Meeskond:TaTa

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Liikmed

 • Talis Tammearu

Analüüs

Eesmärk

Luua esemete laenutamise rakendus veebilehena kasutades uusimat ASP.NET MVC lahendust. Laiem eesmärk on varakult tutvuda tulemas olevate tehnoloogiatega.


Konkreetse rakenduse eesmärk on võimaldada kasutajal pidada arvet oma laenutatud esemetest. Kasutaja saab keskkonda sisestada enda esemed (koos piltide ja andmetega) ning need kellelegi laenutada. Esemete laenutamisel on võimalik antud keskkonnas nii eseme andjal kui saajal näha millised esemed on tagastatud ja millised tagastamata. Muuhulgas peetakse ka logi keskkonnas teostatud tegevustest. Igal kasutajal on oma konto ning kõik tegevused salvestatakse andmebaasi.

Kasutatavad mustrid ja tehnoloogiad

 • ASP.NET 5 MVC 6
 • MongoDB (Document database)
 • Repository muster
 • Dependency injection (ASP.NET 5 sisseehitatud)

Funktsionaalsus

Must have

 • Kasutajate loomine
 • Võimalus lisada laenutatavaid esemeid
 • Võimalus laenutada lisatud esemed määratud kuupäevani teistele kasutajatele või luua "ajutised profiilid"
 • Tegevustest logi pidamine

Nice to have

 • Meeldetuletus e-mailide saatmine laenutajatele
 • Erinevat tüüpi esemetele erinevad mallid, näiteks raamatud, mängud, filmid.
 • Piltide lisamine
 • Angular/JS/AJAX kasutamine

Kihid

 • Data model
 • Data access layer
 • Business logic layer
 • MVC Web application

Link

https://github.com/ttammear/projC-

(juhised readme failis)

Realisatsioon

Projekti realisatsioon valmis küllaltki oodatud mahus. Andmebaasina on kasutuses MongoDB 3.0, mille kasutamiseks tuli luua DAL kiht ning uued ASP.Net Identity klassid mis seda kasutavad.

Küllaltki mahuka DAL kihi tõttu kannatas rakenduse funktsionaalsus. Näiteks andmete kustutamine ja muutmine ei ole realiseeritud.

Kokkuvõtteks sai küll õpitud palju uut kuid mittestandardtse andmebaasi kasutamine muutis ülesande mahult liiga suureks. Prioriteet oleks pidanud olema nõutud funtsionaalsuse elluviimine, mitte üritada oma elu võimalukult raskeks teha.

Logi

 • 19.11.2015 - meeskonna lehe ja TFS projekti loomine
 • 23.11.2015 - analüüs
 • 24.01.2015 - lõpptoote retsensioon ja enda realisatsiooni järeldused