Meeskond: Freshmen

From ICO wiki

Meeskond ja rollid

 • Siim Haas - Projektijuht
 • Piret Pomerants
 • Semjon Greef

Idee

Keskkond, kust tudeng saab leida endale abi kaastudengilt mingisugusel kindlal teemal.

Tehnoloogia

Kasutatav tehnoloogia: C#, Windows Presentation Foundation, WPF.

Analüüs

Rakenduse kirjeldus

Rakenduse eesmärk on kokku viia tudengid, kellel on mõne õppeaine läbimisel raskusi ning need tudengid, kes suudaksid vastava ainega abi pakkuda ning teisi järje peale aidata. Lisaks lihtsustaks rakendus õpigruppide loomist, et õpilased, kellel pole motivatsiooni üksi õppida või vajaksid lihtsalt tuge, suudaksid üksteist leida ning aja ja ruumi mugavamalt kokku leppida. Kuna paljudele tudengitele sobivad erinevate suurustega grupid, siis on võimalik määrata minimaalseid ja maksimaalseid limiite gruppide suurustele. Kolmanda põhifunktsionaalsusena pakume võimalust lihtsamini rühmatööde jaoks gruppe moodustada. Tihti jäädakse grupi moodustamisega viimasele minutile ning on keeruline leida neid, kellel pole veel gruppi. See rakendus hõlbustaks oluliselt gruppidesse jaotumist. Kasutajatel oleks võimalik ülesande raames juba loodud gruppe vaadata ning liituda gruppidega, kus on veel vabu kohti. Esialgne sihtgrupp on IT Kolledži tudengid, kuid realiseerimisjärgselt on võimalik laiendada teiste kõrgkoolide peale ning ka gümnaasiumide jaoks kasutatavaks teha. Eesmärk on rakendus realiseerida veebirakendusena, et see oleks tudengite jaoks võimalikult lihtsasti kättesaadav ja kasutatav.

Funktsionaalsus

Must have

1. On võimalik end kasutajaks registreerida

2. Registreerunud kasutaja saab sisse logida

3. Individuaalse õpiabi pakkumine/nõudmine:

 • Kasutaja saab luua pakkumise vastava aine raames õpiabi osutamiseks
 • Kasutaja saab valida kursuse/aine, misjärel kuvatakse kõik selle aine raames postitatud õpiabi pakkumised
 • Klikkides pakkumisel on võimalik saada selle kohta lisainfot – näiteks õpetaja kirjeldust, sobivaid aegu, kui õpetaja sooviks saada tasu, siis tasu suurust, mida ta eeldab.
 • Peale pakkumise valimist, valib kasutaja aja õpetaja pakutavate hulgast ning pärast kinnitamist kaob vastav aeg pakkumiste hulgast, et kellelgi teisel ei oleks võimalik samale ajale kohtumist broneerida.
 • Õpetajale saadetakse broneeringu kohta teade ning palutakse ka tema poolt kinnitust. Õpetaja ja õpilase vahel suhtluskanal.

4. Õpigruppide moodustamise funktsionaalsus

 • Kasutaja saab luua uue õpigrupi, loomisel määrab ta aja ja koha ning soovi korral limiidi grupi suurusele
 • Kasutaja saab valida kursuse ning seejärel kuvatakse talle vastava aine raames loodud õpigrupid
 • Kasutajal on võimalik grupiga liituda ja grupist lahkuda pärast liitumist
 • Grupis olevatel liikmetel on võimalik edastada üksteisele teateid

5. Rühmatööde rühmade moodustamise funktsionaalsus

 • Kasutaja saab valida kursuse, misjärel kuvatakse vastava aine rühmatööd
 • Kasutaja saab lisada uue rühmatöö, kindlasti tuleb määrata minimaalne ja maksimaalne grupi suurus
 • Rühmatöö valimise järel on võimalik näha juba moodustatud gruppe ning soovi korral on võimalus luua uus rühm
 • Rühmaga, kus on veel vaba ruumi, on võimalik liituda, sel juhul märgitakse kasutaja selle rühma liikmeks ning kui rühm saavutab maksimaalse rühmaliikmete arvu, siis märgitakse see rühm moodustatuks.
 • Rühma loojal on võimalik rühm märkida moodustatuks ka varem, kui maksimaalne limiit ei ole veel täis. Sel juhul ei ole rühmaga enam võimalik liituda.
 • Rühma loojal on võimalik inimesi rühmast eemaldada
 • Kõik rühma liikmed saavad märkida endale sobivaid kokkusaamiste aegu, misjärel süsteem valib välja kõigile sobivad ajad ja on võimalik hääletada

Nice to have

1. Õpiabi pakkumisi saab sorteerida selle järgi, kas abi osutaja sooviks saada oma aja eest tasu või oleks nõus seda tegema vabatahtlikult.

2. Õpiabi pakkumisi sorteerida aegade järgi – kasutaja määrab aja ja kuvatakse ainult need pakkumised, mis on sellel ajal saadaval ja ei ole veel broneeritud.

3. Õpiabi saaja võib jätta abi osutaja kohta tagasiside ning hinnata õpetamise kvaliteeti ja seda, kas ta sai loodetud tasemel abi.

4. Pakkumiste sorteerimine hinnangute järgi

5. Meeldetuletuste edastamine õpigruppide toimumistel ja individuaalsete järeleaitamiste kohta, rühmatöö rühmade kokkusaamise kohta

6. Õpigruppide arhiiv

7. Lisada võimalus õpigrupi loomisel määrata minimaalne inimeste arv, mille juures kokkusaamine toimub. Kui liitunuid vähem, saadetakse kõigile liitunutele teade, et õpigrupp ei saa kokku väheste osalejate tõttu.

8. Õpetaja profiil, kus näha keda, mis ajal ja mis aines ta on juhendanud

9. Õpigruppide sorteerimine toimumisaja järgi, võib-olla ka mõned muud filtrid näiteks rühmade maksimaalse suuruse jmt järgi

10. (Toimunud) Õpigrupis osalemise kohta jääb märge kasutaja profiilile

11. Rühmatööde rühmad kuvatakse selles järjekorras kus on rohkem vaba ruumi

12. Rühmatöö raames on kahte rühma võimalik kombineerida juhul kui kahe rühma liikmete arvude liitmisel ei ole maksimaalne liikmete limiit ületatud

MVP

1. Registreerumine/ sisse logimine

2. Uute kursuste/ õppeainete lisamine

3. Õpiabi pakkumise loomine

4. Õpiabi pakkumise valimine ja kinnitamine

5. Õpigruppide loomine, limiitide seadmine, õpigrupi kustutamine

6. Õpigrupiga liitumine

7. Rühmatööde loomine, rühmatöö raames rühma loomine, rühma kustutamine (kursust kustutada ei saa)

8. Rühmaga liitumine, rühma moodustatuks märkimine

Võimalikud probleemid

1. Turvaline autentimine

2. Süsteemi juurutamine, kuidas saada esimesi õpetajaid, õpigruppide loojaid