Meeskond:Taandarendajad VR2

From ICO wiki

Meeskond

  • Priit Üksküla (projektijuht)
  • Meelis Talvis

Esimene ülesanne: Xml Andmefail

Fail asub siin aadressil: Vajuta siia


Analüüs

Projekti idee: TFinder

Meeskonna Taandarendajad ideeks on luua veebiteenusel ja sellele arendatud veebirakendusel põhinev keskkond TFinder. Lahenduse keskseks põhimõtteks saab olema erinevat tüüpi treeningute loomine ja nendele registreerimine keskkonna kasutajate poolt. Ehkki keskkonnas ei hakka toimuma kasutajate kategoriseerimist, saab kasutajad jagada vastavalt oma tegevustele jagada kaheks: ühelt poolt treenerid, kes loovad treeninguid ning teiselt poolt osavõtjad, kes saavad end loodud treeningutesse registreerida (loomulikult ei ole kasutajatel keeldu luua nii enda poolt läbiviidavaid treeninguid, kui ka end teiste kasutajate poolt loodud treeningutesse registreerida).

Loodava keskkonna loogika saab olema küllaltki lihtne : treener loob enda profiili alt treeningu ja lisab sinna vajalikud andmed, nagu nt. treeningu nimi, treeningu toimumise asukoht, aeg, treeningu tüüp, treeningu sisu ja olemus (treeningu kirjeldus), maksimaalne osalejate arv, treeningul osalemise tasu jne. Kui vastab treening on loodud, saavad teised kasutajad end treeningule registreerida ja sellega endale osalemise koha broneerida. Lisafunktsionaalsusena saavad kasutajad üksteist jälgida, et olla kursis teiste kasutajate poolt läbiviidavate treeningute toimumisega. Samuti saavad kasutajad üksteist blokeerida, et vältida soovimatute inimeste registreerimist enda poolt läbiviidavatele treeningutele. Ühtlasi saavad kasutajad ka üksteisele tagasisidet anda.


Kellele on loodavast keskkonnast kasu ja millise probleemi see lahendab?

Loodavast keskkonnast on ühelt poolt kasu inimestele, kes soovivad osaleda kogenud (või ka vähemkogenud) inimeste juhendamise käe all erinevates treeningutes, aga maksta selle eest vähem (või osaleda lausa tasuta, kui treener seda pakub) kui ametlikes erinevaid treeninguid pakkuvates asutustes. Teiselt poolt saavad inimesed, kellel on kompetentsi mingis spordi/treenimise valdkonnas, enda teadmisi ja oskusi läbiviidavate treeningute näol teistele inimestele jagada ning selle pealt soovi korral ka lisaraha teenida. Loodav keskkond pakub võimalust olla aktiivne ning treeninguid läbi viia ja nendel osaleda ilma, et tuleks olla mõne treeningasutuse aktiivne liige või töötaja.


Kuidas keskkond üles ehitatakse?

Meeskond Taandarendajad loob RESTful veebiteenuse kasutades ASP.NET WEB API tehnoloogiat. Loodud veebiteenuse peale arendatakse veebirakendus kasutades ASP.NET MVC tehnoloogiat. Nii veebiteenuse kui ka veebirakenduse puhul pööratakse ühtlasi tähelepanu ka erinevate arendusmustrite kasutamisele (nt. UOW muster ja repode kasutamine)


Must have

• Kasutajaprofiilide loomine (sh. registreerimine ja sisselogimine)

• Treeningute loomine

• Treeningutesse registreerimine

• Kasutajatele tagasiside jätmine

• Treeningute, millesse kasutaja on registreerinud, kuvamine ühtses asukohas vastavalt treeningu toimumise ajale

• Teiste kasutajate jälgimine ja jälgitavate kasutajate loodud treeningute kuvamine mugaval viisil

• Teiste kasutajate blokeerimine

• Treeningutesse registreerimise keelamine juhul, kui treeningu looja on kasutaja blokeerinud

• Treeningutesse registreerimise piiramine vastavalt maksimaalsele osalejate arvule

• Elementaarne turvalisus rakenduse poole peal


Nice to have

• Ilus ja ja mugavasti kasutatav kasutajaliides

• Kasutajate loomine ja sisselogimine kasutades mõnda välist teenusepakkujat (nt. Google account)

• Adminnliides sisu haldamiseks

• Tagasiside jätmine konkreetsele treeningule

• Kasutajaprofiilidesse pildi lisamine

• Loodud treeningute juurde pildi lisamine

• Turvalisuse tagamine veebiteenuse poole peal

• Kõigi kasutajate poolt rakenduses tehtavate tegevuste logimine


Andmebaas ja mudelid

Veebiteenuses kasutatakse andmebaasi loomiseks Code – First lähenemist, mis tähendab, et andmebaas loodakse vastavalt kirjeldatud mudelitele (Domain).

TfinderModel.jpg

Projekt

Projekti viimane versioon asub dropboxis : Vajuta siia