks võiks luua algsed muutuja ning tõlke failid, kus igale algsele muutujale hakkab vastama tõlk. (NICE TO HAVE)

9. Universaalsus

Andmebaasipõhi võiks olla universaalne, et seda saaks kasutada ka teistsugustel messidel, kus oleks erinev messikeskuse kaart ja erinev teema (näiteks mõnes teises linnas asuv messikeskus, kus toimub mess juuksuritele) (NICE TO HAVE)

10. Pangalingid

Külastajatel pole üldiselt registreeruda vaja, kuid kui teha koos registreerumisega, siis võiksid lehel olemas olla juba ka pangalingid, mille kaudu oleks hea lihtne messile piletit osta (sealjuures võib probleem tekkida pankadega läbirääkimistel) (NICE TO HAVE)

11. Ajakava

Külastajatel on võimalik jälgida messi ajakava ja programmi, et mis toimub millal ning kus kohas ja kes esineb laval.(MUST HAVE)

12. Logi pidamine:

Andmebaasis on tabel, kuhu salvestatakse tehtud muudatused koos täpse kuupäeva ja kellaajaga ning kasutajanimega.

Projekti kood

Projekti koodi saab alla laadida siit

Kasutajajuhend ja lahenduse kirjeldus

Tegemist on messirakendusega. Alguses avaneb kasutajale avaleht, kus on võimalik valida huvipakkuv valdkond ning seejärel ilmub list õppeasutustest, kus vastava valdkonna erialasid on võimalik õppida. Õppeasutuse nimele klikkides ilmub messikeskuse kaart, kus on värviliselt näidatud selle asutuse messiboksi asukoht messiruumis. Juhul, kui kasutaja ei tea veel, mis talle huvi pakub, siis on võimalik sooritada test, mis määrab ära tema isiksusetüübi ning erialad, mis võiksid talle sobida. Rakenduse lehel on võimalik vaadata ka menüüvaliku Kontakt alt messi kohta käivat üldist infot ja kontaktandmeid. Lisaks on võimalik lehel anda messi kohta tagasisidet, täites vormi ning lisades oma kontaktandmed.

Tegemist on WPF rakendusega ning andmebaasi poole pealt otsustasime kasutada Code First lähenemist, mille eeliseks võib pidada andmete säilimist koodis juhul kui andmebaasiga peaks midagi juhtuma. Kood on jagatud kihtidesse: Models - andmemudelite kirjeldus DBcontext - valitakse välja mudelid, millest genereeritakse andmebaas BLL - päringud andmebaasi ja andmebaasi salvestamised ViewModels - seob andmed vaate ja äriloogikaga Gateway - graafiline kujundus ja vaade (XAML)

Seoses õpiprotsessiga projekti kirjutamise käigus muutusid nii mõnedki funktsionaalsused: osa võeti maha keerukuse tõttu ning need asendati teistega. Näiteks on ära jäänud meeldetuletuse e-maili saatmine messil osalejatele. Seda põhjusega, et teadmised SMTP serverite kohta jäid vajaka. Lisaks jäi ära ka koolide registreerumine, kuna üldjoontes tuleb antud andmebaaside tabel siiski täita käsitsi just nimelt selle tõttu, et antud organisatsioonil oli juba varem ülikoole teavitatud, et oma osalemisest ning boksi suurustest tuleb anda teada e-maili teel. Siiski hoiustame kõiki võimalikke andmeid vastavate koolide/organisatsioonide kohta antud andmebaasis, mis hetkel on kohalikus arvutis. Samadel põhjustel kadus ka vajadus luua sisse logimine, kuna kogu rakenduse sisu on vaja hoida nähtaval kõigile kasutajatele. Üheks uueks asjaks, mis lisati oli kutsesobivuse test ehk Hollandi test, kus kasutaja valib endale kõik meeldivad ametid ning vastavalt sellele, millisesse gruppi kuuluvaid ameteid on kõige rohkem valitud, näitab programm selle kasutaja iseloomustus ning sobivaid ameteid(hetkel test-tekst kuvatud message box’ina). Selleks, et muuta üritus järgnevatel aastatel veelgi edukamaks on lisatud rakendusele ka tagasiside andmise võimalus. See osa jätab ka andmebaasi kande, kus on kirjast tagasiside-andja nimi, meili aadress kui ka tema poolt antud tagasiside. Meili aadressi küsitakse just sellel eesmärgil, et kui korraldajatel tekib lisa küsimusi. Ainuke funktsionaalsus, mis säilis algsest analüüsist on bokside otsimine messi kaardilt. Kasutajal tuleb valida meelepärane eriala ning selle põhjal kuvab andmebaas välja koolid ja asutused, mis käivad selle eriala alla ja siis valida huvi pakkuv kool. Kasutajale kuvatakse uus vaade, kus osa ekraani kuvab kooli/asutuse kohta käivat tutvustavat teksti ning teisele osale ekraanile kuvatakse kaart, kus vastav boks on värvitud. Põhiline, mida tuleb slimas pidada on see, et vastav rakendus hakkab tööle kiosk arvuti peal ning seetõttu kaotab osa funktsionaalsusest oma mõtte.